Mutace viru jsou pádný důvod k rychlému očkování proti covidu-19. Očkování zpomaluje jeho šíření, a tedy i schopnosti mutovat. Odborníci poukazují na pomýlenost těch, kteří tvrdí, že vakcinace je zbytečná, protože se virus mění.

Na dezinformace, že očkování proti covidu-19 nedává smysl z důvodu jeho mutace, upozorňuje ve své zprávě Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP]. A připomíná, že právě opak je pravdou.

„Co možná nejrychlejší a nejširší vakcinace populace může pomoci omezit cirkulaci viru. To je i snížit jeho schopnost mutovat,“ vysvětluje výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Upozorňuje, že nyní používané vakcíny proti covidu-19, anebo ty zatím ještě ve vývoji, cílí právě na navození co nejširší imunitní odpovědi u očkované osoby. To znamená, že také u jiných variant viru, dokáží při nákaze jimi očkovanému poskytnout alespoň nějakou ochranu proti onemocnění covid-19.

Očkování snižuje schopnost viru mutovat

Účinnost covidových vakcín proti novým typům koronaviru SARS-CoV-2 sledují a řeší i pracovníci z Evropské agentury pro léčivé přípravky [EMA]. Ve spolupráci s Evropskou komisí [EK], která na doporučení EMA nové očkovací látky pro použití v unijních zemích schvaluje, pak připravují potřebnou legislativu. Například pro možnost rychlého předkládání změn v registraci vakcín proti covidu-19 v souvislosti s výskytem nové mutace koronaviru.

„Komunikují s výrobci, kteří plánují vakcíny proti covid-19 upravit, a snaží se přizpůsobit regulační proces, aby přijetí nových variant vakcín nic nezdržovalo,“ vysvětluje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] Irena Storová.

Nicméně nikdo nemůže se stoprocentní jistotou říct, že nikde na světě nevznikne nějaká varianta viru, proti které budou stávající očkovací látky málo účinné. Podle AIFP přesto chtějí výrobci vakcíny upravovat tak, aby účinkovaly i na tyto nové varianty.

„Důležité však je především to, abychom snížili pravděpodobnost vzniku nových variant. Pomoci nám může právě očkování,“ připomíná asociace.

AIFP: Očkování proti covidu ochraňuje životy, ne naopak

Procentuální vyjádření účinnosti vakcín

Další dezinformace podle AIFP často kolují kolem neúčinnosti, nebo malé účinnosti vakcín proti covidu-19. Podstatné je, že procentuální vyjádření účinnosti vakcíny nevyjadřuje procento chráněných očkovaných, ale procento snížení průběhu [příznaků, pozn. red.] onemocnění covid-19. Například při udávané 95% účinnosti to znamená, že propuknutí onemocnění covid-19 po vakcinaci je o 95 % nižší než bez očkování.

„Jinak řečeno, v populaci, kde by bez očkování onemocnělo covid-19 celkem 1 000 lidí, po očkování by jich onemocnělo jen 50,“ uvádí na příkladu AIFP.

Doplňuje, že v dosud publikovaných klinických studiích vyšla účinnost různých vakcín v rozmezí 66 až 95 %. Studií se zúčastnilo přes 164 tisíc dobrovolníků z celého světa.

Ačkoliv byly různé vakcíny testovány v různých státech, různých věkových skupinách, v různém čase a nestejných podmínkách, lze z dostupných dat vyvodit, že jsou schopny snížit výskyt nemoci covid-19 třikrát až dvacetkrát,“ shrnují zástupci AIFP.

Půlroční očkování přináší i reálná data

K těmto výsledkům dospěli vědečtí pracovníci v klinických studií. To znamená, že mohou, ale i nemusejí věrně odrážet situaci ve reálném světě. Proti covidu-19 se ale očkuje již od konce loňského roku. K dispozici jsou i přesnější výsledky od 1,19 milionu obyvatel Izraele.

„Výsledky ukazují, že v reálné praxi je účinnost vakcíny 92 %. To potvrzují i závěry klinických studií,“ uvádí AIFP s tím, že očkování v Izraeli snížilo riziko onemocnění covid-19 a také riziko jeho těžkého průběhu nemoci více než 12x.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here