Domov pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu je další, jehož klienti a pracovníci onemocněli Covid-19. Nákazu zatm potvrdilo bezmála deset domovů. Domovy pro seniory marně dlouhodobě volaly po ochranných zdravotnických pomůckách. Podle odborníků nyní je jen otázka času, kdy začne být situace vážná i v domovech s pečovatelskou službou a dalších zařízeních sociálních služeb.

V domově pro seniory se zvláštním režimem v Břevnici u Havlíčkova Brodu se infekce Covid-19 potvrdila celkem u 29 lidí, dvaceti klientů a devíti zaměstnanců. Jedna z infikovaných klientek nemoci dnes podlehla v nemocnici. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO] uvedl, že se nakažení klienti domova přesunou do lázní Toušeň. Správnost rozhodnutí zpochybnila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR [OSZS ČR] Dagmar Žitníková. Podle jejího názoru není Toušeň vhodným místem pro péči o nemocné seniory.

„Toušeň je zařízení hotelového typu. Jsou tam hotelové postele a koberce,” uvedla.

Domov pro seniory v Břevnici bude až do odvolání v karanténě. Ta podle hygieniků bude trvat minimálně dva týdny. Sám domov situaci nezvládá, Kraj Vysočina proto požádal Ministerstvo obrany ČR [MO ČR] o poskytnutí armádní pomoci.

Vedení Kraje Vysočina bylo nuceno prostřednictvím KOPIS Hasičského záchranného sboru dnes dopoledne požádat ministerstvo obrany, respektive náčelníka generálního štábu Aleše Opatu, o nasazení sil a prostředků Armády ČR,“ potvrdil Kraj Vysočina na svých stránkách.

Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného [ČSSD] by armáda mohla pomoci s personálním zajištěním chodu domova. Ten byl podle vedení kraje aktuálně dozásoben ochrannými pomůckami, včetně respirátorů nejvyšší třídy FFP3.

Domovy pro seniory a další zařízení v nebezpečí

Podle odborníků je jen otázkou času, kdy začne být kritická situace v dalších domovech pro seniory, ale i v domovech s pečovatelskou službou. I ty se stále potýkají s nedostatkem ochranných pomůcek. Kritická situace je i u terénních sociálních pracovníků, kteří docházejí za seniory přímo do jejich domácností.

„Ti terénní pracovníci jsou velice důležití. Chodí do domácností, musí zajistit tu svou klientelu, ale ochranné pomůcky se jim nedostávají. O ty se doteď vůbec nikdo nestará. V pečovatelských službách si lidé sami šijí roušky,“ říká výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR [APSS ČR] Alice Švehlová.

Terénní sociální pracovníci přitom sami čelí nákaze, ale nákazu mohou i sami roznášet. Z aktuálního šetření [26.3.] asociace přitom vyplývá, že u 60 procent poskytovatelů sociálních služeb nebyly vykryty potřeby roušek ani z posledních dodávek ochranných pomůcek z Číny. V mnoha domovech pro seniory tak pracují jen s minimálním vybavením ochrannými prostředky. Často mají pouze rukavice a bavlněné roušky, které si sami šijí.

Situace v domovech pro seniory

V Česku je v provozu cca 525 domovů pro seniory s asi 37 000 lůžky. V 341 domovech se zvláštním režimem pro pacienty s demencí je 20 100 lůžek. Podle zmíněného průzkumu 56 procent poskytovatelů sociální péče vydrží s dezinfekcí déle než deset dnů. Dezinfekci na týden má 26 procent z nich. Na pět dnů dvanáct procent z nich, na dva dny šest procent.  70 procent z těchto zařízení nemá žádný jednorázový ochranný oblek. 90 procent z nich nemá k dispozici respirátory nejvyšší třídy.

„Ta situace je taková, že některá ta zařízení jsou relativně dobře zásobená, jiná jsou však s tím zabezpečením na hraně. Na nedostatek ochranných pomůcek jsme poukazovali již v předchozích týdnech. Ta situace se začala lepšit až s příletem pomůcek z Číny,“ vysvětlila pro Zdravezpravy.cz Alice Švehlová s tím, že ale ani tak není situace zdaleka uspokojivá.

