MZ ČR: Nekoordinovaná pomoc Ukrajině ztěžuje situaci

0
536
pomoc_ukrajine
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Česko očekává až 100 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. A asi přibude i těch vážně zraněných. To zatíží i tuzemský zdravotní systém. Náklady na pomoc Ukrajině zdravotní pojišťovny již teď odhadují na asi jednu miliardu korun.

Na přijímání válečných uprchlíků z Ukrajiny již nyní intenzivně pracuje Slovensko a Polsko. Zapojuje se ale už i Česko. To si ukrajinské občany prchající před ruskou válkou prozatím přebírá od slovenských a polských kolegů. Stále častěji přitom už jde o občany Ukrajiny, kteří potřebují zdravotní péči a sociální pomoc. Většinou se jedná o ženy a děti.

Ukrajincům pomohou ke zdravotní péči speciální víza

V Česku humanitární pomoc primárně koordinuje Ministerstvo vnitra ČR [MV ČR]. Záležitosti týkající se léčiv a zdravotnických prostředků pak směřuje na Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. To podle oficiálně zaslaných požadavků vyhodnocuje, zda nabídku ukrajinská strana momentálně potřebuje.

Humanitární pomoc Ukrajině má svá pravidla

O koordinaci humanitární pomoci doma i přímo na Ukrajině a o zajištění zdravotní péče a pojištění příchozích ukrajinských uprchlíků tuto středu 2. března již jednal i sněmovní Výbor pro zdravotnictví.

„Ukrajinská strana potřebuje peníze, aby mohla nakupovat materiál, jenž potřebuje,“ upozornil na první způsob pomoci při jednání výboru český ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09].

Čeští lékaři odsoudili ruskou válku. Ukrajince ošetří zdarma

Uvedl, že v zemi není rozvrat, ale válečný konflikt. A nejvíce tamní vedení pro své občany nyní potřebuje finanční pomoc. I proto Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] na svých stránkách zveřejnilo čísla bankovních účtů pro případné zaslání finanční podpory.

Jako druhou možnost pomoci pak ministr uvedl materiální pomoc, kterou mají ale lidé či organizace vždy směřovat přes koordinační pracoviště v jednotlivých krajích. Zároveň nedoporučil zasílání pomoci individuální cestou.

„Systém pomoci je nastavený tak, že premiér denně komunikuje s ukrajinskou vládou a podle aktuálních požadavků se potřebná pomoc posílá z jednotlivých zemí EU,“ řekl proč.

Také ale dodal, že veškeré nabídky může veřejnost směřovat na kontakty uvedené na www.nasiukrajinci.cz, kde je koordinátoři porovnají s poptávkou.

Pomoc Ukrajině koordinují i evropské struktury

Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka pomoc Ukrajině koordinují  agentury Evropské unie.

„Ty sbírají veškeré požadavky ukrajinské vlády na pomoc,“ řekl Jakub Dvořáček.

Upozornil, že jen při využití centrálně koordinované pomoci se zbytečně neshromažďuje materiál a nezatěžují se pomocná centra zřízená v Polsku a na Slovensku.

České domácnosti dovybavují lékárničky a shánějí jód

„Směřuje tam ale i spousta nekoordinované pomoci a jen se ucpávají přístupy,“ upřesnil.

Zdůraznil, že veškerá léčiva směřující na Ukrajinu musejí jít přes oficiální distribuční kanály, aby měla Ukrajina jistotu o jejich použitelnosti.

„Nemůžeme rezignovat na standardy, které se týkají léčiv, zdravotnických prostředků, ale třeba i krve a plazmy,“ vysvětlil.

Česko odhaduje příliv až 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny

Česko k dnešnímu dni přijalo zhruba 30 000 ukrajinských uprchlíků. V budoucích dnech se jich však podle odhadů, které MZ ČR zpracovává ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS], očekává až 100 tisíc.

„Ten předpoklad je, že v České republice se může objevit řádově třeba až 100 tisíc uprchlíků,“ potvrdil na jednání zdravotnického výboru Jakub Dvořáček.

Podle něj to bude představovat i obrovský nápor na zdravotní péči v Česku. Řekl, že cíl MZ ČR tkví v co nejrychlejší evidenci všech uprchlíků v systému zdravotního pojištění. To potvrdil i ministr Válek s argumentem, že jedině tak lze mít o uprchlících z Ukrajiny ucelené informace a provázat jejich evidenci ve zdravotním pojištění s dalšími systémy.

Česká lékařská komora vyjádřila solidaritu Ukrajincům

Evidovat uprchlíky v systému zdravotního pojištění ale lze až po udělení víza Ukrajincům za účelem strpění od orgánů MV ČR. MV ČR přitom již mimořádně otevřelo svá vízová pracoviště ve všech krajích a vyřizuje je i na hraničních přechodech.

„Teprve poté je může pracovník zdravotní pojišťovny přihlásit k veřejnému zdravotnímu pojištění jako státního pojištěnce. Čímž se mu dostane kompletní hrazené zdravotní péče jako ostatním pojištěncům,” upřesnil ministr.

Na příjem uprchlíků se připravují lékaři i pojišťovny

Na nápor pacientů se připravují i ordinace praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] pro ně již připravuje manuály a komunikační karty v ukrajinském jazyce pro usnadnění komunikace.

Podle ředitele VZP ČR Zdeňka Kabátka by měli poskytovatelé zdravotní péče očekávaný nápor zvládnout. Byť největší tlak se očekává na lékaře a ostatní zdravotníky hlavně ve velkých městech.

„Budeme schopni zajistit primární péči i pro příchozí občany Ukrajiny,“ řekl Zdeněk Kabátek na jednání sněmovního zdravotnického výboru.

Pojišťovny se brání dalším plošným platbám za covid-19

Zmínil i odhady nákladů na nově příchozí uprchlíky do systému veřejného zdravotního pojištění. Podle něj se dají přesněji jen těžko odhadnout. Nicméně při 100 tisíc nových pojištěnců by tyto náklady neměly dle jeho odhadů přesáhnout jednu miliardu korun.

„To je akceptovatelné a zvládnutelné, aniž by se zdestabilizovala finanční situace zdravotních pojišťoven,“ ubezpečil ředitel největší tuzemské zdravotní pojišťovny.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here