V Česku dostupný kloktací test na covid-19 má mnoho výhod. Vzorek se odebírá vykloktáním v ústech, odběr se provádí doma a vzorek odváží do laboratoře obratem kurýr. Nevýhodou je jeho vysoká cena a omezená místní dostupnost.

Vyšetřovaný si nabere pitnou vodu z kohoutku do odměrky, 20 až 30 vteřin si vykloktá a obsah z úst vyprázdní do odběrové zkumavky. Takto jednoduše se odebírá testovací vzorek na covid-19 s pomocí kloktací sady Gargtest. Test vyvinuli vědci z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se společností AUMED a.s. a IntellMed, s.r.o.

Kloktání v ústech je další metoda odběru vzorku na covid

Kloktací test: výsledky uznávají země EU

Nespornou výhodou testovací sady je jednoduchost provedení. Nevyžaduje přítomnost proškoleného zdravotníka, vzorek se odebírá i v domácím prostředí. Pro někoho je tou nejpodstatnější výhodou, že se testovací vzorek nezískává stěrem ze zadní stěny nosohltanu, ale vykloktáním vody v dutině ústní. Podle jeho tvůrců však nejde o klasický test ze slin. Při kloktání se zakloněnou hlavou se totiž voda dostává až na zadní stranu hltanu, tedy do míst infekce, kam v podstatě míří i štětinka při stěru z nosohltanu.

„Nejedná se o nový ´revoluční´ test, protože princip detekce viru zůstává naprosto stejný. O mnoho příjemnější a pohodlnější je ale odběr vzorků,“ vysvětluje Marián Hajdúch, šéf projektu a ředitel olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny.

Dodává, že vzorek se zpracovává a analyzuje v laboratoři klasickou PCR metodou. Přičemž spolehlivost kloktacích odběrů je podle něj srovnatelná s výtěrem přes tyčinku.

„Srovnávací studie ukázala, že rozdíl mezi oběma způsoby odběru je asi 3 až 3,5 procenta v citlivosti. Což je statisticky nevýznamné číslo,“ dodává Hajdúch s tím, že test splňuje všechny potřebné standardy a jeho výsledek je díky certifikaci CE IVD uznáván v členských zemích Evropské unie.

Nevýhody? Cena a limitovaná dostupnost

Odběrovou sadu si zájemci objednávají na internetu. Její dovoz i odvoz odebraného vzorku zajišťuje kurýr pouze po Praze. Po doručení sady počká na místě na odebraný vzorek a odveze ho do laboratoře. Výsledek se má testovaný dozvědět nejdéle do 36 hodin od předání vzorku kurýrovi. Cena za takový servis je 1 745 korun s DPH. To ovšem pouze za předpokladu, že si objednavatel nepřeje vystavit certifikát o otestování a jeho výsledku. V opačném případě se cena navyšuje na 2 295 korun s DPH.

Vzhledem k počtu fungujících testovacích míst v metropoli, navíc v době, kdy je antigenní testování plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v intervalu každých pět dní, je testování kloktáním pro běžné občany velký luxus. Čtyřčlenná rodina vydá za své otestování s certifikátem jednorázově 9 180 korun. Pokud bude chtít například za tři dny navštívit známé v zařízení sociální péče, testy už budou minulostí, akceptují se totiž pouze testy s negativním výsledkem ne starším 48 hodin.

Za další nevýhodu domácího testování s pomocí kloktacího testu je jeho místní dostupnost. Kurýrní společnost ho totiž doručuje pouze na území hlavního města Prahy, maximálně pak do vzdálenosti deset kilometrů od něj. Navíc sady doručuje pouze ve dnech od pondělí do čtvrtka, ve svátky pak vůbec.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here