Úhradu pomůcek při inkontinenci určí stupeň postižení

0
5406
pri_inkontinenci
Ilustrační foto: Pixabay.com

Pomůcky při inkontinenci lékaři předepisují nejdéle na tři měsíce dopředu. Výše úhrady od zdravotní pojišťovny se odvíjí od uznaného stupně inkontinence. Stejně tak se od něj stanoví povinná spoluúčast pacienta.

Výši úhrady a spoluúčasti inkontinenčních pomůcek z veřejného zdravotního pojištění určuje závažnost zdravotního problému. Pro tyto účely u nás zdravotní pojišťovny dělí inkontinenci do třech stupňů. A sice na lehkou, střední a těžkou inkontinenci.

„Stupeň závažnosti je stanovován na základě úniku moči v mililitrech v průběhu 24 hodin. Odborný lékař tedy na základě objektivizovaného vyšetření diagnostikuje, jakým stupněm inkontinence pacient trpí a jaké pomůcky jsou pro něj vhodné,“ vysvětlují zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny [VZP ČR] ve své zprávě.

  • 1. stupeň: mimovolný únik moči nad 50 ml do 100 ml [včetně] v průběhu 24 hodin
  • 2. stupeň: mimovolný únik moči nad 100 ml do 200 ml [včetně] v průběhu 24 hodin + fekální inkontinence
  • 3. stupeň: mimovolný únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin + smíšená inkontinence

Inkontinenční pomůcky lékař pacientovi předepisuje na jeden, dva nebo tři měsíce. Preskripce na dobu tří měsíců je však dle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění možná jen u pacientů se stabilizovanou inkontinencí. Právě u nich se totiž předpokládá, že předepsané pomůcky pro kompenzaci svého onemocnění plně využijí.

Pojišťovna uhradí nanejvýš 150 ks absorpčních pomůcek

Zdravotní pojišťovna pacientovi s uznanou inkontinencí uhradí maximálně 150 kusů inkontinenčních pomůcek do měsíce. Limitována je i výše platby za pomůcky od pojišťovny. U defektu 1. stupně pojišťovna zaplatí nejvýše 449,65 Kč za měsíc. U 2. stupně pak do celkové výše 900,45 Kč za měsíc a ve třetím stupni činí maximální finanční limit 1 699,70 Kč do měsíce.

„Kusový i finanční limit u každého stupně inkontinence je nutné dodržovat a nelze ho překročit. Platí ten limit, jehož pacient dosáhne při čerpání těchto pomůcek dříve – buďto finanční, nebo kusový,“ upozorňují zástupci VZP ČR.

Důležité je vědět, že na jeden poukaz lékař předepisuje vždy jen jeden druh inkontinenční pomůcky. Nicméně vystavit více poukazů v praxi problém není.

ePoukaz na zdravotnické prostředky už běží, tvrdí SÚKL

Zneužití čerpání inkontinenčních pomůcek hrazených ze zdravotního pojištění brání povinná spoluúčast ze strany pacienta na úhradě. Ta se opět odvíjí od stupně uznané inkontinence.

„Pro I. stupeň platí spoluúčast pacienta ve výši 15 %, v II. stupni činí výše spoluúčasti pacienta 5 % a ve III. stupni inkontinence tvoří spoluúčast pacienta 2 % z ceny absorpčního zdravotnického prostředku,“ přibližuje VZP ČR.

Pacient s 3. stupněm inkontinence může navíc při indikaci čerpat inkontinenční podložky. U nich je pak spoluúčast stanovena na 25 % z ceny předepsané pomůcky. Spoluúčast pojištěnce, jinak řečeno zákonné doplatky, se vybírají od prvního vydaného kusu pomůcky.

„Není tedy v žádném případě možné například vydat pojištěnci menší množství kusů, než bylo lékařem předepsáno, a kompenzovat tím výši doplatku,“ upozorňuje VZP ČR s tím, že na konečnou cenu se pojištěnec a pojišťovna skládají ve stanovém poměru, a to až do vyčerpání limitu.

Rozšířená preskripce inkontinenčních pomůcek

Inkontinenční pomůcky pacientům předepisují lékaři několika specializací. Konkrétně pak praktický lékař pro dospělé a pediatr. Dále lékař z oboru geriatrie, gynekologie, chirurgie, nefrologie, neurologie, a urologie. Od ledna 2022 je za určitých podmínek předepisují nově také sestry v domácí péči a sestry v lékařských oborech.

Chybné užívání léků zvyšuje inkontinenci u seniorů

Přičemž lékaři je předepisují pacientům nejdříve od tří let věku, pokud se u nich tedy prokáže patologická inkontinence. Dodejme, že pojišťovna svým klientům přispívá pouze na ty absorpční zdravotnické pomůcky, které vyjmenovává Úhradový katalog VZP – ZP.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here