U covid pozitivních pacientů, kteří nemají během 14denní karantény žádné příznaky nemoci, anebo mají, ale byli za dobu izolace minimálně čtyři dny bez příznaků, se karanténa nově ukončí bez PCR testu. Ukázalo se totiž, že virus na sliznicích nosohltanu přežívá osm až deset dnů. Toto platí od 8. července.

Ke změnám v postupu ukončení nařízené karantény u pacientů s covid-19 vedly Klinickou skupinu při Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR] nové vědecké poznatky z Česka i zahraničí. Ty totiž prokazují, že nový koronavirus u většiny pacientů přežívá na sliznicích zhruba osm až deset dnů. Testy pacientů, které vycházejí opakovaně pozitivně, tak zřejmě reagují na záchyt koronaviru, který je ale mrtvý. Pacient není tudíž infekční a pro své okolí nebezpečný. To potvrzuje epidemiolog a člen Klinické skupiny MZ ČR Roman Chlíbek.

„Virus je životaschopný po dobu osmi až deseti dnů na sliznicích u většiny pacientů. Proto zejména pacienti s opakovaně prokazovanou PCR pozitivitou jsou sice laboratorně pozitivní, ale jedná se o záchyt mrtvého viru. Pacient není infekční pro své okolí a nemusí být izolován po celou dobu, kdy je pozitivní,“ říká.

Dodává, že proto přistoupila Klinická skupina v souladu s doporučeními WHO k možnosti takzvané časové strategie. V praxi to znamená, že o infekčnosti covid pozitivního pacienta rozhoduje za určitých podmínek čas, ale i příznaky nemoci.

Konec karantény bez PCR testu

Pacientům, kterým vycházejí PCR testy opakovaně pozitivně, bude nově provedena kultivace viru. V případě, že výsledek vyšetření bude negativní a pacient zároveň bez příznaků nemoci, bude nově považován za neinfekčního.

A dále: PCR test se nebude k ukončení nařízené karantény nově provádět u pozitivních pacientů, kteří byli po celou dobu 14denní karantény bezpříznakoví. Ti pacienti, kteří v izolaci některými ze známek onemocnění trpěli, mohou ukončit karanténu také bez PCR testu. To ale za předpokladu, že tyto příznaky netrvaly déle než deset dnů. Jinak řečeno, ze 14denní karantény museli být minimálně čtyři dny bez klinických příznaků nemoci covid-19.

Změny PCR testování u kontaktů covid pacienta

Ke změnám došlo i v testování metodou PCR i u epidemiologicky významných kontaktů s nemocným covid-19. V platnosti zůstává nařízení karantény a doporučeno je provedení PCR testu v rozmezí prvního až pátého dne od kontaktu s nemocným v závislosti na provedeném epidemiologickém šetření.

Pokud je test pozitivní, izolace je nařízena na 14 dnů a dále se postupuje podle výše popsaných pravidel. V případě negativního testu zdravotníci provedou další PCR test 14. den od epidemiologicky významného kontaktu. V případě negativního výsledku lze nařízená karanténní opatření ukončit. Pacient je dále považován za neinfekčního.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here