Jakub Dvořáček: Předsednictví bude hlavně o koordinaci

1
862
ceske_predsednictvi_a
Foto: ZdraveZpravy.cz

„Představa, že při našem předsednictví budeme otevírat nová témata, je mylná. Agenda, která nás čeká, je už tak široká,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz Jakub Dvořáček, jenž bude mít české předsednictví za resort zdravotnictví na starosti.

Jakub Dvořáček nastoupí 1. února po více než deseti letech působení v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] na ministerstvo zdravotnictví jako politický náměstek. Jeho úkolem bude příprava a realizace letošního českého předsednictví Radě EU [od 1.7. do 31.12. 2022] v oblasti zdravotnictví.

„S panem ministrem Válkem jsme se dohodli, že české předsednictví bude můj primární úkol,“ vysvětluje v podcastu ZdraveZpravy.cz Jakub Dvořáček.

Podle něj se příprava a realizace českého předsednictví úzce váže na spolupráci s dalšími tuzemskými subjekty. Jako první jmenuje Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL], Úřad vlády ČR a Stálé zastoupení České republiky při EU.

„Bude to extrémně náročná práce zejména co se týče koordinace a přípravy. Na druhou stranu je třeba říci, že příprava českého předsednictví není díky dedikovaným zdrojům v posledních měsících výrazněji zanedbána,“ říká s tím, že jeho role bude primárně na úrovni resortu zdravotnictví.

Všechny agendy českého předsednictví, včetně agendy zdravotnictví, která kvůli covidu-19 oproti minulým letům významně nabrala v EU na významu, bude dle jeho slov koordinovat zejména ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek [STAN].

Onkologie a European Health Data Space

Podle Jakuba Dvořáčka české předsednictví v oblasti zdravotnictví má již nyní jasně dané priority. Jedním z hlavních úkolů bude Europe‘s Beating Cancer Plan, dokument, jenž má řešit onkologickou léčbu v zemích EU. Zde Česko naváže na francouzské předsednictví.

„Už nyní je na evropské úrovni připraven strategický dokument týkající se léčby pacientů s onkologickými nemocemi napříč Evropou. Jedná se o důležitý materiál, který se může stát vzorem pro další dokumenty obdobného typu,“ vysvětluje v podcastu ZdraveZpravy.cz Jakub Dvořáček s tím, že v této oblasti může být české předsednictví velkým přínosem, protože léčba onkologických pacientů je v Česku dle jeho slov na velice vysoké úrovni.

Další klíčová agenda českého předsednictví bude nastavení standardů elektronické komunikace ve zdravotnictví [The European Health Data Space]. Tento dokument teprve vzniká a určí elektronickou zdravotnickou komunikaci ve všech evropských zemích. Klíčový tedy bude i pro Česko. Jeho přesná podoba má být známa již v letošním prvním čtvrtletí. Podle Jakuba Dvořáčka právě zvládnutí a příprava tohoto dokumentu bude jedním z hlavních úkolů České republiky a jejího předsednictví.

Léková agenda, dodavatelské řetězce i výzkum a vývoj

K dalším agendám českého předsednictví náleží dle jeho slov léková politika, zejména pak v oblasti léků na vzácná onemocnění a pediatrických léčiv. Půjde také o problematiku duševního vlastnictví nebo o otázky spojené s lékovou soběstačností Evropy.

„Zde půjde hlavně o posílení a zkvalitnění subdodavatelských vztahů a udržení otevřeného evropského trhu i v době, jako je třeba ta pandemická,“ říká v této souvislosti v podcastu ZdraveZpravy.cz Jakub Dvořáček s tím, že Evropa dosud nahlíží na léčiva jako na běžnou komoditu, byť on si myslí, že by na ně měla nahlížet spíše jako na komoditu strategickou.

Důležitá podle něj bude i práce na udržení konkurenceschopné Evropy ve zdravotnictví, a to včetně důrazu na posilování lokálního výzkumu a vývoje. V oblasti dotační politiky naopak v době českého předsednictví žádné významné úkoly, jak říká, nečeká.

