ePoukaz na zdravotnické prostředky už běží, tvrdí SÚKL

0
996
ePoukaz
Foto: Pixabay.com

Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] 1. května spustil novou funkcionalitu eReceptu a sice elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. ePoukaz přichází o něco později, než se počítalo, podle SÚKL již ale běží. 

Za zdržení mohlo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR], které se zpozdilo s přípravou vyhlášky nutné k ostrému startu ePoukazu. Nakonec i ono zabralo a ePoukaz funguje.

„Zdravotničtí pracovníci začali ePoukaz používat krátce po jeho uvedení do provozu i přesto, že tato služba je dobrovolná. To je dobrá zpráva například pro pacienty, kteří dostávají poukazy na zdravotnické prostředky opakovaně nebo mají omezenou pohyblivost,“ uvedla v tiskové zprávě SÚKL jeho mluvčí Klára Brunclíková.

Jak pro ZdraveZpravy.cz uvedla šéfka SÚKL Irena Storová, lékový ústav se snažil o to, aby předepisování a vydávání zdravotnických prostředků bylo co nejjednodušší. To znamená, že se jeho experti snažili maximálně využít stávající funkcionality zavedeného systému eRecept. Ten totiž lékaři, lékárníci, zdravotní pojišťovny i pacienti v praxi dobře znají.

SÚKL neřeší očkovací strategii, říká Irena Storová

Přičemž platí, že na ePoukaz lze předepsat vždy jen jeden zdravotnický prostředek. Tedy jednu položku [kód] z číselníku zdravotnických prostředků. SÚKL počítá i se situací, kdy je potřeba na jeden poukaz předepsat více souvisejících položek, například sluchadlo a příslušenství nebo vozík a příslušenství.

Jak funguje ePoukaz na zdravotnické prostředky

Elektronický poukaz na zdravotnické prostředky zachovává všechny typy poukazů, které se dosud vystavovaly pouze v listinné podobě. Každý ePoukaz přitom dostává devítimístný identifikátor a po vystavení se ukládá do takzvaného Centrálního úložiště elektronických poukazů, které je součástí informačního systému eRecept.

Elektronické poukazy na zdravotnické prostředky jsou zatím dobrovolné, zdá se však, že ePoukaz si rychle vybuduje své místo v elektronickém zdravotnictví. Krátce po spuštění systému totiž začali zdravotničtí pracovníci tuto novou funkci eReceptu používat,“ tvrdí Irena Storová.

Pacienty i lékaři očekávaný ePoukaz startuje 1. května

Podle SÚKL pacienty ePoukaz nikterak nezaskočí. Vystavené ePoukazy najdou ve svém lékovém záznamu. A to stejně jako vystavené eRecepty a záznamy o provedeném očkování. Do lékového záznamu je možné se přihlásit například prostřednictvím bankovní identity.

ePoukaz se dotýká i lékáren a výdejen zdravotnických prostředků. Předepisování stejně jako výdej elektronických poukazů je ale ze zákona nepovinné. Proto SÚKL pro pacienty připravil seznam lékáren a výdejen, které s ePoukazem již pracují a další se do něj mohou hlásit. Informace o tom, kde lze zdravotnické prostředky na ePoukaz vyzvednout SÚKL aktualizuje na webu epreskripce.cz.

Je tu i eOčkování a chystá se eRecept pro zahraničí

ePoukaz není jediná letošní novinka. Již na začátku roku 2022 SÚKL spustil další z funkcionalit eReceptu a sice eOčkování. Pacientům v Česku se tak postupně začínají v lékovém záznamu objevovat i záznamy o aplikovaných vakcínách. Systém od začátku roku eviduje téměř 300 tisíc dávek očkování. A to přesto, že platí takzvané bezsankční období. V něm se lékaři a výrobci softwarů s touto funkcionalitou seznamují. Přechodné období skončí 30. června 2022.

Všechna očkování bude nově evidovat systém eOčkování

 

Modul eOčkování dokáže také zasílat upozornění na blížící se dávky očkování, snižuje se tak riziko, že pacienti budou muset znovu absolvovat celé očkovací schéma kvůli tomu, že zapomněli na další dávku vakcíny,“ upozorňuje na jednu z výhod aplikace Irena Storová.

Rodiče si do lékového záznamu navíc mohou přidat i své děti. Systém je pak upozorní na další dávky jejich očkování.

A v rozvoji eReceptu lékový ústav pokračuje. Další metou bude zavedení přeshraničního eReceptu, který pacientům umožní vyzvednutí předepsaných léků i v cizině.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here