Česko uprchlíkům otevírá dveře nejen ve zdravotnictví

0
2522
uprchlikum
Foto: Pixabay.com

Snazší přístup k hrazené zdravotní péči, promptní získání pobytového víza, přístup k sociálním službám i na trh práce a speciální humanitární dávky. To jsou aktuální formy pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, které schválila Vláda ČR.

Zatím čtyři zákonné předlohy ke zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny přijala na svém středečním jednání [9.3.] vláda Petra Fialy [ODS]. Přičemž dvě z nich řeší snazší přístup uprchlíků do zdravotnického a sociálního systému České republiky. A současně i jejich začlenění do české společnosti.

Hrazené zdravotní služby ještě před udělením víza

První z legislativních návrhů [zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, pozn. red.] zajistí Ukrajincům významně rychleji získat pobytové oprávnění na území České republiky.

Vízum za účelem strpění dostanou uprchlíci v podstatě ihned po podání žádosti o něj. Víza za účelem strpění jim vydává cizinecká policie nebo odbor azylové a cizinecké politiky Ministerstva vnitra [MV ČR]. Nyní je ale vyřizují hlavně speciálně zřízená krajská asistenční centra pomoci.

Lékaři se připravují na nápor uprchlíků na hemodialýze

Změnu přináší zmiňovaná legislativa i do systému úhrad zdravotní péče. Ukrajinci dle ní budou smět zdravotnické služby hrazené veřejnou pojišťovnou nově čerpat 30 dnů zpětně před vydáním víza za účelem strpění. Přičemž ihned po registraci ke zdravotní pojišťovně dostávají ukrajinští uprchlíci náhradní průkaz pojištěnce, kterým se prokazují ve všech zdravotnických zařízení ještě před poskytnutím služby.

K čemu opravňuje držitele náhradní průkaz pojištěnce

  • Náhradní průkaz pojištěnce držiteli zajistí bezplatnou péči ve stejném rozsahu jako českému občanovi. Tuto péči hradí ČR.
  • Náhradní průkaz je třeba mít vždy u sebe při návštěvě lékaře či jiného zdravotnického zařízení.
  • Po obdržení náhradního průkazu si lidé nemusí sjednávat komerční pojištění.
  • Náhradní průkaz pojištěnce platí pouze v Česku, nikoli v EU.
  • Průkaz je platný po dobu platnosti uděleného víza za účelem strpění, zpravidla 365 dní.
  • Náhradní průkaz nemá formu plastové kartičky, pojišťovna ho vydává na papíře.

Otevřený trh i sociální systém pro lidi z Ukrajiny

S návrhem úhrady zdravotních služeb se zpětnou platností souvisí i další přijatá úprava opatření ze strany MV ČR. Podle ní se prodloužila lhůta pro podání žádosti o udělení víza za účelem strpění ze tří dnů nově na třicet dnů. Navíc nově smějí pracovníci MV ČR, Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR uprchlíkům určit místo, kde podají žádost o udělení zvláštního typu víz.

„Tím umožní efektivněji využít stávajících kapacit sítě Kontaktních asistenčních center pomoci Ukrajině a jejich personálu,“ vysvětlilo důvod ke změně MV ČR.

UNHCR: Počty uprchlíků rostou mimořádnou rychlostí

Další návrh zákona [zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, pozn. red.] zjednodušuje vstup Ukrajinců na český trh práce. A současně jim otevírá dveře do českého systému sociálních služeb.

Prakticky to znamená, že ukrajinští uprchlíci se speciálním vízem získají v podstatě totožná práva a povinnosti na českém trhu práce jako cizinci s povolením k trvalému pobytu.

„Uprchlíci nebudou pro zaměstnání potřebovat žádná další povolení, a to ani ze strany jejich zaměstnavatelů, nebudou se na ně vztahovat ani platné kvóty,“ potvrzuje v tiskové zprávě Úřad vlády ČR.

Ve zdravotnictví a sociálních službách chybějí lidé

Momentem udělení víza získávají Ukrajinci i přístup k sociálním službám. A děti uprchlíků se budou smět začlenit do dětských skupin [předškolní vzdělávací zařízení, pozn. red.]. Přičemž k tomu nemusí prokazovat, že jsou zaměstnaní. A neovlivní to nijak ani nárok poskytovatele předškolního vzdělávání na příspěvek od státu a jiné podpory.

Uprchlíkům pomůže i nová humanitární dávka

K dalším aktuálně schválených podpor ze strany vlády patří zcela nová sociální pomoc nazvaná humanitární dávka, a to ve výši pět tisíc korun na měsíc. Automaticky ji resort Ministerstva práce a sociálních věcí [MPSV] vyplatí všem válečným uprchlíkům za měsíc, kdy jim úřady přidělily speciální vízum. Dávku dostanou i v dalších pěti měsících, vždy pak až po podání žádosti na některém z úřadů práce. Návrh zákona v nejbližších dnech projedná parlament.

Ukrajinci v ČR se penze nedočkají, sociální dávky ano

A podpory od státu se dočkají i kraje. Vláda se totiž dohodla na kompenzaci za ubytování uprchlíků. Za každý den ubytování dostane kraj od státu 180 korun na osobu. Za dítě do deseti let pak 90 korun na den. Opatření platí do 31. března 2022.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here