Testování žáků začne příští týden, stírat se budou sami

0
363

Testování žáků antigenními testy při návratu k prezenční výuce bude v pondělí a ve čtvrtek. Při pozitivním výsledku testu v pondělí půjde do karantény či izolace jen testovaný žák s pozitivním výsledkem, ve čtvrtek už celá třída. Pozitivitu u dětí ještě potvrdí PCR test.

Podmínkou fyzické účasti [prezenční výuka] na výuce bude od pondělí 12. dubna, kdy se do škol rotačně vracejí některé třídy, testování žáků neinvazivními samotesty. Ty do škol v tomto týdnu rozvážejí pracovníci Správy státních hmotných rezerv [SSHR]. Samotestovací sady tedy nezajišťují dětem rodiče, ale budou pro ně připraveny každé pondělí a čtvrtek či jiný den v týdnu přímo ve školou určené místnosti k pravidelnému testování žáků.

„Jde o neinvazivní samotestovací sady na odběr vzorku z přední části nosu,“ ubezpečuje rodiče ministr školství Robert Plaga [za ANO].

Dodal, že předškolní děti, žáky prvních a druhých tříd a školáky se zdravotním hendikepem může na testování doprovodit jejich zákonný zástupce.

„Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou,“ upozorňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [MŠMT] ve svém manuálu.

Výsledek do 15ti minut

Odběr samotný a manipulace s testem je podle úřadu velmi snadná a hlavně rychlá s výsledkem do 15ti minut. Instruktážní video je ke shlédnutí v úvodu příspěvku.

„Jde o takové „pošťourání“ v nose, u testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat,“ dodává úřad.

Stejný postup pro testování žáků platí podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] i pro předškolní děti, pro které se v pondělí 12. dubna taktéž otevírají mateřské školy. Na rozdíl od školou povinných dětí jsou ale předškoláci zbaveni povinnosti nosit po celou dobu pobytu ve školce hygienické roušky.

Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem určené osoby ihned po svém příchodu.

Neakutní zdravotní péče se uvolní ještě do konce dubna

Výjimek z testování před výukou je více

Obecně platí, že na přítomnost koronaviru se musí ještě před účastí na prezenční výuce povinně otestovat předškoláci v mateřských školách. To jsou žáci, studenti a všichni zaměstnanci školy či mateřské školy.

„Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu ne starší než 48 hodin. A ty, které zároveň nemají příznaky onemocnění covid-19,“ píše MŠMT ve svém manuálu.

Z pravidelného testování ve škole jsou zproštěny také děti, které už covid-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Což musí doložit například potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře. Nezáleží přitom jestli v listinné či elektronické podobě.

Výjimku z antigenního testování mají:
  • Osoby po prokazatelně prodělaném onemocnění covid-19, pokud ode dne potvrzení PCR pozitivity neuplynulo více než 90 dnů.
  • Osoby očkované proti nemoci covid-19. Pokud mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň při dvoudávkovém očkování uplynulo od aplikace druhé vakcíny alespoň 14 dnů. U jednodávkové vakcíny se netestují očkovaní po uplynutí dvou týdnů od aplikace první dávky.
  • Preventivní testování se netýká škol zřízené Ministerstvem spravedlnosti. A dále těch, které fungují při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a MŠ či ZŠ při zdravotnických zařízeních.

Povinná karanténa od 1. března neplatí pro naočkované

Covid pozitivní žák, a co dál?

Při pozitivním výsledku pondělního testování učitel svého žáka oddělí od kolektivu a spojí se s jeho zákonným zástupcem. Ten si ho vyzvedne a nechá si u pediatra vystavit e-žádanku na konfirmační PCR test. Při pozitivním výsledku zůstává žák v domácí izolaci. V opačném případě doručí potvrzení o negativitě do školy a pokračuje ve výuce. Zjednodušeně řečeno, pondělní pozitivita u žáka nijak neovlivní jeho třídní kolektiv, ten nadále chodí do školy.

Jiná situace nastává, když vyjde pozitivita v jiný den než pondělí či jiném než prvním školním dnu týdne. Tedy nejčastěji ve čtvrtek, kdy se bude ve školách obvykle testovat.

Při pozitivním výsledku žáka v jiný než první den školy se odebere celá třída, případně kolektiv z družiny či klubu do domácí karantény a vyčkají na výsledek PCR testu u pozitivně testovaného žáka [nebo pedagoga a jiného pracovníka, který byl s dětmi v kontaktu, pozn. red.]. Pokud i PCR vyjde pozitivně, uvědomí o tom zákonný zástupce vedení školy. To se následně spojí s krajskou hygienickou stanicí, která nařídí rizikovým kontaktům žáka dvoutýdenní karanténu, jejíž součástí je i PCR test na přítomnost koronaviru.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here