IPVZ má novou Vědeckou radu pro farmaceutické obory

0
144
rada_pro_farmaceuticke_obory
Někteří z osmičlenné Vědecké rady pro farmaceutické obory IPVZ. Vpravo dole stojí ředitelka IPVZ Irena Maříková, na druhé straně vlevo pak prezident ČLnK Aleš Krebs. / Foto: IPVZ

Nová Vědecká rada pro farmaceutické obory Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] se poprvé sešla v úterý 21. 5. Jedním z úkolů osmičlenné Rady je rozvoj a podpora postgraduálního vzdělávání farmaceutů.

Na ustavujícím jednání v tomto týdnu došlo ke schválení statutu Rady a jejího jednacího řádu. Vedení Rady zároveň vyjmenovalo odborná témata, jimiž se chce zabývat při plnění společné strategie v oblasti postgraduálního vzdělávání v oboru farmacie.

„Jde o další krok ke zlepšení průběhu postgraduálního vzdělávání farmaceutů se zaměřením nejen na kvalitu, ale na celý proces včetně atestačních zkoušek. Historicky poprvé vzniká takto těsné spojení mezi IPVZ a celým oborem farmacie,“ řekla k nově vzniklé Radě ředitelka IPVZ Irena Maříková.

Jako první zdigitalizujeme akreditace, říká šéfka IPVZ

A nejde o navázání užší spolupráce v oblasti vzdělávání výhradně prostřednictvím České lékárnické komory, ale také skrze akademickou půdu. Přesněji pomocí jednotlivých farmaceutických fakult.

„Nezastupitelnou roli budou zastávat i odborníci z praxe v podobě zástupců jednotlivých specializací nebo národního regulátora a současně dohledového a kontrolního orgánu, tedy Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ upřesnila šéfka IPVZ s tím, že Vědecká rada pro farmaceutické obory IPVZ má osm členů jmenované ředitelkou Institutu.

Členy Vědecké rady jsou vždy:

  • ředitel Institutu,
  • prezident České lékárnické komory [ČLnK],
  • děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové,
  • děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
  • vedoucí Katedry lékárenství IPVZ,
  • vedoucí Katedry farmaceutické technologie a kontroly léčiv IPVZ,
  • vedoucí Subkatedry klinické farmacie IPVZ,
  • ředitel SÚKL nebo jím pověřený zástupce.

Na prvním jednání Vědecké rady v tomto týdnu se její členové zabývali volbu předsedy a místopředsedy, schválením statutu a jednacího řádu. Dále stanovili harmonogram jednání na rok 2024. Předsedkyní Vědecké rady byla zvolena PharmDr. Sylva Klovrzová, Ph.D., vedoucí Katedry farmaceutických technologií a kontroly léčiv IPVZ. Místopředsedou si pak členové Rady zvolili Mgr. Aleše Krebse, Ph.D., prezidenta České lékárnické komory [ČLnK].

Vědecká rada pro farmaceutické obory

Vědecká rada farmaceutů funguje jako odborný poradní orgán ředitelky Institutu. Zabývá se rozvojem a činnostmi Institutu v oboru farmacie. Dále řeší koncepci postgraduálního vzdělávání ve farmaceutických oborech, zejména zásadní otázky pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Dále do jejích kompetencí jako poradního orgánu spadá oblast personálního obsazení pedagogických pracovišť Institutu pro farmaceutické obory. A rovněž dohlíží na realizaci vzdělávacích aktivit po odborné stránce.

Klinická farmaceutka: Pojišťovna uhradí až 8 lékových konzultací ročně

Mezi cíle rady patří posílení vzájemné spolupráce na rozvoji a podpoře postgraduálního vzdělávání farmaceutů. To v závislosti na aktuálních a dostupných vědeckých poznatků, vzájemného využívání lidských zdrojů a společné participaci na vědecko-výzkumné činnosti. Dále se chce podílet na přípravě a realizaci atestačních zkoušek.

„Aktivity Vědecké rady budou směřovat k zefektivnění postgraduálního vzdělávání farmaceutů včetně návrhů a prosazování nezbytných legislativních změn,” jmenoval další z činností Rady mluvčí IPVZ Jan Brodský.

Vědecká rada se podle něj bude vyjadřovat i k podmínkám a výsledkům výběrových řízení na obsazení vedoucích farmaceutických pedagogických pracovišť. To znamená jednotlivých kateder a subkateder Institutu.

Zřízení Vědecké rady Institutu pro farmaceutické obory navazuje na loňské zřízení velké Vědecké rady IPVZ a zřízení Vědecké rady Národního centra ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů a Institutu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here