MZ ČR vydalo doporučení k restartu zdravotní péče

0
266
MZ
Foto: MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vyzvalo poskytovatele zdravotních péče, aby aktivovali zdravotní služby i pro pacienty, u nichž nehrozí nebo není prokázán covid-19. MZ ČR v této věci vydalo i doporučení, za jakých podmínek je to možné.

Podle MZ ČR se díky přijetí mnoha opatření v souvislosti s koronavirem, doposud příznivému vývoji onemocnění a zajištění pravidelných dodávek ochranných pomůcek pro zdravotníky  otevírá prostor pro restart zdravotní péče.

Úřad se odvolává i na poslední data Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS], která ukázala, že se v ČR podařilo zastavit nekontrolovatelné šíření infekce a kapacity akutní lůžkové péče mají nadále rezervy. Situace je tak v tuto chvíli dle MZ ČR natolik stabilní, že je možné pomalu začít vracet zdravotnictví do běžných kolejí při zachování důležitých protiepidemických opatření. Ordinace a zdravotnická zařízení by se měla podle úřadu připravit na pozvolný a kontrolovaný návrat k běžnému režimu v poskytování zdravotní péče.

 „Je jasné, že normální podmínky pro provoz zdravotnických zařízení nastanou až v řádu týdnů, nicméně již v této době je nutné přizpůsobit jejich fungování tak, aby se při zajištění maximálního bezpečí zdravotnických pracovníků co nejvíce přiblížily aktuálním potřebám pacientů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Co MZ ČR doporučuje v ambulantní sféře

Mezi doporučená protiepidemická opatření v ambulantní sféře patří objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než tří pacientů v čekárně současně. Dále oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním Covid-19. Také dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem. Ministerstvo také doporučuje využívat možnost vzdáleného přístupu k zajištění preskripce formou eReceptu. Doporučuje vydávání neschopenky/karantény formou eNeschopenky. Doporučuje i zajištění žádanek k laboratornímu vyšetření. Doporučuje umožnění telefonické konzultace s lékařem.

Co přesně doporučuje MZ ČR
  • Objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než tří pacientů v čekárně současně. Jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření.
  • Pro objednávání do ambulancí a poraden preferenčně používat telefonický kontakt, pokud je k dispozici, i online objednávkový systém.
  • Oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním Covid-19.
  • Používání osobních ochranných pomůcek podle doporučení MZ ČR, dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem [optimálně plně virucidní účinek].
  • Úprava provozního řádu ambulance zohledňující potřebu časté dezinfekce povrchů a bezpečnou likvidaci odpadu.

Lékárenskou péči a klinicko-farmaceutickou péči lze poskytovat za podmínky používání  ochranných pomůcek. Rozestupů minimálně dva metry mezi čekajícími osobami v lékárně. A také dostupnosti dezinfekce s virucidním účinkem [optimálně plně virucidní účinek].

Co MZ ČR doporučuje v akutní lůžkové péči

Poskytovatelům akutní lůžkové péče se doporučuje zdravotní péči plánovanou poskytovat pouze za předpokladu zajištění dostatečné volné [rezervní] kapacity pro péči o pacienty s onemocněním covid-19. To znamená kapacity vyčleněné v rámci kraje a v součinnosti s krajským koordinátorem intenzivní péče.

„Ministerstvo zdravotnictví má díky online monitoringu kompletní přehled o kapacitách intenzivní péče. Krajští koordinátoři budou vyhodnocovat potřebu intenzivní péče v rámci jejich kraje a možnost uvolnění kapacity pro potřeby plánovaných výkonů,“ vysvětlil, jak na to, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle něj bude u lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ke konci dubna zhodnocena epidemiologická situace, na jejímž základě bude rozhodnuto o podmínkách její obnovy. Prozatím se všem poskytovatelům zdravotních služeb zajišťující lázeňskou léčebně rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty. A to dle mimořádného opatření ze dne 25. března 2020.

Co se dále doporučuje

Jednodenní péči lze poskytovat za dodržení podmínek stanovených v mimořádných opatřeních a opatření obecné povahy v plném rozsahu bez omezení. Předpokladem je dostupnost a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení MZ ČR a nastavení hygienicko-protiepidemických opatření u poskytovatele jednodenní péče.

Zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta lze poskytovat bez omezení. Avšak za předpokladu dostupnosti a používání ochranných pomůcek dle doporučení MZ ČR. Což platí i pro dezifenkci s plně virucidním účinkem a zajištění bezpečné likvidace odpadu.

Dlouhodobou lůžkovou péče lze poskytovat bez omezení za podmínek v mimořádných opatření ze dne 27. března 2020. A to za předpokladu dostupnosti a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení MZ ČR. Pro přijetí nových pacientů se doporučuje před překladem provést RT-PCR test na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2.

Následnou lůžkovou péči s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče lze poskytovat bez omezení. A to za podmínek uvedených v mimořádném opatřením ze dne 27. března 2020. Pro přijetí nových pacientů se doporučuje před překladem provést RT-PCR test na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2.

Koho se doporučení týkají

Doporučení ministerstva zdravotnictví se týká všech poskytovatelů ambulantní péče. Včetně ambulantních provozů poskytovatelů lůžkové péče a akutní lůžkové péče. Platí i pro poskytovatele jednodenní péče, zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta. A platí i pro následnou lůžkovou a dlouhodobou lůžkovou péči.

Na druhé straně ale zůstávají stále v platnosti mimořádná opatření MZ ČR ze dne 16. března [včetně, 25. března, 27. března i 8. dubna]. To nařizuje, aby poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány. A to za účelem zajištění dostatečné kapacity [personální, věcné a technické] pro léčbu pacientů s onemocněním covid-19. To a další mimořádná opatření jsou nadále platné.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here