Pojišťovny lákají na příspěvek na pohybové aktivity

0
339
pohybove_aktivity
Foto: Pixabay.com

Na změnu zdravotní pojišťovny zbývají necelé čtyři týdny. Pojišťovny přitom lákají letos hlavně na příspěvky na pohybové aktivity. Což je aktuální právě nyní v září, kdy se děti vracejí do škol a zájmových kroužků.

V Česku je účast na zdravotním pojištění povinná. Pojištěnci mají na výběr ze sedmi zdravotních pojišťoven, které jsou povinny zajistit svým klientům bez rozdílu dostupnou a stejně kvalitní zdravotní péči. V čem se ale zdravotní pojišťovny odlišují je právě nabídka příspěvků a jejich výše nad rámec poskytované zdravotní péče z fondů prevence. Vždy však jde o služby s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem na lidské zdraví.

„Z Fondů prevence členských pojišťoven bude v roce 2020 pro pojištěnce členských zdravotních pojišťoven zaplaceno více než 970 milionů korun. Obecně tyto fondy slouží k podpoře péče o zdraví,“ vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR [SZP] Ladislav Friedrich.

Zdravotní pojišťovny nejčastěji cílí nabídku příspěvků z fondů prevence na ty pro děti, dárce [plné krve, krevní plazmy, kostní dřeně aj.], těhotné ženy, maminky a ženy a muže, případně dospělé osoby v jedné skupině. Dospělým pojištěncům pojišťovny přispívají například na preventivní vyšetření diabetu, kožních znamének, onkologických onemocnění. Ale i na terapii odvykání kouření, na nákup paruky, diabetických pomůcek nebo očkování.

„Bonusy se u jednotlivých pojišťoven liší v tom, na co a jak je lze čerpat, je proto dobré si projít nabídku své pojišťovny,” upozorňuje Ladislav Friedrich.

Fondy prevence šetří rodičům čas i peníze

Nabídka příspěvků zdravotních pojišťoven z fondů prevence není ničím vázána, a proto není jednotná. I když ze současných reklam se může zdát, že pojišťovny vsadily hlavně na příspěvky na pohybové aktivity. V praxi jde ale o zdravou konkurenci mezi pojišťovnami. Na klientovi pak je, aby si vybral nabídku, která vyhovuje jeho životnímu stylu nebo zdravotnímu stavu. Rodiče nejvíce sledují fondy prevence mířící na děti, protože právě díky nim mohou své výdaje na sportovní aktivity každoročně ponížit.

Pojišťovny podporují ve svých programech prevence zdravý vývoj dítěte již od jeho narození. Například příspěvky na nákup kosmetiky, monitoru dechu, chůviček, odsávaček, ale přispívají třeba i na vzdělávací programy. Starším dětem na rovnátka fixní i snímatelná, na dentální hygienu a její nácvik, na očkování, vyšetření zraku, kožních znamének, letní tábory nebo dokonce na sestavení jídelníčku pro děti s nadváhou či obezitou. Součástí nabídky jsou i příspěvky na pohybové aktivity.

Obézními se v Česku stávají už i předškolní děti

Pohybové aktivity pojišťovny podporují

S příchodem nového školního roku rodiče dětí nejvíce zajímají příspěvky na sportovní a pohybové aktivity, které u nás sice nabízejí všechny zdravotní pojišťovny, nikoliv však ve stejné výši. Částka se obvykle pohybuje od 500 do 1 500 korun na kalendářní rok pro každé dítě.

Investice do zdravého vývoje dítěte a nejenom u dětí se stává tím nejvýhodnějším vkladem, ke kterému se rodič může rozhodnout. A když vám k tomu někdo nabízí ještě příspěvek, byla by chyba jej nevyužít,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

A zároveň doporučuje rodičům sledovat nabídku zdravotních pojišťoven a skutečně se ji snažit v každém kalendářním roce využít naplno.

Fondy prevence ve svých programech přispívají na sportovní pohybové kroužky organizované školou i jinými zařízeními, dokonce přispějí i na sportovní kurzy či členství ve sportovních klubech a oddílech.

„Pojišťovny proplácí výdaje na organizované sportovní aktivity. Tedy například na fotbal, florbal, gymnastiku, tanec, jógu, badminton, tenis, ale také lyžařský výcvik. Velmi oblíbené a čerpané jsou dle pojišťoven příspěvky na plavání nebo i plavecké kurzy. Nezáleží přitom na tom, jestli ho organizuje mateřská škola, základní škola či jej navštěvují rodiče s dítětem soukromě,“ doplňuje Vladimír Weiss.

Zajímavé podle něj také je, že některé ze sedmi tuzemských zdravotních pojišťoven na žádost převedou sportovní příspěvek určený pro rodiče na dítě. Takový benefit pak v součtu dokáže vyrovnat minimálně školné u některého z pohybových kroužků na jedno pololetí.

Žádat o příspěvek na pohybové aktivity není složité

O příspěvek na pohybové i jiné preventivní programy pro děti žádají u pojišťovny jejich zákonní zástupci a to osobně na pobočce, poštou nebo nejjednodušeji mobilní aplikací. Tu dnes pojišťovny běžně nabízejí ke stažení. Zákonný zástupce doloží svůj občanský průkaz, zdravotní kartičku dítěte a originál daňového dokladu o zaplacení pohybové aktivity. Žádost v pojišťovně prochází schvalovacím procesem, při kterém kontrolují především účel plnění a datumy. Na dokladu musí být uvedeno jméno, příjmení, rodné číslo dítěte, účel vystavení dokladu, cena, datum zaplacení a razítko poskytovatele, popřípadě název a adresa firmy včetně jejího IČ. Příspěvek pak vyplácí pojišťovna do 30 dnů ode dne jeho schválení.

„Příspěvek na pohyb by přišel mým rodičům v dobách mého dětství zbytečný. Dnes patří mezi čerpané benefity, což je dobře. Nadváha a obezita dítě a později dospělého v životě limituje, a to jak v tom soukromém, tak profesním,“ říká Vladimír Weiss s tím, že pokud není klient pojišťovny s nabídkou benefitů z fondu prevence spokojený, tak má čas do 30. září podat takzvanou přeregistrační přihlášku.

Změna zdravotní pojišťovny je i není věda

Změna zdravotní pojišťovny v jednom kroku

Podstatné je v souvislosti se změnou zdravotní pojišťovny zmínit, že ji lze měnit jednou za dvanáct měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku zájemce o změnu podává pouze u nově zvolené pojišťovny nejpozději tři měsíce před 1. lednem nebo 1. červencem. Po podání přihlášky k přeregistraci u nově zvolené pojišťovny se není nutné odhlašovat u původní zdravotní pojišťovny. To si vykomunikují instituce mezi sebou.

Žadatel nahlásí změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli. A to nejdéle do osmi dnů ode dne změny. To proto, aby mohl začít od nového termínu posílat zdravotní pojištění na účet nově zvolené pojišťovny. Od zaměstnavatele je lepší si nechat potvrdit oznámení o změně pojišťovny. Informaci o změně je třeba nahlásit všem ošetřujícím lékařům i dalšímu zdravotnickému personálu.

Speciální režim platí pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. Ty předkládají nově vybrané zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné. Přehled o příjmech a výdajích odevzdávají v následujícím roce všem zdravotním pojišťovnám, u nichž měly v kalendářním roce smlouvu.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here