Za devět dní [25. 5.] nastane další kolo uvolňování opatření proti šíření nákazy covid-19. Lidem se otevřou stravovací, ubytovací, společenská a další zařízení, začnou se konat akce do 300 osob. Pro některé žáky se po více než dvou měsících znovu otevřou dveře školních budov. Povoleny budou i návštěvy v zařízeních lůžkové péče. Lidé budou moci odložit i své roušky, ale ne všude.

Odložení roušek se týká venkovních prostor, kde bude možné dodržet dvoumetrový odstup od ostatních lidí, vyjma rodinných příslušníků. Roušku mohou sice lidé sejmout ze svých úst a nosu, ale u sebe ji musí i nadále nosit. Jsou situace, ve kterých je povinnost si roušku nasadit. Třeba ve vnitřních prostorách, ať už v restauraci, nákupním centru, či menším obchůdku. Povinnost nasadit si roušku platí v MHD, při cestě taxíkem, ve vlacích, autobusech. Jde vlastně o prostory, kde může dojít k porušení dvoumetrového odstupu.

Speciální je situace ve stravovacích a obdobných zařízeních. Tam si roušku mohou návštěvníci sejmout pouze u stolu, u kterého právě sedí se svou komunitou. V případě pohybu po restauraci nebo odchodu z ní, či při pouhém vstání u stolu už si ji musí hosté nasadit. Důvod vysvětluje epidemiolog a šéf pracovní skupiny pro uvolňování karantény na Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR] Rastislav Maďar.

„Je to o tom, že se hosté sedící u jednoho stolu dívají jeden na druhého. V momentě, kdy se postaví u stolu už mají větší rozptylovou vzdálenost do okolí. Proto by si tu roušku měli nasadit,“ upřesňuje.

Na stolech by podle něj neměly být ani zbytečné věci, kterých by se hosté mohli dotýkat či na nich ulpívat aerosoly. I ve stravovacích a obdobných zařízeních je podle něj nutné stále myslet na zachování rozestupů.

Změny v nemocnicích a zařízeních sociální péče

Za devět dní dojde k uvolňování opatření i v lůžkových zařízeních, ve kterých platil od poloviny března zákaz veškerých návštěv. Od 25.5. začnou nemocniční zařízení, domovy pro seniory, Alzheimer centra, hospice, domy s pečovatelskou službou a další zařízení sociální péče přijímat návštěvy pro své klienty. Je třeba však vědět, že na návštěvu mohou přijít pouze dvě dospělé osoby vybaveny rouškou a při vstupu musí použít dezinfekci rukou. Personál zařízení jim navíc změří teplotu. Pravidla pro návštěvy si ale mohou jednotliví poskytovatelé ještě upravit podle svých potřeb. Podle Rastislava Maďara jsou ministerstvem vypracovány dva modely nařízení pro návštěvy těchto zařízení. Přičemž k tomu přísnějšímu by odborníci přistoupili v případě nedobrého vývoje epidemie. Týkal by se limitu počtu a doby návštěv během jednoho dne, klade vyšší nároky na dezinfikování prostor, evidenci kontaktů a další.

„U návštěv je doporučeno, aby se odehrávaly nejlépe venku nebo v nějaké oddělené místnosti nebo na jednolůžkovém pokoji. Každý provozovatel zařízení má možnost si stanovit sám za jakých podmínek bude pouštět návštěvy do zařízení,“ vysvětluje Rastislav Maďar s tím, že za běžných okolností bude platit mírnější model pravidel. Vše závisí na průběhu epidemie v příštím týdnu.

„Příští týden uplyne 14 dnů, což je doba maximální inkubace onemocnění a pokud se nezhorší zásadním způsobem, tak až pak se ukáže, jestli se vlna rozvolní v tomto rozsahu v tomto termínu 25.5.,“ upřesnil.

Dodal, že všichni doufají, že se data zhoršovat nebudou.

Uvolňování opatření ve školách a speciálních školách

V pondělí 25.5. se do základních škol po dlouhé přestávce vydají i školáci, ale jen někteří. Výuka je umožněna pouze žákům prvního stupně. O jejich návratu do školních lavic navíc rozhodují jejich rodiče, přičemž by měli podle MZ ČR zohlednit, jestli je či není dítě nebo někdo z blízké rodiny v rizikové skupině. Do ní patří chronicky nemocné osoby [osoby s nadváhou, obezitou, hypertenzí, diabetem, onemocněním srdce a cév aj]. V rozhodování by však nemělo hrát roli ošetřovné, o které budou moci rodiče dále žádat až do konce června. Myslet by měli v první řadě na vzdělání svého dítěte, nikoliv na svůj finanční prospěch z mimořádné situace.

