Ministři Válek a Bek se dohodli na navýšení kapacit nelékařských oborů

0
1527
oboru
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s ředitelem ÚZIS na jednání s ministrem školství Mikulášem Bekem o navýšení míst na zdravotnických školách. / Foto: MŠMT

O stovky nových míst by se měly od příštího roku navýšit kapacity nelékařských zdravotnických oborů. Mimo zdravotních sester se mají navýšit studijní místa pro radiologické asistenty, nutriční terapeuty a zdravotnické záchranáře.

O dohodě na navýšení míst na školách se zdravotnickými obory informoval v úterý [11.6.] ministr školství Mikuláš Bek [STAN] na sociální síti X po jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem [TOP 09]

„Připravujeme změny ve financování vysokých škol, ale také opatření umožňující efektivněji využít kapacity zdravotnických VOŠ,” napsal Bek na sociální síti.

Ministr Válek zhruba před měsícem uvedl, že navýšení kapacit pro nelékařské zdravotnické obory vyjde na zhruba půl miliardy korun. Podporu pro navýšení rozpočtu školství chce hledat na vládě. Podle vyjádření ministra Válka půjde od školního roku 2025/26 o stovky nových míst. Důvodem navýšení kapacit pro studenty zdravotnických oborů je nedostatek personálu v praxi, stárnutí obyvatelstva a odchod většího počtu sester a dalších nelékařů do důchodu.

Navýšení nelékařských oborů o 20-40 procent

Od chystaného programu finanční podpory si resort podle dřívějšího vyjádření jeho zástupců slibuje v budoucích dvanácti letech navýšit kapacity na fakultách v ošetřovatelských oborech. Dále i v oborech záchranářství, radiologická asistence a nutriční terapie, to o 20 až 40 procent.

Podle odhadu ministerstva zdravotnictví se díky programu v uvedeném období navýší počty pracovníků v oboru všeobecná sestra zhruba o 11 tisíc. U porodní asistence o 2 500 a u dětských sester o zhruba 1 500 pracovníků. Dále má v následujících dvanácti letech vzrůst počet radiologických asistentů, to zhruba o 1 700, zdravotnických záchranářů o 3 600 a nutričních terapeutů o 1 250.

Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak zvládne stárnutí lidí v ČR

V plánu má ministr Válek řešit i nedostatek psychologů. S děkany lékařských fakult již jednal o navýšení počtu studentů těchto oborů od příštího roku. Kapacity jsou podle ministerstva asi na 20% navýšení. Stejně tak ministerstvo vyzvalo kraje jako zřizovatele k tomu, aby dále navyšovaly místa na zdravotnických středních a vyšších odborných školách. Ročně vyšší odborné školy [VOŠ] absolvuje zhruba 570 zdravotních sester. Již od roku 2021 se krajům podařilo navýšit počty nově studujících na VOŠ o 40 až 50 procenta.

Zdravotnictví chybí přes 2 500 sester

V nedávném rozhovoru pro Zdravé Zprávy potvrdila zájem studentů o zdravotnické obory hlavní sestra ČR Alice Strnadová. Přesto podle ní ve zdravotnictví napříč obory ale stále chybí kolem 2 500 sester. A stejně jako ministr Válek i hlavní sestra ČR vidí řešení do budoucna především v navyšování vzdělávacích kapacit.

„Za zásadní opatření považujeme navýšení kapacit vzdělavatelů. To znamená vstupů, kdy musíme navýšit kapacity vzdělavatelů tak, abychom měli dostatečnou produkci absolventů. A to proto, abychom pokryli hlavně demografické stárnutí sester a odchody sester do důchodu,“ vysvětlila pro Zdravé Zprávy hlavní sestra ČR.

Ošetřovatelství má perspektivu i do budoucna, říká hlavní sestra ČR

V systému dnes podle ní pracuje kolem 83 tisíc zdravotních sester. Ale jak potvrzují i data Národního zdravotnického informačního systému [NZIS], přibližně 12 tisíc všeobecných sester je ve věku 60 a více let. A v terénu je dalších 1 600 sester ve věku přesahující 70 let. Už nyní tak v některých regionech chybí dětské sestry, porodní asistentky, zdravotní sestry, nutriční terapeutky. Ale třeba i radiologičtí asistenti. Těch podle odhadu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS] v následujících deseti letech kvůli odchodu do penze ubyde asi jedna třetina [-1 250 pracovních úvazků].

Obor všeobecná sestra a další nelékařské zdravotnické obory se studují na zdravotnických středních školách [SŠ], vyšších odborných školách [VOŠ] a vysokých školách [VŠ] jako bakalářský obor. Po čtyřletém studiu zdravotnické SŠ končí studentky jako praktická sestra s omezenými kompetenci, a tedy i nižším platovým nebo mzdovým ohodnocením. Zhruba polovina z nich podle dat ÚZIS nastupuje do zdravotnictví pracovat, část jich pokračuje v dalším studiu na VOŠ nebo VŠ.

Po tříletém studiu VOŠ, které u nás nabízí 35 škol, získávají zdravotní sestry titul diplomovaná sestra [DiS.], po VŠ bakalářský titul [Bc.]. Ten získávají na šestnácti školách. V roce 2022 jich absolvovalo necelých 1 300, praktických sester ze SŠ pak přibližně 2 300.

–VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here