Vyšší počty TBC v Česku s běženci nesouvisí, tvrdí SZÚ

0
991
s_bezenci
Foto: UNHCR

Nárůst tuberkulózy v Česku letos v březnu a dubnu způsobilo nižší testování v předchozích letech. Souvislost s běženci tak Státní zdravotní ústav [SZÚ] vyloučil. Většina nemocných cizinců v Česku pobývala před válkou na Ukrajině.

Vyšší počty pozitivních vzorků na tuberkulózu [TBC] v březnu a dubnu letošního roku u nás pracovníci SZÚ ve spolupráci s Národní jednotkou dohledu nad tuberkulózou FN Bulovka a Evropským střediskem pro kontrolu nemocí [ECDC] potvrdily zhruba před dvěma týdny. Přičemž upozornily, že i vzhledem k uprchlické vlně je na místě obezřetnost.

 

Cizinci v Česku jsou k TBC náchylní i kvůli slabší imunitě

Ale i zdůraznili, že pro jasné stanovení případné souvislosti nárůstu pacientů s TBC v Česku s uprchlickou vlnou z Ukrajiny potřebuje SZÚ, respektive Národní referenční laboratoř pro mykobakterie [NRLM], delší čas. Nyní již má SZÚ k dispozici data z analýzy zachycených pozitivních vzorků TBC z března a dubna. A ta takovou vazbu dle něj vylučují.

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie provedla analýzu dat k zaslaným vzorkům M. tuberculosis a výsledek prozatím neukazuje na souvislost mezi nárůstem počtu kmenů ke konfirmačnímu vyšetření a příchodem většího množství lidí prchajících před válkou na Ukrajině,“ píší v tiskové zprávě zástupci SZÚ.

Podrobná analýza pozitivně zachycených vzorků v období od 1.3. do 21.4. 2022 dle NRLM ukázala, že cizí státní příslušníci s TBC ve většině případech na území Česka pobývali již před válkou na Ukrajině.

Změny v počtech nakažených TBC v České republice od roku 2017
rok
2017 2018 2019 2020 2021 2022
M. tuberculosis nový záchyt 1.3.-21.4. 62 72 47 39 33 41
M. tuberculosis opakovaně zaslaný kmen 1.3.-21.4. 15 18 6 10 6 16
Počet případů za celý rok – země narození ČR 345 297 320 238 221
Počet případů za celý rok – země narození mimo ČR 159 147 141 125 132
Počet případů za celý rok – země narození Ukrajina 30 37 28 26 35

[Zdroj: SZÚ]

Nárůst pozitivních vzorků na TBC v březnu a dubnu letos tak odborníci z NRL vysvětlují nízkou srovnávací základnou ve stejném období v posledních třech letech. Jinak řečeno od roku 2019 se u nás v březnu a dubnu méně konfirmovaly pozitivní vzorky na tuberkulózu.

„Tak jsme zjistili, že v období od 1. 3. do 21. 4. došlo v letech 2019, 2020 a 2021 k výraznému poklesu konfirmovaných vzorků oproti rokům 2017 a 2018. K navýšení počtu konfirmovaných vzorků dochází opět až v roce 2022,“ vysvětluje vedoucí NRL pro mykobakterie Věra Dvořáková.

Vazbu s běženci SZÚ vyloučil, na TBC se méně testovalo

Další podrobnější analýza dat roku 2021 dle ní ukázala, že se více vzorků na tuberkulózu  testovalo v druhé polovině roku. Nižší počty testovaných vzorků v posledních třech letech pracovníci SZÚ přisuzují trvale klesajícím počtům případů tuberkulózy v Česku. A dále také sociální izolaci a snížení rizika nákazy v posledních dvou pandemických letech. Příčinu poklesu testování v předpandemickém roce 2019 avšak zástupci SZÚ jasně určit nedokáží.

Pracovníci NRL v souvislosti s obavami veřejnosti z vyššího rizika šíření TBC na území Česka kvůli uprchlické vlně z Ukrajiny, kde je podstatně vyšší výskyt nemoci, upozorňují, že příčina změny v počtech nakažených se projeví až s určitým časovým odstupem.

„Vzhledem ke skutečnosti, že M. tuberculosis je pomalu rostoucí bakterie, trvá týdny a v některých případech i měsíce, než je vzorek zaslán ke konfirmačnímu stanovení do NRLM,“ vysvětluje důvody pracovníci SZÚ.

TBC a spalničky nejsou jediné infekční riziko z Ukrajiny

Nicméně současně všechny ujišťují, že budou nadále pokračovat v pečlivém sledování situace kolem výskytu TBC v Česku a jeho původu.

„V České republice funguje systém dohledu nad TBC, který je schopen adekvátně reagovat na případný nárůst výskytu onemocnění v populaci. Hlášené případy kontrolují příslušné Krajské hygienické stanice, podobně jako u dalších sledovaných infekčních nemocí,“ přibližuje fungování systému ochrany veřejného zdraví ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Vzorky od na TBC pozitivních pacientů pak dle ní následně opět vyšetřuje Národní referenční laboratoř pro mykobakterie SZÚ. Čímž se s jistotou potvrdí nákaza tuberkulózou. A zároveň laboranti přesně určí kmen, jež onemocnění TBC způsobil.

–VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here