Plastické operace prsou jsou nejčastějším zákrokem plastických chirurgů. Důvody pro operaci jsou dva. Žena není spokojená s tím, jak její prsa vypadají, anebo jí byl z prsu odstraněn nádor. V obou případech je klíčový kvalitní výkon plastického chirurga.

Současná plastická chirurgie opravuje, upravuje, modeluje různé části těla po úrazech, popáleninách i z kosmetických důvodů. Zahrnuje rekonstruktivní chirurgii [rekonstrukce, opravy], estetickou chirurgii [opravy, úpravy viditelných částí těla, odstraňování důsledků obezity, tvarování prsou, implantace vlasů, úpravy tváře] a chirurgii popálenin.

Nejoblíbenějším zákrokem v plastické chirurgii v celosvětovém měřítku je zvětšování prsou. Po něm následuje liposukce, operace horních a dolních víček [blefaroplastika], úprava nosu [rhinoplastika] a operace břicha [abdominoplastika].

Operace prsou jsou:
  • Augmentace – zvětšení prsou implantáty
  • Zvětšení prsou vlastním tukem
  • Mastopexe – modelace prsou, vytvarování, zvednutí
  • Redukce prsou – zmenšení
  • Výměna prsních implantátů
  • Úprava asymetrie prsou
  • Úprava prsních dvorců, vpáčené bradavky

Nejvíce chirurgických a kosmetických zákroků je provedeno v USA, Číně, Brazílii, Indii, Mexiku, Japonsku. Z evropských zemí si drží přední příčky Německo, Itálie a Španělsko.

Druhy zákroků se v každé zemi liší. Ve Spojených státech je nejčastějším zásahem zvětšování nebo modelace prsou. V asijských zemích jsou to operace očních víček a modelace čelisti.

Jak jsou na tom české ženy

I v ČR jsou estetické chirurgické zákroky přijímány jako součást moderního života. České ženy si na zákroky klidně i našetří nebo půjčí. Nejčetnějším zákrokem je zvětšování nebo modelace prsou pomocí silikonových implantátů. Druhým pak modelace prsou, to znamená jejich vytvarování a zvednutí.

„V ordinaci nejčastěji slyším, mám prsa příliš malá, příliš velká, příliš povislá, příliš ošklivá. Mnoho žen není spokojeno s tím, co má. A často jsou jejich pocity oprávněné,“ říká plastický chirurg Věra Šatánková z Canadian Medical.

Dodává, že klientkám nejen opraví deformaci těla nebo odstraní projev stárnutí. Ale i jim zvedne sebevědomí. Dodá více jistoty.

„A člověk, který je spokojený sám se sebou, s tím, jak vypadá, bývá také šťastný,“ dodává.

Zároveň ovšem i upozorňuje na to, že ženy by také měly dobře vědět, co všechno operace prsou obnáší. Co bude následovat po zákroku. I jaká jsou rizika. 

Nic neuspěchat

Podle odborníků dříve, než se žena definitivně rozhodne pro zákrok, měla by kontaktovat více odborníků a pozorně si je vyslechnout. Na konzultacích by měla klientka požadovat také ukázky výsledků chirurgovy práce.

„Velmi důležitá a nenahraditelná je osobní konzultace s plastickým chirurgem. Určitě nestačí 10 až 15 minut. Je nutné probrat nejen to, jak bude zákrok probíhat, ale i kam se má implantát umístit. Každý tvar prsu vyžaduje jiný přístup,“ zdůrazňuje Věra Šatánková.

Před samotným zákrokem absolvuje žena sonografické nebo i mamografické vyšetření a klasické předoperační vyšetření. Lékaři musí znát důkladně zdravotní stav klientky, jenom tak se dá předcházet možným zdravotním komplikacím.

