Očkování proti covidu-19 v zahraničí Evropskou komisí [EK] schválenou vakcínou Česko neuznává. Očkovaný proto nedostane ani národní certifikát o provedené vakcinaci. A to i přesto, že Česká vakcinologická společnost [ČVS] uznání očkování v zahraničí v EU registrovanou očkovací látkou doporučuje.

„Rozhodující není země očkování, ale použitá vakcína, tj. to, zda je registrována u EMA nebo FDA,“ uvádí ve svém stanovisku ČVS ČLS JEP k očkování provedeném v zahraničí.

Pokud očkovaná osoba doloží potvrzení o aplikaci dvou nebo jedné dávky vakcíny v případě jednodávkového očkovacího schématu, která je registrovaná u Evropské agentury pro léčivé přípravky [EMA] nebo amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv [FDA], měla by se dle stanoviska ČVS považovat za plně očkovanou.

Společnost ve svém stanovisku uvádí uznatelnost i vakcín s registrací ve Spojených státech. O jejich povolení rozhoduje již zmiňovaný Úřad pro kontrolu potravin a léčiv [FDA]. V USA se lidé nyní očkují vakcínou Comirnaty od Pfizer a BioNTech. Dále látkou od amerického výrobce Moderna a jednodávkovou látkou Janssen od společnosti Johnson & Johnson. V zemích EU zástupci Evropské komise na návrh EMA doposud podmínečně registrovali totožné vakcíny jako ve Spojených státech. A navíc ještě očkovací látku od britsko-švédské firmy AstraZeneca.

Uznávání očkování v zahraničí řešil i zdravotnický výbor

Na mezeru v uznávání očkování v zahraničí pro unijní země registrovanými vakcínami upozornil v minulém týdnu na jednání Výboru pro zdravotnictví PS PČR jeho člen Rostislav Vyzula [ANO].

Za příklad dal české občany, kteří se vydali na své náklady do zahraničí jen kvůli tomu, aby se nechali naočkovat proti covidu-19 dříve, než na ně doma přijde řada. A využili přitom pro unijní země registrovanou vakcínu proti covidu-19. Problém nyní je, že česká strana jim očkování neuzná a certifikát nevydá.

„To není přeci možné. Nechali se naočkovat na vlastní náklady. Přispěli k tomu, aby ve společnosti vznikala kolektivní imunita a my se k nim postavíme takto,“ uvedl Vyzula s apelem na ministra zdravotnictví, aby se začala celá záležitost řešit.

Praxe ukazuje, že v některých případech stejně postupovaly i některé firmy. Ty zaplatily cestu svým zaměstnancům za očkováním do zahraničí, případně je podle některých zpráv očkují v Česku.

Očkování v zahraničí schválenou látkou je v ČR problém

ČVS řeší i očkované u nás neregistrovanou vakcínou

Jsou tu ale i další varianty. Dříve nebo později budou tuzemská zdravotnická zařízení řešit i osoby, které se nechaly proti covidu-19 očkovat u nás neregistrovanou očkovací látkou. V takovém případě doporučuje ČVS nahlížet na takové osoby jako na nenaočkované. Pokud jde o pojištěnce s účastí v českém veřejném zdravotním systému, pak by se měl registrovat k plnému očkování v České republice. A to bez ohledu na to, jestli se nechal očkovat neregistrovanou vakcínou v zemi EU nebo ve třetí zemi.

„Očkování lze zahájit nejdříve za čtyři týdny po předchozí vakcinaci covid-19 neregistrovanou vakcínou,“ uvádí ČSV s tím, že se v takových situacích dává přednost očkování jednodávkovou látkou Janssen.

Rozočkované osoby ze zahraničí schválenou vakcínou

Ve svém doporučení myslí zástupci ČVS i na lidi, kteří dostanou v cizině pouze první dávku registrované očkovací látky při dvoudávkovém schématu. V takovém případě je tuzemské zařízení může naočkovat druhou dávkou vždy však stejné vakcíny. A vystavit jim certifikát o provedeném očkování.

„Nezáleží na tom, zda očkování první dávkou proběhlo v zemi EU, nebo třetí zemi,“ uvádí ČVS s tím, že interval mezi první a druhou dávkou má být v souladu s národním doporučením.

„Pokud se aplikuje druhá dávka v delším intervalu, než je doporučeno, tato dávka se počítá a očkované osobě bude vystaven v případě potřeby také český certifikát,“ upřesňuje.

Pokud není možné průkazně dokázat očkování první dávkou, nebo jsou jakékoliv pochyby o potvrzení očkování první dávkou ze zahraničí, bere se osoba dle doporučení ČVS jako nenaočkovaná. A je třeba, aby se nechala očkovat plným vakcinačním schématem.

Zápis o očkování a aplikaci vakcíny proti covidu-19 zapisuje do mezinárodního očkovacího průkazu očkující lékař, a to i praktický lékař. Například po doložení certifikátu o očkování v případech, kdy pacient později zápis požaduje. Údaje se zapisují v anglickém nebo francouzském jazyce.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here