Profesor Cyril Höschl rezignoval na funkci ředitele Národního ústavu duševního zdraví [NÚDZ]. Svou rezignaci již předal ministrovi Petru Arenbergerovi [za ANO]. S výměnou ministrů podle Höschla jeho odchod nesouvisí. Důvodem je dle něj generační obměna ve vedení ústavu.

V čele NÚDZ ve středočeských Klecanech působí Cyril Höschl od jeho založení v roce 2015, kdy se transformoval z tehdejšího Psychiatrického centra Praha. I v jeho čele stál Höschl od jeho vzniku v roce 1990.

„Důvod byl ten, že já jsem zřejmě nejstarší vůbec ředitel přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví v zemi,“ řekl dnes jednasedmdesátiletý Höschl.

Cyril Höschl: Štěstí je, že jsem si nezapomněl vzít boty

Dodal, že je už na čase předat manažerské povinnosti té mladší a střední generaci, která není dle jeho slov “tak ošoupaná”. Věnovat se bude nyní částečným úvazkům, v ambulanci, ve dvou grantech. A také výuce na 3. lékařské fakultě UK v Praze.

Ministerstvo zdravotnictví ČR uvedlo, že v nejbližší době vypíše na pozici ředitele otevřené výběrové řízení. Do doby, než bude vybrán nový ředitel, bude Höschl instituci nadále řídit.

Čím přesně se zabývá NÚDZ

Národní ústav duševního zdraví se ve své činnosti zaměřuje na výzkum v oblasti neurobiologických mechanismů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch. Jako jsou schizofrenie, deprese, poruchy spánku, závislosti, demence a reakce na stres. Součástí jeho činnosti je také vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. A pracuje i na postupné reformě psychiatrické péče v Česku.

Vzniknou další multidisciplinární týmy duševního zdraví

„Národní ústav duševního zdraví je intenzivně zapojen v procesu reformy péče o duševní zdraví, která je jednou z priorit ministerstva zdravotnictví. Věřím proto, že pan profesor bude aktivity reformy nadále podporovat, byť v jiné pozici a s menší tíhou zodpovědnosti za její úspěšný průběh,” uvedl ministr Arenberger.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych
Cyril Höschl
  • Ředitel Národního ústavu duševního zdraví
  • Ředitel Psychiatrického centra Praha [do 2014] a Centra Neuropsychiatrických studií [do 2011] v Praze
  • Profesor psychiatrie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  • Prezident Evropské psychiatrické asociace [2007-2008]
  • Prezident Evropské federace lékařských akademií [2008-2009]
  • Vice-prezident, Vídeňská škola klinického výzkumu [2005-2013]
  • Člen prezidia, Grantová agentura České republiky [GAČR] – 2008-2016
  • Člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace [2002-2004] a [2011-2014]

Odborné zájmy: Biologická psychiatrie, klinická psychofarmakologie, psychoneuroendokrinologie, etologie.

–RED/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here