Lékařská fakulta OU letos nové studenty přeci jen přijme

0
334
lekarska_fakulta
Foto: Pixabay.com

Lékařská fakulta Ostravské univerzity [LF OU] letos nové studenty do studijního programu Všeobecné lékařství přeci jen přijme. Fakulta získala po roční pauze opět akreditaci. Za úspěchem stojí výměna děkana i navázání spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava.

NAÚ fakultě dnes 26. dubna 2021 udělil akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství na dobu pěti let. V nich má fakulta společně s FN Ostrava za úkol úspěšně dokončit naplánované systémové a personální změny.

„Je to skvělá zpráva nejen pro fakultu, univerzitu a fakultní nemocnici, ale pro celý moravskoslezský region. Co nejdříve začneme pracovat na přijímacím řízení pro nové mediky,“ reagoval na zprávu děkan LF OU Rastislav Maďar.

LF OU opět žádá o akreditaci pro všeobecné lékařství

Příjímací řízení fakulta dle jeho odhadů vypíše ještě o prázdninách. Do prvního ročníku tak nastoupí noví studenti už letos v září. Děkan se vyjádřil i k akreditaci na dobu pěti let.

„Délku intervalu udělení akreditace vnímám jako důvěru vůči stávajícímu vedení Lékařské fakulty a snahu poskytnout nám dostatečný časový interval všechny plánované změny dokončit,“ řekl s tím, že o finalizaci plánů nepochybuje a noví studenti podle něj na fakultně absolvují celé šestileté studium.

Letos v lednu vedení LF OU odeslalo upravený akreditační spis k posouzení Národnímu akreditačnímu ústavu [NAÚ]. V něm fakulta odstranila veškeré výtky z loňského podzimu, které hodnotící komise akreditačního úřadu k původní žádost uvedla. Univerzita zřídila odbornou pracovní skupinu, v níž jsou zastoupeni odborníci z univerzity, fakulty i Fakultní nemocnice Ostrava [FN Ostrava]. Odborníci tak společně řešili výhrady akreditačního úřadu a vytvořili plán pro vzdělávání mediků a vědeckou činnost na ostravské lékařské fakultě.

Lékařská fakulta přistoupila i k personálním změnám

Neúspěšná žádost o udělení akreditace vedla loni k rezignaci tehdejšího děkana Arnošta Martínka. Na jeho místo akademický senát Lékařské fakulty OU loni na podzim zvolil epidemiologa Rastislava Maďara, který koncem jara zastával na Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR] pozici vedoucího pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření.

„Lékařská fakulta si zvolila nového děkana, který se svým týmem nastolil úplně nové směřování fakulty a v úzké spolupráci s univerzitou a ostravskou fakultní nemocnicí systematicky pracuje na jejím rozvoji,“ uvedl rektor Ostravské univerzity Jan Lata s přesvědčením, že tyto změny zajistí nejen další rozvoj fakulty, ale i to, že se již nikdy nedostane do podobných problémů.

Rastislav Maďar je novým děkanem Lékařské fakulty OU

Dalším krokem, jež měl vést k úspěšné akreditaci, bylo navázání spolupráce s FN Ostrava. Obě instituce spolu uzavřely novou rámcovou smlouvu, díky které došlo k propojení organizační struktury a některým dalším změnám. Do fakultní nemocnice zároveň nastoupili respektovaní lékaři splňující požadavky na garanty a zároveň s pedagogickými a vědecko-výzkumnými zkušenostmi.

A právě změny v organizačním uspořádání fakulty a uzavření nové smlouvy s fakultní nemocnicí Národní akreditační úřad ocenil.

„Studenti mají v naší nemocnici opravdu výborné podmínky pro teoretickou i praktickou výuku na klinických oborech pod vedením špičkových odborníků a možnost učit se pracovat s moderním přístrojovým vybavením,“ vyjádřil se k získání akreditace ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.

Podle něj jsou pro vědecky založené studenty velkou příležitostí také vědecko-výzkumné projekty, včetně start-upových programů, na kterých fakultní nemocnice společně s Lékařskou fakultou pracuje. Udělení akreditace je podle něj významné pro celkovou koncepci zdravotní péče v regionu i celém Moravskoslezském kraji.

Loňské stažení žádosti o akreditaci pomohlo

Vedení LF OU loni samo stáhlo žádost o akreditaci pro všeobecné lékařství. Důvodem bylo negativní hodnocení od Národního akreditačního úřadu [NAÚ] hlavně kvůli tomu, že univerzita nemá pro obor zajištěno dostatečně odborné personální obsazení. Žádost stáhli zástupci univerzity sami kvůli tomu, aby o akreditaci opět požádali v novém kalendářním roce. V případě zamítnutí přímo NAÚ by o ni totiž mohli žádat nejdříve za dva roky. Ke studiu všeobecného lékařství v akademickém roce 2020-2021 kvůli absenci akreditace nenastoupili noví studenti.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here