Naopak klíčová bude v době předsednictví otázka posílení role Evropské lékové agentury [EMA]. Zde dle jeho slov půjde zejména o dotažení její poplatkové politiky. Další významné téma spatřuje v unijní vakcinační strategii proti covidu-19. Zde, stejně jako v dalších oblastech, Česko poslouží hlavně jako prostředník a moderátor debaty. V této souvislosti pak v podcastu zmiňuje například dezinformace právě u očkování proti covidu-19.

„V Česku i dalších zemích EU veřejný prostor zaplnily dezinformace. To mimo jiné proto, že výrobci nemohou komunikovat informace o léčivých prostředcích laické veřejnosti. Informační vakuum tak vydalo veřejnost napospas dezinformátorům,“ upozorňuje.

České předsednictví: Úkolů je více než dost

Podle Jakuba Dvořáčka všechny dokumenty a legislativa, které se přímo dotýkají českého předsednictví, budou mít dlouhodobé dopady. Na mnoha věcech se pracuje již nyní. A práce na nich neustane ani po českém předsednictví, kdy štafetu převezme Švédsko.

„Podle mého názoru úspěchem českého předsednictví v oblasti zdravotnictví bude, když se po něm ohlédneme zpátky, a budeme si moci říci, že jsme ho organizačně zvládli. Přidanou hodnotu spatřuji, když se nám do něj podaří vtáhnout i české stakeholdery z oblasti zdravotnictví. A to nejen proto, aby se podíleli na co nejlepším nastavení zdravotnické agendy během našeho předsednictví, ale aby si i vzali evropská témata za svá do budoucna,“ upozorňuje Jakub Dvořáček v podcastu ZdraveZpravy.cz.

Mylná je pak dle něj představa, že by Česko mělo přidávat v rámci svého předsednictví další zdravotnická témata do evropského legislativního procesu.

„Na to podle mého názoru nebude prostor. Agend, jež nám připadnou, je více než dost. Na nás bude spíše rozhodnutí, jak k nim přistoupit – co upřednostnit, a co naopak upozadit. A samozřejmě, jak vše sladit s nynější předsednickou zemí. Tou je nyní Francie. A také s předsednickou zemí, která přijde po nás. Což bude Švédsko,“ uzavírá.

Daniel Tácha

Jakub Dvořáček, MHA, LL.M. je absolventem Univerzity Karlovy a postgraduálně také programu MHA [Master of Healthcare Administration]. Absolvoval studijní program určený zkušeným profesionálům v oblasti práva – Master of Laws [LL.M].

V letech 2009–2011 působil v divizi investic státní agentury CzechInvest [MPO ČR]. Zodpovídal za oblast přímých zahraničních investic do České republiky a správu sítě zahraničních zastoupení agentury. Zároveň působil jako poradce ministra na Ministerstvu školství, tělovýchovy a sportu ČR [MŠMT ČR]. Předtím zastával různé pozice v Charitě České republiky, kde měl na starosti řízení rozsáhlých osvětových kampaní či rozvojových a humanitárních projektů po celém světě. Zkušenosti sbíral i v dnes obecně prospěšné organizaci Člověk v tísni.

Funkci výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] vykonával od roku 2011. Předsedal také představenstvu Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv [NOOL]. Od 1.2. 2022 nastupuje na Ministerstvo zdravotnictví ČR jako politický náměstek ministra zdravotnictví, jenž bude zodpovědný za přípravu a výkon českého předsednictví Radě EU v letošním roce. Jakub Dvořáček není člen žádné z politických stran.

1 komentář

  1. Obezita je problém a nezodpovědnost (s výjimkou vážných onemocnění) každého jedince. U dětí je to hrubá nezodpovědnost rodičů. Také nebudete běhat z jedné stranice dálnice na druhou v domnění, že třeba přejdete…A nechápu, proč by se tomu měla věnovat zvýšená pozornost, když jsou tu opravdu naléhavější problémy nejen zdravotní.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here