Penta Hospitals kupuje pražskou Vršovickou zdravotní

0
1521
zdravotni
Foto: Vršovická zdravotní

Penta Hospitals CZ kupuje pražské zdravotnické zařízení Vršovická zdravotní. To se zaměřuje na poskytování zdravotní péče v oboru ortopedie, fyzioterapie a lůžkové rehabilitace.

Obě strany se dohodly, že výši transakce nezveřejní. Skupina Penta Hospitals v Česku provozuje šest nemocnic, 24 specializovaných alzheimer center a několik ambulantních zdravotnických zařízení.

„Přechod pod nového majitele vnímáme jako logický pozitivní krok na cestě dalšího rozvoje a zkvalitnění a rozšíření spektra zdravotních služeb, které Klinika Vršovická zdravotní poskytuje už od roku 2009,“ říká ke změně vlastníka člen dozorčí rady Vršovické zdravotní Luboš Kmeť.

Vršovická zdravotní v Praze funguje přes deset let

Klinika Vršovická zdravotní funguje na trhu od roku 2009. Specializuje se hlavně na poskytování zdravotních služeb v oboru ortopedie, fyzioterapie a lůžkové rehabilitace. Služby zajišťuje nejenom pro Pražany, ale pacienty z celé republiky. Jako jediné zařízení v Česku například nabízí komplexní operační vyšetření kyčelního kloubu. A to včetně záchovné operace, tedy bez nutnosti výměny kloubu.

Penta Hospitals CZ koupila dvanáct Alzheimercenter

Vršovická zdravotní je nestátní zdravotnické zařízení se 72 lůžky a širokým portfoliem multioborové ambulantní zdravotní péče. Součástí zařízení je několik moderně vybavených operačních sálů a lůžkové oddělení následné rehabilitační péče. Od roku 2013 provozuje také oddělení následné intenzivní péče.

Klinika má Hubbardův tank a ramenní a loketní motodlahu

Zástupci Vršovické zdravotní vyzdvihují především oddělení fyzioterapie: „Jako jedni z mála v Praze disponujeme komplexním vybavením pro elektroléčbu, včetně rázové vlny, vakuově kompresivní terapie, ultrazvuku a magnetoterapie a vodoléčebné procedury.“ 

K úspěšné léčbě pacientů přispívá i unikátní Hubbardův tank a ramenní a loketní motodlaha, kterou má jako jediné nestátní pracoviště na území metropole.

Nemocnice Ostrov v Karlovarském kraji má nový skiagraf

Práci na dalším rozvoji a zkvalitňování stávajících služeb ve Vršovické zdravotní potvrdila generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková: „Struktura medicínské péče Vršovické zdravotní plně zapadá do konceptu oborů a služeb, ve kterých se dlouhodobě profilujeme i my. Její začlenění do skupiny umožní prohloubit spolupráci Vršovické zdravotní s našimi zařízeními a společně rozvíjet obory, jako je dlouhodobá intenzivní péče, ortopedie nebo rehabilitace.”

Cíl skupiny podle ní je nadále posilovat pozici skupiny Penta Hospitals coby významného poskytovatele zdravotních a sociálních služeb v České republice. A právě vstup do vršovické kliniky je dle jejích slov jedním z kroků na této cestě.

Penta Hospitals v Česku

Skupina Penta Hospitals CZ je součástí holdingu Penta Hospitals International. Ten patří s více než 13 000 zaměstnanci, více než 30 nemocnicemi a více než 40 dalšími zdravotnickými zařízeními k nejvýznamnějším poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb ve střední Evropě.

Penta Hospitals CZ přebírá Podřipskou nemocnici

V Česku Penta Hospitals provozuje nemocnice například v Sokolově, Ostrově, Roudnici nad Labem a Vrchlabí. Dále spravuje rozsáhlou síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a několik poliklinik. Vlastník holdingu je investiční skupina Penta.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here