Populace České republiky do konce letošního června nepřekročila hranici 10,7 milionu osob. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2019 byl letos přírůstek obyvatel čtvrtinový. Počet zemřelých za prvních šest měsíců roku zůstal na úrovni průměru let 2015 až 2019.

Od ledna do června letošního roku se v Česku narodilo v porovnání s předchozím rokem 2019 o něco méně dětí. Klesající trend v počtu nově narozených si statistici vysvětlují především úbytkem žen v reprodukčním věku. Vloni se u nás za první půlrok narodilo na 55 657 živých dětí, letos je to o 1 878 dětí méně, tedy 52 779. To znamená potvrzení trendu úbytku populace ČR.

V prvním pololetí letošního roku u nás zemřelo 56,9 tisíce obyvatel. To je o necelých 250 méně než v témže období roku 2019. Počet odpovídal průměru posledních pěti let.

„Nejvíce úmrtí, shodně 10,2 tisíce, bylo v lednu a březnu. Z pohledu týdenních počtů zemřelých byl dosud nejvyšší počet zaznamenán v sedmém kalendářním týdnu roku. V tomto týdnu, ve dnech 10. až 16. února, zemřelo dle dosud dostupných dat 2 384 osob,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Populace ČR: Počty zemřelých v jednotlivých čtvrtletích

zemreli

Zdroj: ČSÚ

Svatebních obřadů ubylo až o 20 procent

Opatření proti šíření onemocnění covid-19 se odrazila v rekordně nízkých počtech uzavíraných manželství. V některých měsících klesly počty uzavřených sňatků až o 20 procent. V prvních šesti měsících letošního roku ubylo i rozvedených párů.

Počty uzavřených sňatků v jednotlivých čtvrtletích 

snatky  Zdroj: ČSÚ

Historicky nejnižší počty uzavřených sňatků vysvětlují statistici jednoznačně jarní pandemií koronaviru a zavedením restriktivních opatření proti jeho šíření. Výrazný útlum přišel nejvíce v měsíci březnu, tedy době, kdy se u nás začaly potvrzovat první případy nákazy a vláda vyhlásila na dva měsíce nouzový stav. V meziročním srovnání se počty uzavřených sňatků snížily ve všech prvních šesti měsících roku s výjimkou února. V tomto měsíci vyšší počet manželství podle ČSÚ podpořila atraktivní data v kalendáři a pět sobot v měsíci.

„Nejvýraznější meziroční úbytek sňatků, na 21 procentech loňského počtu, byl zaznamenán v dubnu. Historické minimum připadlo na březen, kdy nově uzavřených manželství bylo méně než 700,“ vysvětluje Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Podprůměrný byl letos dle jejích slov i počet sňatků uzavřených v červnu. Tedy v měsíci, který patří společně se srpnem a zářím k nejoblíbenějším pro konání svateb.

Počty rozvodů v jednotlivých čtvrtletích

rozvody  Zdroj: ČSÚ

Stejně jako ubylo novomanželů v prvních šesti měsících letošního roku, snížil se i počet rozvedených párů. Zřejmě se tomu tak stalo v důsledku omezení činnosti soudů v době nouzového stavu. V meziročním srovnání letos soudy v prvním pololetí rozvedly o 2 522 méně manželství. Vloni jich bylo 12 407, letos 10 155 [za prvních šest měsíců, pozn. red.].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here