Do lékárny se vrací léky, ne doplňky stravy či kosmetika

0
1585
lekarny
Speciální likvidaci dle lékárníků vyžadují zejména léky, jako jsou tablety, masti, sirupy, čípky, kapky do očí či individuálně připravované léky... / Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Ne všechny produkty zakoupené v lékárně se při jejich nespotřebování nebo znehodnocení vrací do lékárny. Doplňky stravy, inkontinenční pomůcky, kosmetika či použité jehly a stříkačky se likvidují jinak než léčivé přípravky.

Revizi domácí lékárničky doporučují lékárníci provést minimálně dvakrát do roka. Léčivé přípravky mají totiž určitou dobu použitelnosti, kterou výrobce uvádí vždy na krabičce či obalu daného léčiva. Ke znehodnocení ale dochází často i špatným skladováním. Nepoužitelnými se stávají také dlouho otevřené léky.

„Lékárníci doporučují mít vhodně vybavenou domácí lékárničku včetně chronicky užívaných léků. Proto je nutné ji pravidelně, ideálně dvakrát ročně, procházet. Vytřídit nepoužitelné léky, odnést je do kterékoli lékárny a lékárničku následně doplnit. Nebudeme se tak vystavovat nebezpečí z užití znehodnoceného léku,” říká prezident České lékárnické komory [ČLnK] Aleš Krebs.

Při pravidelné kontrole lékárničky pak dle Krebse nedojde ani k takovým situacím, kdy například v nočních hodinách člověk při akutním nachlazení zjistí, že lék na snižování teploty spotřeboval. Anebo má prošlou dobu spotřeby.

„U léků po datu exspirace výrobce nemůže zaručit obsah účinné látky, kvalitu ani bezpečnost léku. V nepoužitelném léku může docházet k rozpadu účinné látky nebo vlivem degradace ke vzniku nebezpečných látek,“ upozorňují na rizika lékárníci.

Co se nosí zpět do lékárny

Speciální nakládání dle lékárníků vyžadují léky, jako jsou tablety, masti, sirupy, čípky, kapky do očí. Dále individuálně připravované léky, ale například i prošlé léky po zemřelém příbuzném. Jde i o veškerá léčiva znehodnocena dlouhým otevřením, nesprávným skladováním a nepoužitelné léky s integrovanou jehlou.

ČLnK varuje před svéhlavým užitím léků i doplňků stravy

Zpět do lékárny je třeba odnést i léky pro zvířata a přípravky na odvykání kouření stejně jako veškerá léčiva ve formě náplastí.

„V ideálním případě by lidé měli léky vracet v původních obalech. To znamená tablety a kapsle v blistrech, sirupy, roztoky, suspenze a kapky v lékovkách [lahvičkách se šroubovacím uzávěrem k uchovávání léků], masti a krémy v tubách či kelímcích,“ vyjmenovávají lékárníci.

Do lékárny mohou lidé odnést i zbylé tablety v dávkovači. Vnější papírové obaly a příbalové letáky se odevzdávají do tříděného odpadu.

Co se do lékárny naopak nevrací

Do lékárny se naopak nevrací doplňky stravy a kosmetika. Obojí dle lékárníků patří do běžného odpadu. Obaly od nich pak do kontejneru na recyklovaný odpad. Jsou tu ale i další položky, který lékárny nepřevezmou.

  • Doplňky stravy, včetně těch, které obsahují vitamíny a minerály.
  • Zdravotnické prostředky, včetně nespotřebovaných rozdělených balení inkontinenčních pomůcek; kompenzační pomůcky.
  • Rtuťové a galiové teploměry.
  • Použité stříkačky a jehly, které nebyly součástí léčivého přípravku.
  • Kosmetika, i ta zakoupená v lékárně.
  • Autolékárničky, vyjma samotných léčivých přípravků.
  • Kontaktní čočky a roztoky na ně.
  • Rostlinné přípravky, které nepatří do kategorie léků, například masti, čaje, prostředky na hubnutí apod.
  • Repelenty.

Výše zmiňované produkty a pomůcky dle lékárníků patří podle materiálu do směsného nebo tříděného odpadu či sběrného dvora. Použité stříkačky a jehly se odevzdávají lékaři či do zdravotnického zařízení, ve kterém je zdravotník předepsal.

Léčiva vyžadují likvidaci ve speciálních spalovnách

Zdravotníci v lékárnách odevzdaná léčiva uchovávají ve speciálních kontejnerech, v nichž je do spaloven odváží odborná firma s oprávněním k manipulaci s takovými prostředky. Ve spalovně dochází k jejich likvidaci při vysoké teplotě. Přičemž odborníci sledují množství vypouštěných emisí při jejich spalování.

Tento způsob zamezuje dvěma největším rizikům: že se léky dostanou do rukou nepovolané osoby a že jejich neodborná likvidace bude mít negativní dopad na zdraví lidí či zvířat a na životní prostředí,” vysvětluje důvody ekologické likvidace léků viceprezident ČLnK Martin Kopecký.

Použité injekční stříkačky a jehly do lékáren nepatří

Upozorňuje, že léky se nemají v žádném případě ani splachovat do toalety. Čistírny odpadních vod totiž nemusejí léky spolehlivě odstranit. Jejich zbytky by tak mohly vážně poškodit rostliny a živočichy ve volné přírodě. Zbytky léků v odpadních vodách navíc zvyšují cenu jejího vyčištění, aby se stala pitnou.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here