Použití implantátu se odvíjí od druhu zásahu operace prsou. Jestli má žena prsa spíše povislá, menší, kulatější. Jiné jizvy jsou po rozsáhlejší modelaci [vytvarování a zvednutí], jiné po augmentaci [zvětšení], po redukci nebo rekonstrukci. Vše je velmi individuální.

Cena za operaci prsou

Základní cena plastické operace začíná na 35 tisících korun. K tomu je ale nutné přičíst cenu za implantát, který si vybírá žena na doporučení odborníka. Ceny za implantát se pohybují v rozmezí 20 až 60 tisíc korun. Nejpoužívanějším materiálem zůstává po dlouhá léta silikon.

„Zatím se nenašel tělem lépe snášený materiál. V minulosti se používaly implantáty z jiných materiálů, což bylo spojeno s mnoha komplikacemi. Prso mohlo být tvrdé, objevovaly se deformace až nekrózy kůže. Naproti tomu silikon je podstatně měkčí a zaručuje i výrazně lepší pohmatové vlastnosti,“ říká Věra Šatánková.

Zdůrazňuje, že žádný materiál nezaručí, že nemůže dojít ke komplikacím. Proto je třeba i dodržovat pravidelné kontroly [každé dva roky]. Standardně si musí tyto prohlídky hradit sama pacientka, cena za prohlídku se pohybuje od 500 korun a výše.

Kdy přispěje zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovny hradí náklady na rekonstrukci poškozeného prsu po odstranění nádoru. Další výkon, který je hrazený zdravotní pojišťovnou je redukce prsou [zmenšení]. Pro odsouhlasení úhrady redukce zdravotní pojišťovnou musí být plastickou operací odebráno z každého prsu minimálně jeden kilogram tkáně.

„U ženy musí být navíc i prokázány jednoznačně zdravotní potíže. Mezi důvody zmenšení prsou ze zdravotních důvodů patří chronická bolest krční páteře, zad, hlavy, problémy s kůží pod prsy, například vznik ekzémů. Výkony provádějí pouze kliniky, které jsou smluvně navázány na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Zároveň si pacientka nemůže vybrat plastického chirurga sama, ale její přidělen klinikou,” vysvětluje Věra Šatánková.

Úhradu operace ze zdravotního pojištění musí odsouhlasit revizní lékař pojišťovny. Prvotní indikaci má na starost neurolog, mammolog nebo ortoped.

Jak po operaci

Zásadní v pooperační rekonvalescenci je dodržování klidového režimu. Žena je hospitalizována pouze na jednu noc. Ženy po zákroku nosí elastickou podprsenku, která pomáhá formovat prsa v konečné fázi.

“První dva týdny by se žena měla stranit fyzické zátěži a dalších šest týdnů neprovádět žádnou sportovní aktivitu. Necvičit, nejezdit na kole, zejména žádné plavání, protože jizva není zahojená. I když může vypadat zahojená, je propustná pro bakterie,” uvádí Věra Šatánková.

I v plastické chirurgii se dodržují určité hranice. Lékaři neudělají vždy to, co si klientka přeje a zaplatí. Není výjimkou odmítnutí zákroku. Příkladem jsou nereálné požadavky klientek na nesmyslně obrovská prsa, která nekorespondují s možností jejich hrudníku nebo by je ohrožovala na zdraví.

„Nebudu operovat za každou cenu. Musím být přesvědčena, že klientce zákrok prospěje. U prsů se řídím pravidlem 18 let, kdy má prso již dokončený vývoj,“ uzavírá Věra Šatánková s tím, že operační výkon i v estetické chirurgii musí mít své reálné opodstatnění.

Implantát nezamezuje kojení, protože je uložen pod prsní žlázou nebo pod žlázou a svalem. Nenarušuje proto činnost žlázy, její funkci ani produkci mléka mlékovody. Chirurg tedy nezasahuje během operace ani do mléčné žlázy ani do mlékovodu a ženy s implantátem kojí stejně jako ženy bez implantátu.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here