Zařízení lůžkové péče mohou ode dneška [5. 8. 2020] podávat žádosti o dotaci na mimořádné odměny pro zaměstnance, kteří v zařízeních pracovali v období od 1. března do 31. května 2020. Poskytovatelé lůžkové péče musejí podat žádosti o odměny na Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] nejpozději do 5. září. 2020.

Žádosti o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu na finanční ocenění pracovníků mohou začít poskytovatelé lůžkové péče podávat dnešním dnem, tedy od středy 5.8.2020.

Mimořádné odměny [11,2 mld. Kč] odstartují příští středu

Uzavírka přijímání žádostí na odměny je v sobotu 5. 9. 2020. Ministerstvem přímo řízené organizace obdrží finanční prostředky na mimořádné odměny za stejných podmínek, ale formou provozního příspěvku. Tedy nebudou peníze čerpat z vyhlášeného dotačního titulu.

Výzva k podávání žádostí na odměny je otevřená

Poskytovatelé lůžkové péče mohou o finanční dotaci žádat prostřednictvím zveřejněných formulářů. Podat žádost je nejlepší do datové schránky MZ ČR, která má ID pv8aaxd. Do předmětu zprávy má žadatel uvést „Žádost o dotaci COVID – lůžková péče“. Pozor, k žádosti je třeba doložit všechny přílohy včetně elektronického podpisu všech osob, které tvoří statutární orgán.

Součástí musí být také žádost v editovatelném formátu xls/xlsx, kopie smlouvy o běžném účtu žadatele, na který bude převedena poskytnutá dotace. A také kopie oprávnění k poskytování lůžkové péče. Předkládání žádostí končí za měsíc, tedy 5. září 2020.

Zdravotník 25 tisíc, nezdravotník 10 tisíc Kč za měsíc

Zdravotníci mohou za měsíc práce v období od 1. března do 31. května dostat k platu či mzdě až 25 tisíc korun za měsíc, celkem tedy 75 tisíc korun. Nezdravotničtí pracovníci mají výši odměny poníženou na deset tisíc korun za měsíc práce. I ti mohou dostat mimořádnou odměnu za dobu až tří měsíců, maximálně tedy 30 tisíc korun. Podle odhadů MZ ČR se ze státního rozpočtu na odměny vydá zhruba 11,2 miliardy korun.

Výši odměny budou mzdoví pracovníci vypočítávat podle počtu odpracovaných hodin v daném období. A to jak u zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr, tak u osob pracujících na jiný druh pracovní smlouvy. Třeba dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Na mimořádnou odměnu mají nárok i zaměstnanci, kteří v daném období pracovali u poskytovatele lůžkové péče, ale pracovní poměr či dohodu již ukončili.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here