Kouření holduje čtvrtina Čechů starších 15 let, stále více

0
1974
let
Foto: Pixabay.com

Čtvrtina Čechů starších patnácti let holduje tabáku. Počet kuřáků pak v Česku loni stoupl o 1,3 procenta. Uvádí to loňské šetření o užívání tabáku a alkoholu v České republice [NAUTA] zveřejněné Státním zdravotním ústavem [SZÚ].

Zatímco v roce 2020 v u nás kouřilo 23,1 procenta lidí nad 15 let, loni už to bylo 24,4 procenta. Denně u nás dle výsledků průzkumu tabák kouří 22,0 procenta mužů a 13,3 procenta žen.

„Česká populace kouří převážně klasické cigarety. Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je malý,“ říká vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlá.

Celkově dle ní každodenní kuřáci spotřebují patnáct až 24 kusů cigaret za den. Což odpovídá spotřebě v předchozím roce 2020.

„Z pohledu průměrného počtu vykouřených cigaret, ale je vidět v loňském roce pokles v denně vykouřených cigaretách, a to zhruba o dva kusy. Z 12,7 kusů cigaret v roce 2020 na 10,9 kusů cigaret v roce 2021,“ přibližuje Marie Nejedlá.

Rakovina plic je na vzestupu. V 90 % za ni může kouření

Stejně jako je ve společnosti více mužských kuřáků, tak i muži vykouří více cigaret za den. V průměru za den spotřebují 15 až 24 cigaret, ženy pak od pěti do devíti cigaret za den. V porovnání let 2020 a 2021 tak statisticky poklesl podíl kuřáků, kteří průměrně vykouří 25 a více cigaret denně. A to ze zhruba devíti procent na necelá tři procenta [9,1 % vs. 2,9 %].

„U nejmladší věkové kategorie 15 až 24 let zaznamenáváme dokonce pokles z více než 8 procent na nulu,“ tvrdí zástupci SZÚ.

Ani e-cigarety a zahřívaný tabák zdraví neprospívá

Loni v české populaci přibylo i kuřáků elektronických cigaret a uživatelů zahřívaného tabáku. E-cigarety u nás loni užívalo 7,4 procenta osob, 4 procenta z nich dokonce denně. Přibližně polovina z uživatelů e-cigaret kouří současně i klasické cigarety. A téměř 30 procent jich před začátkem užívání e-cigaret nikdy klasické cigarety nekouřilo.

Zahřívané tabákové výrobky v současné době užívá 7,0 procenta dotázaných. V porovnání s rokem 2020 [4,1 %] počet jejich uživatelů stoupl o 2,9 procenta.

Především s ohledem na růst počtu uživatelů zahřívaného tabáku a elektronických cigaret je třeba upozornit, že i tyto „náhražky“ klasických cigaret přinášejí nemalá zdravotní rizika a významně zvyšují riziko rozvoje rakoviny. Jak upozorňují lékaři.

„Mnozí se mylně domnívají, že pokud nekouří přímo tabák v podobě cigaret, doutníků či dýmky, tak vlastně nedělají pro své zdraví nic špatného. To je ale velký omyl. I náplň pro elektronické cigarety totiž většinou obsahuje až 20 procent nikotinu,“ upozorňuje ředitelka SZÚ Barbora Macková.

I přes často deklarovaný nulový obsah nikotinu v náplních do e-cigaret se při zahřátí e-liquidu částečně rozkládají látky jako glycerol a propylenglykol a další chemikálie.

„V aerosolu některých elektronických cigaret byl v minulosti zjištěn i zdraví škodlivý trimethylpyrazin, formaldehyd, těžké kovy a další škodlivé látky,“ dodává.

V USA provedli transplantaci plic kuřákovi e-cigaret

A také zahřívané tabákové výrobky, kdy je tabák zahříván jiným zdrojem než přímým hořením, logicky nesou rizika příjmu nikotinu a dalších jedovatých látek.

O škodlivosti kouření v jakékoli formě jasně svědčí data tuzemských zdravotních institucí. Každoročně u nás na následky kouření umírá tisíce lidí. Přičemž 16 až 18 tisíc z kuřáků zemře nejčastěji v souvislosti se zhoubným novotvarem průdušnice, průdušek a plic. Anebo chronické obstrukční plicní nemoci [CHOPN].

Mládež alternuje cigarety sáčky s nikotinem, to není dobře

Od roku 2020 v šetření o užívání tabákových výrobků SZÚ dotazuje i užívání nikotinových sáčků. Tedy výrobků sice bez obsahu tabáku, ale s obsahem nikotinu, které se umisťují pod horní či dolní ret nebo se žvýkají. A průzkum ukazuje na znepokojivé zjištění. Nikotinové sáčky u nás vůbec nejvíce užívá mládež ve věku 15 až 24 let [6,6 %]. Odborníci na odvykání kouření upozorňují, že nikotinové sáčky kuřákům částečně poslouží při odvykání jako určitá alternativa s o něco nižšími dopady na zdraví, nikoli však nulovými. Jak ostatně potvrzuje Marie Nejedlá.

„Je tu nebezpečí, a statistika to potvrzuje, že podporují v závislosti na jiné formě příjmu nikotinu i lidi, kteří nikdy před tím nekouřili. Vidíme, že skoro 30 procent uživatelů elektronických cigaret dříve nekouřilo klasické cigarety. Je tak nutné zdůrazňovat, že žádná forma e-cigaret, zahřívaných tabákových výrobků a podobných verzí, není zdraví dlouhodobě prospěšná, jak se snaží veřejnost přesvědčit někteří výrobci,“ říká lékařka.

Pěstování tabáku i výrobky z něj devastují zdraví i přírodu

Při výzkumu, do kterého se zapojilo 1 788 osob vybraných jako reprezentativní vzorek pro obyvatelstvo Česka, odborníci dále zjišťovali zájem a úspěšnost o skoncování s kouřením. Přibližně třetina současných kuřáků potvrdila, že se v roce 2021 pokusila přestat kouřit, nejvíce nejmladší kuřáci a lidé s vysokoškolským vzděláním. Podařilo se to 1,5 % z nich.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here