VZP opět varuje před neetickým tlakem na přeregistraci

0
2586
preregistraci
Ilustrační foto: Pixabay.com

Blížící se konec termínu na změnu zdravotní pojišťovny vyhnal do ulici takzvané náboráře. Ti některé z lidí i bez jejich vědomí přinutí k přeregistraci k jiné pojišťovně. Na tyto praktiky dlouhodobě poukazuje VZP.

Změnit zdravotní pojišťovnu může každý klient jednou za dvanáct měsíců ve dvou takzvaných přeregistračních termínech. První z nich počíná vždy 1. července a trvá do konce září. Pojištěncem nově vybrané zdravotní pojišťovny se pak žadatel stává od 1. ledna následujícího roku.

Změna zdravotní pojišťovny je i není věda

Druhé z přeregistračních období začíná běžet vždy 1. ledna a končí 30. března. Klientem nové pojišťovny se žadatel stává od 1. července téhož roku. A právě nyní, jen několik týdnů před koncem přeregistračního období [k 30. březnu], sílí tlak i neetické praktiky některých takzvaných náborářů, jejichž cílem je přeregistrovat co nejvíce klientů k některé z tuzemských zdravotních pojišťoven.

VZP varuje před neetickými praktikami

„Zejména během přeregistračního období se našim klientům stává, že je kontaktují lidé vydávající se za naše zaměstnance a pod různými záminkami po nich žádají osobní informace,“ upozorňuje stejně jako loni ve své aktuální zprávě Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR].

Dodává, že získané údaje tito podvodníci následně vyplní do přeregistračního formuláře a předají ho k podpisu oslovené osobě s tím, že jde například o průzkum trhu či jiné nedůležité dotazníkové šetření. Ve skutečnosti oslovená osoba svým podpisem ale potvrdí žádost o přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně, aniž by o tom věděla.

„Pokud vás tímto způsobem někdo osloví, rozhodně mu osobní údaje neposkytujte a nic nepodepisujte. Jedná se s velkou pravděpodobností o jednu z nekalých praktik, jak přeregistrovat klienta k jiné zdravotní pojišťovně,“ upozorňuje VZP ČR ve své zprávě.

Největší tuzemská pojišťovna dále upozorňuje, že se svými klienty způsoby, jako jsou náhodné oslovování na ulici, ve veřejné dopravě nebo i zazvoněním u dveří bytu, nekomunikuje. A obdobnými metodami neprovádí ani průzkumy trhu.

Žádost o přeregistraci lze zrušit

Podle zkušeností VZP ČR se v praxi její pracovníci setkávají i s tím, že se klient o své přeregistraci k jiné pojišťovně dozví až ve chvíli, kdy mu přijde výzva k vyzvednutí si nové kartičky pojištěnce. Nebo dokonce až u svého ošetřujícího lékaře. Což může mimo jiné způsobit potíže s úhradou vykázané zdravotní péči.

VZP ČR bohužel ale již nedodává, které pojišťovny výše uvedeným postupem postupují. Nicméně podle pojišťovny má i takový způsob přeregistrace svá řešení. Oklamaný klient se může obrátit na svou původní pojišťovnu, u které chce nadále zůstat. Podá k ní reklamaci, kterou si již obě zdravotní pojišťovny vzájemně vykomunikují a přeregistraci zneplatní.

„Poškozenou osobou je v této věci primárně samotný pojištěnec. Jeho plným právem je podat trestní oznámení. To je nahlásit věc orgánu činnému v trestním řízení, neboť je pravděpodobné, že došlo k neoprávněnému nakládání a zneužití osobních údajů,“ upozorňuje VZP ČR na nástroje, jež může použít její pojištěnec po klamavé přeregistraci.

Zdravotní pojišťovny rozšířily od ledna úhrady za léčbu

Stejně tak může celou záležitost oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů, který monitoruje a vymáhá uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů a GDPR.

Změnit zdravotní pojišťovnu není nic složitého

Změnit zdravotní pojišťovnu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění může, jak již bylo zmíněno v úvodu, každý pojištěnec nanejvýš jednou za dvanáct měsíců. A to vždy v období třech měsíců před 30. březnem a 30. zářím. Nejde přitom o nic složitého. Zájemce pouze vyplní žádost o registraci přímo na pobočce vybrané pojišťovny, na jejích webových stránkách nebo se dá zaslat i poštou. Přičemž odhláška u původní pojišťovny není třeba, pojišťovny si přeregistraci administrují mezi sebou.

Pro úplnost dodejme, že novorozence ke zdravotnímu pojištění přihlašuje zákonný zástupce, opatrovník nebo jeho poručník. Nejdéle pak do osmi dnů od jeho narození. Po narození dítěte tak neplatí možnost využít právo na vlastní výběr zdravotní pojišťovny. Novorozenec se automaticky stává pojištěnec téže pojišťovny, u které je registrována jeho matka v den porodu.

Jak přihlásit dítě ke zdravotní pojišťovně. I jak ji změnit

Pokud není matka novorozence přihlášena k veřejnému zdravotnímu pojištění, pak se stává dítě pojištěncem téže pojišťovny jako jeho otec v době narození dítěte. Novorozenec se k pojišťovně registruje po předložení dokladu totožnosti zákonného zástupce a zároveň rodného listu dítěte. Pokud mu matrika rodný list do osmi dnů nevydá, pak se registruje co nejdříve po jeho obdržení.

Za přihlášení novorozence k veřejnému zdravotnímu pojištění, jež je v Česku povinné, se u žádné ze zdravotních pojišťoven nic neplatí. Vyplněná přihláška se společně s kopií rodného listu dítěte pojišťovně zasílá poštou nebo se předá na jakékoliv z poboček pojišťovny. Pojišťovny již přijímají i online registraci novorozence ke zdravotnímu pojištění, kterou oprávněné osoby odesílají z webových stránek pojišťovny.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here