Peníze na sekvenace virových vzorků SARS-CoV-2 ze státního rozpočtu dostanou jen příspěvkové organizace státu. Ostatní laboratoře by na finance podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera [za ANO] čekaly příliš dlouho. Na sekvenace vzorků je vyhrazeno 161 milionů korun.

Mimořádnou dotaci na sekvenaci vzorků kvůli včasnému záchytu nových mutací koronaviru SARS-CoV-2 schválila vláda již 12. dubna. Ze státního rozpočtu má pro tyto účely do laboratoří zamířit na 161 milionů korun. Měsíční kapacita laboratoří se tím má zvýšit zhruba o 4 800 analyzovaných vzorků.

Dotace na sekvenace budou čerpat pouze příspěvkové organizace státu. Konkrétně zařízení ministerstva zdravotnictví, zemědělství a Akademie věd ČR. Uvedl to včera [17.5.] po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

„Řešila se distribuce těchto finančních prostředků na úrovni ministerstva financí, aby se nemusely soutěžit. Konkrétně se rozhodovalo, jakým způsobem to jde dostat přímo z rozpočtu,“ vysvětlil.

Řešením pak podle něj je dotací podpořit přímo příspěvkové organizace státu. Soukromá zařízení a vysoké školy by totiž na peníze čekaly dlouhou dobu. A nákladnou sekvenaci by v počátku hradily z vlastních finančních zdrojů.

Vyšší sekvenace vzorků brání šíření mutací koronaviru

Peníze na sekvenace v laboratořích chyběly

Laboratoře dosud neměly za sekvenaci vzorků dostatečnou odměnu. Z veřejného zdravotního pojištění se totiž za současných podmínek hradí diagnostika nemoci covid-19. Nikoli pak samotná laboratorní analýza odebraného biologického materiálu, u něhož je podezření na novou mutaci koronaviru.

Vláda v minulosti navrhovala, aby se program na sekvenování v laboratořích financoval z peněz na výzkum. S tím ale nesouhlasila vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace [RVVI].

„Dohodli jsme se s paní náměstkyní ministra zdravotnictví Martinou Vašákovou na tom, že zdravotnictví to zaplatí ze svých prostředků, které má pro hygienickou službu, protože je to záležitost veřejného zdraví,“ uvedl první místopředseda RVVI Pavel Baran.

Dotace na sekvenaci vzorků koronaviru zaplatí MZ ČR

Dotace na sekvenace podezřelých vzorků dává smysl

Navýšení počtu sekvenovaných vzorků viru SARS-CoV-2 s podezřením na novou mutaci má snížit riziko šíření nebezpečnější a rychleji se šířící varianty viru.

„Celogenomová sekvenace [WGS] virových vzorků je v současnosti jedinou efektivní cestou monitoringu epidemické situace, kdy se objeví ohnisko charakterizované změnou jedné z proměnných, které používáme pro sledování epidemie,“ uvádí na stránkách Státního zdravotního ústavu [SZÚ] Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře [NRL] pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění.

Jedině takovým přístupem je podle ní možné včasně zachytit varianty viru, které by mohly ovlivnit stávající epidemickou situaci i zhoršit průběhy nemoci covid-19 u nakažených. Rizikem je podle ní i rezistence nových mutací na dostupné očkovací látky.

–RED/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here