Ošetřovatelství má perspektivu i do budoucna, říká hlavní sestra ČR

0
522
hlavni_sestra_CR
Hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA / Foto: Redakce Zdravé Zprávy

„Máme informace od vysokoškolských vzdělavatelů, že zájem o zdravotnické obory je. A je i poměrně velký,“ říká pro Zdravé Zprávy hlavní sestra ČR Alice Strnadová. A přidává i další dobré zprávy.

Totiž, že až 80 procent absolventek oboru všeobecná sestra nastupuje do praxe. A podle ní obor ošetřovatelství i nabírá v posledních letech na atraktivitě. Navíc po všeobecných a praktických zdravotních sestrách je a stále bude větší poptávka. A tak jde o perspektivní obor, který neohrozí ani nástup umělé inteligence, jak říká Alice Strnadová.

„Ošetřovatelství nabízí uplatnění v oborech, které i při nástupu umělé inteligence budou zachovány. Je to obor zajímavý, perspektivní, který má svou tradici a má i na co navazovat,“ říká pro Zdravé Zprávy hlavní sestra ČR.

Atraktivitu oboru pak podle ní dokládají i zdravotnické statistiky. Podle nich většina absolventek a absolventů oboru všeobecná sestra zůstává ve zdravotnictví.

„Statistiky hovoří o tom, že všeobecné sestry po absolutoriu v 80 procentech nastupují do zdravotnických oborů, tedy do praxe,“ potvrzuje Alice Strnadová.

U praktických sester, absolventek čtyřletých maturitních oborů na středních zdravotnických školách, statistiky ale už tak jasně nehovoří.

„Praktické sestry nastupují cca v 50 procentech přímo do praxe. Ale tím, že mohou dále studovat v rámci oboru všeobecná sestra, nejsou tato čísla zcela vypovídající “ vysvětluje.

Daná čísla tak dle Strnadové ovlivňují absolvující praktické sestry, jež dále pokračují ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole. A statistiky o nástupech do praxe u všeobecných i praktických sester do určité míry zkreslují i odchody na rodičovskou dovolenou.

V dalším specializačním vzdělávání pak převažuje podle hlavní sestry ČR největší zájem o obor intenzivní péče.

„To je obor, o který je trvale velký zájem jak ze strany poskytovatelů, tak od zájemkyň o studium,“ říká s tím, že stranou ale nezůstávají ani jiné obory, jako jsou například domácí péče, perioperační péče a další.

Hlavní sestra ČR: Ošetřovatelství navyšuje kapacity

I přes zájem o zdravotnické obory ze strany studentů Alice Strnadová říká, že už nyní ve zdravotnictví napříč odbornostmi chybí kolem 2 500 sester.

A řešení do budoucna i s ohledem na prodlužující se věk dožití a potřebu zajištění zdravotní péče pro více lidí spatřuje především v navyšování vzdělávacích kapacit.

„Za zásadní opatření považujeme navýšení kapacit vzdělavatelů. To znamená vstupů, kdy musíme navýšit kapacity vzdělavatelů tak, abychom měli dostatečnou produkci absolventů. A to proto, abychom pokryli hlavně demografické stárnutí sester a odchody sester do důchodu,“ vysvětluje.

Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak zvládne stárnutí lidí v ČR

V systému dnes pak podle ní pracuje kolem 83 tisíc zdravotních sester. Ale jak potvrzují i data Národního zdravotnického informačního systému [NZIS], přibližně 12 tisíc všeobecných sester je ve věku 60 a více let. A v terénu je i dalších 1 600 sester ve věku přesahující 70 let. Už nyní tak v některých regionech chybí dětské sestry, porodní asistentky, zdravotní sestry, nutriční terapeutky. Ale třeba i radiologičtí asistenti.

Těch podle odhadu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS] v následujících deseti letech kvůli odchodu do penze ubyde asi jedna třetina [-1 250 pracovních úvazků].

Praktické a všeobecné sestry a spolupráce se zřizovateli

Na navyšování kapacit na středních a vyšších odborných školách spolupracuje resort zdravotnictví několik let s kraji jako jejich zřizovateli. Nyní vyšší odborné školy ročně absolvuje zhruba 570 sester. Od roku 2021 se krajům podařilo navýšit počet nově studujících na vyšších odborných školách o 40 až 50 procenta.

Neznám krásnější povolání než povolání zdravotní sestry

Posílení personálních kapacit v některých nelékařských oborech si ministerstvo zdravotnictví slibuje i od chystaného programu finanční podpory. Ten má v následujících dvanácti letech pomoci navýšit kapacity na fakultách v ošetřovatelských oborech. Ale i v oborech záchranářství, radiologická asistence a nutriční terapie, to o 20 až 40 procent.

Podle odhadu resortu se díky takovému programu navýší počty pracovníků v oboru všeobecná sestra zhruba o 11 tisíc. U porodní asistence o 2 500 a u dětských sester o zhruba 1 500 pracovníků. Dále má v následujících dvanácti letech vzrůst i počet radiologických asistentů, to zhruba o 1 700, zdravotnických záchranářů o 3 600 a nutričních terapeutů o 1 250.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here