O půlnoci z 26. na 27. března začne v Česku po deseti letech povinné Sčítání lidu 2021. Odborníci tvrdí, že půjde o nejmodernější sčítání v historii, většina totiž formuláře odevzdá online. I proto sčítání neohrozí ani pandemie covidu-19. 

Sčítání lidu 2021 je z větší části navrženo online, to znamená s minimálním fyzickým kontaktem mezi lidmi. Podle odhadů jeho tvůrců může sčítací formulář odevzdat až 88 procent obyvatel Česka online formou. Tolik domácností v Česku totiž užívá počítač s přístupem k internetu.

„Online způsob sčítání je jednoznačně komfortnější, rychlejší a hlavně bezpečnější. Navíc umožňuje pohodlně sečíst i další osoby v domácnosti i mimo ni, tedy například rodiče či prarodiče, kteří mohou věkem spadat do epidemicky ohrožené skupiny,“ říká předseda Českého statistického úřadu [ČSÚ] Marek Rojíček.

Online formu vyplnění a odevzdání sčítacího formuláře mohou lidé odevzdat od 27. března do 9. dubna 2021. I letos se ale budou moci formuláře odevzdat i v listinné formě, a to v termínu od 17. dubna do 11. května 2021. Listinné formuláře dostanou zájemci pouze od sčítacích komisařů nebo na kontaktních místech Sčítání 2021.

„Formuláře pro listinné sčítání získané jiným způsobem, například kopírováním, nelze pro Sčítání 2021 využít a považují se za neplatné,“ upozorňuje ČSÚ.

Sčítání lidu 2021 elektronicky se lidé nebojí

Průzkum ČSÚ potvrdil, že se lidé v Česku elektronické komunikace s úřadem neobávají. Prvotní zájem o elektronickou formu sčítání potvrdily přibližně dvě třetiny obyvatel. Vzhledem k aktuální situaci kolem šíření nového koronaviru úřad očekává ještě vyšší zájem, než uvádí výsledky loňského průzkumu. Překážkou pak pro české občany nemá být ani přístup k počítači s internetem.

„V České republice v roce 2020 internet aktivně využívalo 81 procent obyvatel starších šestnácti let. Internet využívá také 40 procent osob nad 65 let,“ uvádí ČSÚ.

Zcela bezriziková je ze zdravotnického hlediska právě online fáze sčítání naplánována na období od 27. března do 9. dubna 2021. Elektronický sčítací formulář přitom občané vyplní na počítači, tabletu či v mobilním telefonu.

„Pečlivě sledujeme aktuální vývoj, situaci průběžně vyhodnocujeme a jsme v kontaktu s odborníky z ministerstva zdravotnictví, abychom mohli adekvátně reagovat. Podstatný bude vývoj epidemické situace během jara. Ze zákona můžeme lhůty pro sčítání posunout až o 30 dnů,“ upozorňuje Rojíček s tím, že takového kroku snad ale nevyužijí.

Sčítání v listinné podobě začíná 12. dubna

Od 12. dubna do 11. května provede ČSÚ ještě terénní došetření, při kterém by se měli sečíst už jen ti, kteří se nemohli nebo z nějakého důvodu nechtěli sečíst online. I v této fázi bude možné kontakt se sčítacími komisaři minimalizovat. Vyplněné formuláře bude totiž možné zdarma odeslat poštou.

Sčítání lidí, domů a bytů, které je pro všechny trvale žijící osoby na území České republiky povinné, organizuje ČSÚ jednou za deset let. Při něm chce získat přesná a aktuální data k efektivnějšímu plánování například ve vzdělávání, zdravotní, sociální péči a v integrovaném záchranném systému.

Sčítání 2021 připravují pracovníci úřadu převážně jako online, dokonce v něm letos ubylo dotazníkových otázek až o polovinu. Nebude se nově odpovídat na otázky týkajících se počtu místností a koupelen v domácnosti, dosaženého vzdělání nebo doby dojíždění do práce. Za zmínku stojí i to, že letos uplynulo sto let od prvního československého sčítání.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here