Syndrom kapilárního úniku vylučuje užití AstraZeneky

0
754
syndrom_kapilarniho_uniku
Foto: Pixabay.com

Syndrom kapilárního úniku vylučuje očkování proti covidu-19 látkou Vaxzevria od společnosti AstraZeneca. Stejně tak přibyl i na seznam nežádoucích účinků po aplikaci této vakcíny. Uvedla to Evropská agentura pro léčivé přípravky [EMA].

K vyloučení osob s kapilárním únikem z očkování proti covidu-19 vakcínou od AstraZeneca dospěl Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv [PRAC] pod EMA. Celkem prošetřil 14 nahlášených případů tohoto syndromu, přičemž šest z nich zahrnovalo dostatek informací pro další podrobné hodnocení.

„Většina případů se objevila u žen a do čtyř dnů po očkování. Tři osoby měly syndrom kapilárního úniku uvedený v anamnéze a jedna osoba následně zemřela,“ uvádí ve své zprávě Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL].

Pro upřesnění dodává, že k 27. květnu 2021 bylo v unijních zemích a zemích Evropského hospodářského prostoru a Velké Británii podáno přes 78 milionů dávek přípravku Vaxzevria [dříve vakcína COVID-19 AstraZeneca].

„Zdravotničtí pracovníci by si měli být vědomi známek a příznaků syndromu kapilárního úniku a jeho rizika recidivy u osob, u kterých již byl tento stav diagnostikován minulosti,“ upozorňuje ústav.

Podle výboru PRAC má být syndrom kapilárního úniku doplněn jako nový nežádoucí účinek vakcíny do informací o přípravku.

Syndrom kapilárního úniku

Syndrom kapilárního úniku je velmi vzácný závažný stav, který způsobuje únik tekutin z malých krevních cév, tedy kapilár. Což způsobuje otoky hlavně paží a nohou, nízký krevní tlak. Dále také zahušťuje krev a snižuje hladinu albuminu v plazmě [důležitý krevní protein, pozn. red.].

„Zdravotničtí pracovníci by si měli být vědomi známek a příznaků syndromu kapilárního úniku,“ upozorňuje SÚKL s tím, že u pacientů s akutní epizodou syndromu kapilárního úniku po očkování je nutná okamžitá léčba.

„Stav pacientů může vyžadovat nepřetržitou monitoraci a intenzivní podpůrnou léčbu,“ dodávají zástupci ústavu.

Příznaky syndromu kapilárního úniku po podání vakcíny Vaxzevria
  • Otoky dolních a horních končetin
  • Náhlý přírůstek hmotnosti
  • Pocit na omdlení

Bereme vážně všechna podezření na nežádoucí účinky

Lidé očkovaní vakcínou Vaxzevria, mají okamžitě vyhledat lékařskou pomoc v případě, že se u nich do několika dnů od podání očkovací látky objeví otoky paží a nohou. Stejně tak při náhlém nárůstu tělesné hmotnosti. Příznaky syndromu kapilárního úniku se projevují často i pocitem na omdlení, což způsobuje nízký krevní tlak.

AstraZeneca nedávno řešila i riziko krevní sraženiny

Výbor PRAC vydal počátkem dubna i závěry z hodnocení rizik výskytu krevní sraženiny po podání vakcíny od firmy AstraZeneca. Zanalyzoval celkem 86 nahlášených případů tromboembolických potíží po podání očkovací látky, z nichž 18 skončilo úmrtím.

„Možným vysvětlením těchto vzácných vedlejších účinků je imunitní reakce na očkování,“ prohlásila k závěrům výkonná ředitelka EMA Emer Cookeová.

U většiny lidí se podle ní mohou projevit příznaky do dvou týdnů po očkování. Zdravotní potíže se objevují zvláště u žen mladších 60 let.

Lidé nad 60 let by měli dostávat AstraZeneku a Janssen

Pokud je u sebe lidé pozorují, měli by ihned kontaktovat lékaře. Není však průkazné, zda je tato skupina vzhledem k vakcíně rizikovější.

„Specifické rizikové faktory jako je věk, pohlaví nebo předchozí výskyt krevních sraženin nebyly potvrzeny,“ řekla.

Nicméně většina unijních zemích reagovala na nežádoucí reakce u očkovaných po podání látky Vaxzevria doporučením, aby jí zdravotníci očkovali přednostně osoby starší 60 let.

Počátkem června takové stanovisko vydalo na doporučení České vakcinologické společnosti [ČVS] a SÚKL i Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. A netýká se pouze vakcíny od firmy AstraZeneca, ale i druhé podmínečně registrované vektorové vakcíny Janssen.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here