Situace ovšem není uspokojivá ani poté, kdy už byla část ochranných zdravotnických pomůcek dopravena do České republiky. Problém se ukazuje v jejich distribuci. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický [ČSSD] poukázal třeba na to, že distribuce materiálu spadá pod čtyři ministerstva a ochranné pomůcky končí u profesí, které nejsou v první linii v kontaktu s pozitivními pacienty. Například v dopravě. Na druhé straně někteří lékaři si zase stěžují i na to, že část pomůcek končí například u úředníků krajských samospráv.

To, že situace není v domovech seniorů uspokojivá včera [27.3.] na svém twitterové účtu potvrdila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová [ČSSD]: „Bez ochranných pomůcek nemůžou sociální služby a domovy pro seniory fungovat! Po MZ ČR dlouhodobě požaduji dodání dezinfekce, respirátorů FFP3, roušek, ochranných obleků a štítů.“

Její slova se neminula účinkem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO] v souvislosti s nedostatkem ochranných pomůcek zareagoval takto: „Vypomůžeme vnitru [MV ČR, pozn. red.] s dodávkami ochranných pomůcek, než jim dorazí další várka. Domluvili jsme se na tom teď operativně s panem ministrem Hamáčkem a paní ministryní Maláčovou. V noci od nás odejde dodávka 200 000 respirátorů do domovů pro seniory. Spolu to zvládneme.“

Fatálně chybné rozhodnutí?

Ovšem nejenom výpomocí včera zareagovalo ministerstvo zdravotnictví na zhoršující se situaci v domovech pro seniory. Zároveň i vydalo mimořádné opatření. Jím nařídilo, aby domovy pro seniory a zařízení pro dlouhodobě nemocné pacienty vyčlenily pokoje a umývárny a pro klienty s lehkými příznaky Covid-19 a klienty s podezřením na nákazu koronavirem či karanténě další prostory [10 % kapacity, prostor]. Tento návrh, z něhož vyplývá, že klienti s lehkým průběhem nemoci Covid-19 či v karanténě zůstanou v péči domovů pro seniory, ale okamžitě vzbudil nevoli mezi odborníky. Velice tvrdě se proti němu ohradil prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče [APHPP] Robert Huneš.

„Já to považuji za fatálně chybné rozhodnutí. Vůbec snad první vážné špatné rozhodnutí, které ministerstvo doposud udělalo,“ uvedl pro Zdravezpravy.cz.

Dle jeho názoru toto rozhodnutí totiž hrozí tím, že infekcí Covid-19 se v domovech pro seniory pak nakazí už docela všichni jejich klienti, včetně personálu. Problém je mimo jiné i v tom, že domovy pro seniory a podobná zařízení nejsou na takovou situaci připravena. Personál není vyškolen k užívání ochranných pomůcek ani k péči o pacienty s Covid-19.

„Toto rozhodnutí může způsobit totální kolaps pečovatelských služeb a vést k plošné nákaze v zemi. Jinde, než v nemocnicích by nakažení být neměli, jinak hrozí fatální důsledky pro celou společnost,” uvedl Robert Huneš.

Upřesnil, že logičtější postup by dle jeho názoru byl, nemocí Covid-19 neinfikované pacienty z nemocnic, aby se jim ulevilo, přesunout do domovů seniorů a hospicových zařízeních a infikované pacienty s Covid-19 do nemocnic, kde k jejich léčbě mají dostatek prostředků i odbornosti. A jak vyplývá z informací redakce Zdravezpravy.cz i personálu.

Velice kriticky k nařízení MZ ČR se staví i samotné kraje. Náměstek jihomoravského hejtmana pro sociální oblast Marek Šlapal [ČSSD] označil povinnost domovů pro seniory deset procent kapacity pro klienty nakažené nemocí Ccovid jako “zcela mimo realitu”. Ministra zdravotnictví dále vyzval, aby nesděloval svá nařízení na tiskových konferencích, ale nejprve je směřoval k těm, jimž jsou určena. V podobném duchu se vyjadřují na adresu ministra i zástupci z jiných krajů.

