V říjnu se covidem znovu nakazilo 1 263 lidí. To je hodně

0
3775
nakazilo
Ilustrační Foto: Pixabay.com

Letos v říjnu se v Česku covidem-19 opakovaně nakazilo 1 263 osob. Za dobu celé pandemie, tedy od března 2020, se přitom reinfekce u nás potvrdila u celkem 4 680 lidí. Častěji postihla ženy než muže.

Data o počtech opakovaných nákazách koronavirem zveřejnil Státní zdravotní ústav [SZÚ]. Vychází přitom z údajů nahlášených do Informačního systému infekčních nemocí [ISIN].

„Pouze za měsíc říjen 2021 evidujeme celkem 1 263 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. U těchto osob byl interval mezi první a druhou epizodou onemocnění v rozmezí 63 až 658 dní a medián 307 dní,” říká vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Upozorňuje, že průměrná doba mezi první a druhou nákazou je zhruba dvakrát delší než u celkového počtu všech opakovaných infekcí od března 2020.

„To představuje reálnější ukazatel odstupu možného opakování nemoci. Z těchto údajů také zřetelně vyplývá, že k ´vyvanutí imunity´ dochází nejen po očkování, ale i po onemocnění,“ dodává Kynčl.

Dodatečná a posilovací dávka proti covidu-19 není totéž

Nicméně celkově podle něj u nás zůstávají počty potvrzených reinfekcí i nadále nízké. Všechny uvedené případy v součtu představují přibližně 0,5 procenta ze všech osob v riziku. Tedy těch, které onemocněly po 60. dni před koncem sledovaného období.

„Data nicméně potvrzují vhodnost očkování proti covid-19 i u osob, které v minulosti tuto infekci již prokazatelně prodělaly,” upozorňuje Kynčl.

Od března 2020 se covidem nakazilo 4 680 lidí

Podle evropských norem se za reinfekci považují veškeré opakované a potvrzené nákazy s příznaky onemocnění covidu-19, kdy mezi první a druhou nákazou uběhlo alespoň 60 dnů. V této souvislosti SZÚ upozorňuje, že k většině opakovaných onemocnění ovšem došlo s odstupem podstatně delším. Průměrná doba mezi první a druhou epizodou onemocnění byla u nahlášených případů byl 158 dní.

Podle dat z ISIN se u nás opakovaná infekce covidem-19 potvrdila u 4 680 osob. Od prvně potvrzené nákazy covidem-19 v březnu roku 2020 se jím dosud infikovalo přes 1,750 milionu osob. Opakovaná nákaza se potvrdila celkem u 4 680 z nich. Z toho u 2 699 žen a 1 981 u mužů. Věkové rozpětí všech znovu nakažených osob je podle SZÚ 0 až 99 let, průměrný věk je 39 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 61 až 658 dní. Kromě 4 680 potvrzených reinfekcí SZÚ zmiňuje ještě 4 283 případů, kdy k opakované nákaze zřejmě došlo, ale minimálně jedna z nich proběhla zcela bezpříznakově.

Bezinfekčnost po covidu v Česku trvá šest měsíců

Bezinfekčnost po prodělaném onemocnění covid-19 se v Česku zatím uznává po dobu 180 dnů [šest měsíců, pozn. red.]. Tyto osoby, pokud mají o prodělání covidu-19 potvrzení, jsou brány jako proti covidu-19 plně naočkovaní lidé. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že pouhé doložení laboratorní analýzy o přítomnosti protilátek v krvi k prokázání bezinfekčnosti nepostačí.

Protilátky se nezačnou uznávat zřejmě ani do konce roku

Důvody neuznávání protilátek vysvětlila v minulosti náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martina Vašáková, která je profesí nejen pneumoložkou, alergoložkou, internistkou, ale právě i imunoložkou.

„Skutečně nelze spolehlivě stanovit marker účinné ochrany hladiny protilátek či účinné hodnoty kvantiferonu antiSARS, který by řekl, ano toto je účinná ochrana proti covidu,“ řekla s tím, že to není možné ale ani u vakcinace ani v případě prodělané infekce.

Její tvrzení vychází z předběžné studie na tvorbu protilátek po vakcinaci a prodělání infekce covidu-19, kterou se svými kolegy provedla ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here