Pojišťovny skončí s přeplatky za léky, postará se o ně lékárník

0
21431
za_leky
Foto: Freepik.com

Od příštího roku zřejmě skončí zdravotní pojišťovny s vracením započitatelných doplatků za léky, které překročí ochranné limity. Doplatky bude evidovat systém eRecept a při překročení limitu je nebude lékárník po pacientovi požadovat.

Změnu přináší vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes [26.6.] v závěrečném čtení schválila Poslanecká sněmovna PČR. Nyní novelu projedná Senát a v závěru podepíše prezident republiky.

„Od roku 2025 zjednodušíme život mnoha lidem! Místo administrativně náročného vracení stovek milionů, které zdravotní pojišťovny každý rok vracejí občanům po překročení ochranného limitu u započitatelných doplatků za léky, prostě občan po dosažení limitu přestane tyto započitatelné doplatky platit,“ napsal na sociální síti X ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09].

Zavedením sledování výše uznatelných doplatků za léky na předpis skrze eRecept přímo v lékárnách dojde podle ministra hlavně ke snížení byrokracie. Mimo to se tím lidé i přestanou vydávat z peněz do doby, než jim jejich pojišťovna rozešle nadlimitní platby.

„V okamžiku, kdy pojištěnci dosáhnou svého limitu, v lékárně už za ně nebude započitatelný doplatek požadován,” uvedl již dříve za předkladatele pozměňovacího návrhu Petr Fifka [ODS].

80 % doplatků nad 300 Kč si vezme jen 22 léků

Změnu v systému evidence a výplaty nadlimitních započitatelných doplatků vítá i stínový ministr zdravotnictví hnutí ANO Kamal Farhan. Nicméně přidal i poznámku ke změně.  Upozornil na to, že je k tomu potřeba upravit informační systémy.

„Tam vidím hlavní úskalí,” řekl Farhan.

Legislativní úpravu v systémovém sledování doplatků na léky připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. A tuto úpravu dlouhodobě žádají i samotní lékárníci.

Doplatky na léky bude sledovat přímo lékárník

Ochranné limity započitatelných doplatků se různí podle věku a zdravotního stavu pojištěnců. Nezletilí a lidé starší 65 let platí na doplatcích za léky ročně maximálně jeden tisíc korun. Lidé od 70 let věku a zdravotně postižení pak smějí vydat za léky na předpis s částečnou úhradou nanejvýš 500 korun ročně. U ostatních činí limitní hranice 5 tisíc korun.

Stávající praxe funguje tak, že lidé platí doplatky za léky v lékárnách bez omezení a zdravotní pojišťovny provádí jejich zúčtování každé čtvrtletí. Částky přesahující ochranný limit o 200 a více korun pak svým pojištěncům rozesílají buď přímo na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou. Za to ale vzhledem k růstu cen poštovních služeb vydávají rok od roku více peněz. Navíc se ukazuje, že pojištěnci neohlašují změnu svého trvalého bydliště a pojišťovny jim poukázky bezúspěšně doručují i několikrát do roka. Taková praxe by se měla od příštího roku změnit.

Doručit vratky za léky je pro pojišťovny i velký problém

Započitatelný doplatek může být i nižší, než jaký lidé reálně v lékárně uhradí. Jde o částku, která se platí u léku se stejnou účinnou látkou, u něhož je doplatek nejnižší. Nebude to tak znamenat, že pacient v lékárně nezaplatí nic, částka ale bude nižší.

Hodnocení zdravotnických technologií

Součástí novely je také stanovení členů unijní skupiny pro hodnocení zdravotnických technologií. Těmi budou za Česko ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Její předkladatelé tím reagují na unijní nařízení, které se zabývá ochranou zdraví pacientů a fungováním vnitřního trhu, pokud jde o léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

„Toto nařízení zároveň stanoví rámec pro podporu spolupráce členských států a opatření potřebných ke klinickému hodnocení zdravotnických technologií,” stojí v důvodové zprávě.

Zdravotnické technologie zhodnotí země EU společně. Platí to i pro ČR

Nařízení je sice přímo účinné, navzdory tomu je podle zdůvodnění nutná úprava českého právního řádu. Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s ní nepředpokládá nové výdaje státního rozpočtu a ani náklady podnikatelů. Předloha se týká například i výrobců léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

Hodnocení umožňuje určit účinnost nových či současných zdravotnických technologií. Zaměřuje se převážně na jejich přidanou hodnotu v porovnání s jinými novými nebo současnými zdravotnickými technologiemi.

–VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here