Známý fotograf Jindřich Štreit po výstavě fotografií z Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc obrazově zpracoval další zdravotnické téma. A tím jsou všeobecné sestry. Sedmého ledna 2020 tak zahájí výstavu pod názvem Jsem sestra v olomoucké Galerii Šantovka.

„Prošel jsem několik nemocnic s fotoaparátem, Olomouc, Šternberk, Vsetín, Komárov i Hospic Sv. Lukáše v Ostravě, abych zaznamenal, jak sestry pracují, jak žijí. Navštívil jsem různá oddělení, od běžné preventivní prohlídky, přes urgentní, dětské oddělení až po operační sály,“ říká Jindřich Štreit.

Sestry fotografoval v reálných pracovních situacích od května do července 2019. Vzniklo více než čtyři tisíce snímků, z nichž pořadatelé vybrali na výstavu 24 fotografií.

„Výběr finálního souboru proto nebyl vůbec jednoduchý. Snažili jsme se, aby výstava poskytla divákům komplexní pohled na pestrou, ale nelehkou praxi nelékařského nemocničního personálu,” uvedla garantka projektu Libuše Winklerová z olomoucké pobočky Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester.

Jsem sestra je putovní

Spolupořadatelem výstavy je Ústav ošetřovatelství FZV UP v Olomouci. Záštitu nad realizací výstavy v Olomouci převzala Hlavní sestra ČR Alice Strnadová, rektor UP v Olomouci Jaroslav Miller a děkan FZV UP v Olomouci Martin Procházka. Podle viceprezidentky spolku Daniely Bartoníčkové je výstava putovní, takže zamíří následně do dalších měst republiky.

„To znamená, že zamíří postupně do Ostravy, Zlína, Českých Budějovic, Hradce Králové či Ústí nad Labem a její poslední zastávkou bude Praha,“ upřesnila.

Známého fotografa oslovili pořadatelé pro výstavu podle jejich slov proto, že fotí život takový, jaký je.

„Všechny pořízené fotografie jsou velmi důvěrnými obrazy z každodenní práce zdravotních sester, například na dětské klinice, operačních sálech, na oddělení geriatrie, v porodnici nebo na urgentu,“ říká.

Na Urgent!

Výstava Jsem sestra navazuje na soubor třiceti Štreitových fotografií nazvaný Na URGENT!, který byl vystaven od 27. května do 13. června 2019 taktéž v olomoucké obchodní Galerii Šantovka, aby se poté přestěhoval do budovy monobloku FN Olomouc.

„Mám bohaté zkušenosti s tíživými tématy. Fotografoval jsem ve válečných zónách, bezdomovce, narkomany, vězně nebo nedávno činnost mobilního hospice. Musím ale přiznat, že jsem ještě nezažil tolik bolesti v tak koncentrované podobě jako Na URGENTu! Obdivuji energii, rozhodnost a profesionalitu, s jakými zdravotníci náročné situace zvládají,“ uvedl po měsíci stráveném na Oddělení urgentního příjmu fotograf Jindřich Štreit.

A vyjádřil se i k aktuálnímu tématu zdravotních sester: Sestry jsou ty, od kterých čekáme pochopení, úsměv a pohlazení. Mnohdy si neuvědomujeme, jak těžkou službu vykonávají a co všechno mají již ten den za sebou. […] Neuvědomujeme si, že mají rodinu, manžela, děti, od kterých denně odcházejí pomáhat druhým…Važme si jejich práce, jejich otevřených srdcí, která nám bezelstně dávají, abychom se mohli radovat ze života.“

Nursing Now

Výstava Jsem sestra je hlavní akcí české účasti na mezinárodní kampani Nursing Now, která má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost.

„Patronkou kampaně je Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která chce touto formou vyjádřit poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají,” doplnila viceprezidentka spolku Daniela Bartoníčková.

Patrony české kampaně jsou Štefan Margita a Hana Zagorová. Kampaň Nursing Now běží již od roku 2018 a v květnu příštího roku vyvrcholí při příležitosti 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here