Kraj Vysočina od zítřka rozšiřuje platnost mimořádných opatření proti šíření koronaviru na celé své území. Doposud se omezení vztahovala jen na město Jihlava, Telč a jejich spádové obce. Od zítřka ale musí mít lidé v celém kraji zakrytá ústa a nos ve všech zdravotnických a sociálních zařízeních.

Od dnešní půlnoci zavádí v reakci na šířící se koronavirus v regionu Krajská hygienická stanice [KHS] kraje Vysočina povinnost zakrytí nosu a úst pro všechny osoby v kraji. Zakrýt dýchací cesty si musí každý, kdo vstupuje do zdravotnického zařízení. Ať už jde o ambulance praktických lékařů, specialistů, nelékařů, stomatologů, do lékáren, ale i výdejen zdravotnického materiálu. Povinnost platí i pro vstup do zařízení poskytující sociální služby a jakýchkoliv pobytových zařízeních, tedy i dětských a výchovných ústavů.

„KHS kraje Vysočina eviduje ke dni vydání tohoto mimořádného opatření v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 nárůst počtu osob na území Kraje Vysočina, u nichž došlo k prokázání onemocnění covid-19 vedoucí ke zhoršování epidemiologické situace v Kraji Vysočina. KHS kraje Vysočina eviduje nárůst počtu případů ve zdravotnických zařízeních a eviduje případy i v zařízení sociálních služeb,“ odůvodnila vydání nařízení KHS kraje Vysočina.

Podle hejtmana kraje Jiřího Běhounka [za ČSSD] hrozí v regionu komunitní šíření. A to zejména kvůli dojíždění lidí z regionu do regionu.

Kraj Vysočina. Problém má Jihlavsko a oblast Telče

Okres Jihlava patří k regionům s nejvyšším počtem covid pozitivních pacientů v Česku. Na 100 tisíc obyvatel v něm připadá 53,68 osob s pozitivní nákazou covid-19. Koronavirus se už v minulém týdnu začal šířit v Alzheimercentru v Jihlavě. V něm se infikovalo kolem 40 klientů zařízení a více než 15 zaměstnanců. Nákaza se šíří i do dalších okresů.

V Jihlavě, ale i v Telči a jejich spádových obcích platí preventivní opatření již od 14. července. V těchto městech musí mít lidé zakryté dýchací cesty navíc ještě v prostředcích veřejné dopravy. Dále v prodejnách, nákupních centrech s prodejní plochou nad pět tisíc metrů čtverečních, na hromadných akcích a to venku i uvnitř. Také na všech místech, kde není možné dodržet sociální distanc v rozsahu minimálně 1,5 metru.

Povinnost zakrytí úst a nosu se stejně jako u nařízeních v jiných regionech netýká dětí do dvou let věku a osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou a jiným vážným duševním onemocněním kvůli kterému nemůže nemocný dodržet tento zákaz.

Dar pro covidem zasažené Alzheimercentrum

Kvůli šířící se epidemii koronaviru se včera sešla i Bezpečnostní rada Kraje Vysočina. Ta na svém jednání navrhla podpořit koronavirem zasažené Alzheimercentrum v Jihlavě věcným darem. Jeho poskytnutí dnes ráno schválila Rada Kraje Vysočina. Konkrétně jde o předání ochranných zdravotnických pomůcek v ceně 100 tisíc korun. Alzheimercentrum v Jihlavě dostane rukavice, respirátory FFP2, ochranné obleky, návleky na boty a líh.

„Reagujeme promptně na aktuální situaci v tomto zařízení, které pečuje o stovku klientů s Alzheimerovou chorobou nejen z Kraje Vysočina. Po nařízeném testování na covid-19 a prokázání přítomnosti nákazy funguje zařízení ve speciálním režimu nařízeném Krajskou hygienickou stanicí,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek.

Podle něj bude materiální pomoc k dispozici nejpozději do tří dnů po podepsání smlouvy. Logistika předání bude věcí domluvy. V tuto chvíli je materiál připravován k vyskladnění v centrálních skladech. Mezi prvními, kdo Alzheimercentru poskytl pomoc, byla krajská Nemocnice Jihlava a Hasičský záchranný sbor kraje. Do zařízení dovezly desítky ochranných masek a polomasek k opakovanému použití.

Ochranných pomůcek je v kraji dostatek

V souvislosti s šířící se nákazou v kraji roste i spotřeba ochranných pomůcek. Těch má kraj dle náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimíra Novotného prozatím dostatek.

Ředitelé krajských nemocnic deklarovali dostatek ochranného materiálu. V tuto chvíli máme v jednotlivých provozech ochranné pomůcky na dobu několika týdnů až čtyř měsíců,“ uvedl s upozorněním, že byl opět obnoven testovací odběrový stan u hlavního vchodu do Nemocnice Pelhřimov.

Bezpečnostní rada kraje všem krajským sociálním zařízením i krajským nemocnicím dále doporučila preventivně omezit veškeré návštěvy. Jak přísně budou toto doporučení ředitelé a ředitelky organizací zavádět, je na jejich rozhodnutí. V současné době jsou návštěvy zakázány pouze v Nemocnici Jihlava, Havlíčkův Brod a od víkendu také v Nemocnici Pelhřimov. Provoz nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina není omezen, fungují v normálním režimu. Návštěvy nejsou doporučeny například v DD Proseč Obořiště.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here