Macková obslouží dvě funkce. Bude hlavní hygienička i šéfka SZÚ

0
317
hygienicky
Barbora Macková, hlavní hygienička ČR a ředitelka Státního zdravotního ústavu. / Foto: SZÚ

Vláda na včerejším [12.6.] jednání schválila návrh Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] jmenovat do funkce hlavní hygieničky ČR ředitelku Státního zdravotního ústavu [SZÚ] Barboru Mackovou. Ta tak nově povede obě zdravotní instituce.

Do funkce hlavní hygieničky ČR navrhl vládě jmenovat Barboru Mackovou ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09], to na doporučení výběrové komise.

„Jedná se o zkušenou odbornici s dlouholetou praxí. Její pokračující kompetentní vedení Státního zdravotního ústavu je vzhledem k nezbytné úzké spolupráci obou institucí pro výkon funkce hlavní hygieničky velkou výhodou,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ke sladění obou ústředních funkcí Macková uvedla, že na SZÚ ji v řízení provozu zastoupí náměstkyně pro právo a strategii a ekonomický náměstek.

„Pro chod ústavu se tak nic nemění,“ řekla.

Na ministerstvu zdravotnictví ji jako hlavní hygieničku zastoupí ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum. Ten funkci hlavní hygieničky zastával v pověření poté, kdy k 24.4. na svoji žádost ve funkci skončila Pavla Svrčinová.

Macková: Do hygienické služby se neinvestovalo 20 let

Jako hlavní hygienička s účinností od 15. června chce Macková pokračovat v přeměně fungování sítě hygienické služby, kdy se mají krajské hygieny společně s pražskou hygienickou službou sjednotit a přejít pod ústřední vedení Státní hygienické služby ČR. Tím se ucelí jejich vedení, kompetence i portfolio činností.

V podcastu SZÚ ke své nové funkci na MZ ČR Macková uvedla, že se zaměří na zlepšení komunikačních procesů, monitoringu dat tak, aby mohly zdravotní instituce lépe reagovat na zdravotní rizika a lépe zajistit ochranu veřejného zdraví.

„Činnost hygienické služby je efektivní, ale máme tam i rezervy,“ řekla.

Krajské hygieny se nezmění, ale povede je ústřední orgán

Takové kroky se však neobejdou bez finanční podpory. A právě na finance pro orgány ochrany veřejného zdraví se chce Macková rovněž zaměřit.

„To, co je velkou bolestí české hygienické služby je to, že do ní za posledních dvacet let nebyly investovány téměř žádné finance na její rozvoj a na rozvoj veřejného zdraví v České republice,“ sdělila v čerstvém podcastu SZÚ Macková.

Konkrétně zmínila, že je potřeba zlepšit finančního ohodnocení zaměstnanců hygienické služby. Dále získat peníze na zajištění zlepšení komunikačních procesů, systému hodnocení rizik a na monitoring. To proto, aby měly hygieny k dispozici data, ze kterých budou vycházet při ochraně zdraví obyvatelstva.

„K tomu, aby věci fungovaly, musí být i náležitě ohodnoceny,“ dodala Barbora Macková, hlavní hygienička ČR a ředitelka SZÚ.

Kdo je Barbora Macková

Barbora Macková vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze. Nyní zastává pozici ředitelky Státního zdravotního ústavu [SZÚ]. Do ústavu nastoupila v roce 1995 jako klinická mikrobioložka. V rámci praxí postupně prošla všemi odbornými centry SZÚ, klinickou laboratoří v nemocnici a praxí na krajské hygienické stanici.

SZÚ povede dosud řízením pověřená Barbora Macková

Od roku 2010 se věnuje oblasti managementu a řízení systémů. To jako manažerka kvality nebo jako vedoucí odborného centra. V pandemii covidu-19 působila v Integrovaném centrálním řídícím týmu jako koordinátorka vyšetřujících laboratoří. Rovněž je stálou členkou Centrálního řídícího týmu na ministerstvu zdravotnictví.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here