Velký zájem o návrat do škol naopak projevili rodiče dětí, které navštěvují speciální školy, a které se 25.5. neotevřou. Podle odborníků je ale právě v těchto zařízeních zvýšené riziko výskytu infekce, protože některé děti navštěvující tato zařízení nejsou povinny nosit roušky [autisté] a problém u nich může být i s dodržováním zvýšených hygienických pravidel.

„Musíme si uvědomit, že se nejedná jenom o zdraví žáků, ale i o zdraví personálu celé školy. Uvidíme, co se stane po otevření škol pro žáky prvního stupně,“ vysvětluje Rastislav Maďar s tím, že v červnu už by mohl být otevřen i tento druh vzdělávacího zařízení.

„Není to tak, že bychom na ně zapomínali nebo o ně neměli zájem. Pro nás je na prvním místě zmírnění dopadů probíhající epidemie,“ říká.

Jak to bude v restauracích, sportovištích a parní komoře

Od 25. května zahájí své provozy stravovací a podobná zařízení, na což se ale musí dostatečně připravit. Jednou z podmínek uvolňování opatření je, že vnitřní prostory zařízení budou mít otevřeno od 6 hodin ráno do 23 hodiny večerní. Od 23 hodiny do šesté hodiny ranní není problém prodej přes výdejní okénko. U vstupu do restaurace nebo venkovního posezení musí provozovatel umístit prostředek na dezinfekci rukou. Dezinfikovat musí pravidelně celé zařízení, a to několikrát denně, židle a stoly pak po každém hostovi. Obsluhující personál musí nosit roušky vždy. Host si ji může sejmout pouze pokud sedí u stolu, při změně pohybu si ji musí nasadit, jak už bylo řečeno.

Ve stejném čase se otevřou i přírodní a umělá koupaliště, a to jak krytá, tak nekrytá, dále solária, sauny, wellness centra. Co se však týče wellness procedur, saunování a vodního vyžití, jistá omezení ministerstvo přeci jen stanovilo. Odstaveny od provozu budou veškeré vodní masážní turbíny, vodní fontány, protivlny a podobné atrakce.

„Vodní fontány, protivlny a podobné efekty generují umělý aerosol a mohlo by tak dojít k případnému šíření infekce,“ vysvětluje Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Upřesňuje dále, že zcela vyloučeny z provozu jsou zatím ze stejného důvodu parní komory. Při saunování musí být teplota komory minimálně 70 stupňů Celsia. Zároveň musí provozovatel ohlídat, aby se v sauně najednou neocitlo velké množství návštěvníků a narušily by se rozestupy. Vyloučeny jsou saunové ceremoniály [mávání ručníkem za hudebního doprovodu], ledové studny a krystalická ochlazení, při kterých podle Jarmily Rážové hrozí kontaminace ledové tříště. Pozor, rozestupy se musí dodržovat i na klouzačkách a tobogánech.

Návštěvníci sportovních, zábavních a obdobných zařízeních budou moci nově využít i sprchy a uložit si věci v šatnách. Nesmí se ale divit, když provozovatel neotevře všechny šatní skříně, ale například pouze každou druhou. Z bezpečnostních důvodů je tomu takto povinen, aby neporušil sociální distanc. Mezi jeho povinnosti patří například i časté větrání prostor a jejich dezinfikování. Roušky mohou na koupalištích návštěvníci odložit pouze na dece či lehátku při slunění a při plavání. V ostatních případech jsou povinni si je nasadit.

Za zmínku ještě stojí, že ačkoliv se otevřou i velká obchodní centra včetně gastronomických zařízení v nich, tak dětské koutky, odpočinkové a stravovací zóny zůstanou zavřené. Jejich znovuotevření je naplánované na 8.6., kdy se navýší i počty účastníků na kulturních akcí na 500 osob.

Uvolňování opatření od 25. 5. 2020: Zařízení, která obnoví svoje provozy
 • Restaurace, kavárny, bary a provozovny stravovacích služeb [vnitřní prostory] – povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2.
 • Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení.
 • Taxislužby [dosud nepovolené].
 • Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže [tetování, piercing, perm. make-up].
 • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady [vnitřní prostory].
 • Hrady a zámky [vnitřní prostory].
 • Přírodní a umělá koupaliště [krytá i nekrytá].
 • Sauny a wellness centra.
 • Možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních.
 • Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí.
 • Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s nejvýše ve stejný čas 300 osob.
 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here