Hlas poskytovatelů sociálních služeb

Zdaleka ne tak kriticky jako Robert Huneš nebo zástupci krajů se k rozhodnutí MZ ČR ale staví sami poskytovatelé sociálních služeb. I když je zřejmé, že nad ním zrovna nejásají.

„Víte, mně nepřísluší hodnotit postup ministerstva zdravotnictví. Stejně jako my i ono se potýká se zcela výjimečnou situací. Na místě také není jen kritizovat, i chápu, že tímto rozhodnutím si chce ministerstvo uvolnit ruce, respektive uvolnit ruce nemocnicím před náporem, který přijde,“ uvedla pro Zdravezpravy.cz Alice Švehlová.

Podle ní je přesto již nyní jasné, že ne všechny domovy seniorů budou moci nařízení ministerstva dodržet. A to už jen kvůli tomu, že jejich technicko-stavební uspořádání jim neumožní separovat na deseti procentech klienty s Covid-19 nebo podezřením na něj. Na otázku, zda si domovy seniorů dokáží poradit s pacienty s Covid-19 pak uvedla, že jim nic jiného nezbyde.

„Pan náměstek Roman Prymula sdělil, že bude dělat metodický pokyn, aby domovy pro seniory věděly, jak postupovat. V praxi jsou tam zdravotní sestry, které s tím umí pracovat, takže by to domovy mohly zvládnout. Co se týká odbornosti, tak to je jasné, to pro ně bude nové,“ upřesnila pro Zdravezpravy.cz.

Na druhou stranu ne všichni zástupci asociace jsou tak shovívaví. Její viceprezidentka Daniela Lusková naopak napsala ministrovi zdravotnictví a ministryni práce a sociálních věcí velice ostrý dopis. V nich je viní za zanedbání péče o sociálních služby a nepřímo je činí i zodpovědnými za ztráty na životech, které to přinese.

To, že je třeba řešit sociální služby, se vědělo

Jakkoli se nyní může zdát, že problém v domovech seniorů je nový problém, není tomu tak. Na nedostatek ochranných zdravotnických pomůcek již v půlce března upozorňovaly například lékařské a zdravotnické odbory.

A nejenom ony. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR [APSS ČR] již 6.3. upozorňovala ministerstvo zdravotnictví při aktualizaci Pandemického plánu ČR, že v něm nejsou dostatečná opatření pro zařízení sociálních služeb. Což podle ní v případě rozšíření nákazy vážně ohrožuje až 170 000 uživatelů sociální péče. Poukazovala na to, že ačkoliv je v sociálních službách poskytována soustavná péče o seniory, osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné prostřednictvím zdravotnických pracovníků, pečovatelek či sociálních pracovníků, nejedná se o poskytovatele zdravotních služeb, které dle jejího názoru Pandemický plán hlavně zohledňoval.

„APSS ČR proto vyzvala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s žádostí, aby oblast sociálních služeb byla důsledně zapracována nejen do aktualizovaného Pandemického plánu ČR, ale i do veškerých dalších opatření v souvislosti s Covid-19,“ uvedl před 22 dny prezident asociace Jiří Horecký.

Dobrá zpráva tak je, že se dočkal. Ministerstvo zdravotnictví, jak již bylo řečeno, včera  vydalo režimová a organizační opatření pro domovy pro seniory a lůžková zařízení poskytovatelů sociálních služeb. A nejen to. Věcí se i zabývá, jak dnes na svém twitterovém účtu potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: „S panem prof. Prymulou intenzivně řešíme narůstající počet nakažených seniorů. Domluvili jsme kapacity Na Bulovce, v Nemocnici Na Františku, lázních Toušeň a v Těchoníně pro pozitivní osoby z domovů důchodců. Celkem je to 329 lůžek. Budou tady mít plnou péči a zamezíme přenosu.“

Daniel Tácha

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here