Porody U Apolináře vedou tamní asistentky i bez lékaře

0
2419
asistentky
Absolventky vzdělávacího programu se svými odbornými školiteli. Uprostřed prof. Antonín Pařízek. / Foto: VFN

Porodní asistentky U Apolináře vedou spontánní porody samostatně. Smějí předepsat i některé léky nebo ošetřit porodní poranění. A to díky půlročnímu doškolovacímu kurzu. Hlásit se do něj mohu porodní asistentky z celého Česka.

Zhruba šestiměsíční vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] již absolvovalo prvních sedm porodních asistentek z Gynekologicko-porodnické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] a 1. LF UK. To je porodnice U Apolináře.

„Je to dobrá zpráva pro obor Porodní asistence a pro všechny z nás, které se této pozitivně naladěné práci chceme v budoucnu věnovat a její obsah dále rozvíjet,“ říká k odbornému programu jedna z prvních absolventek a zároveň staniční sestra jednoho z porodních sálů Kristýna Matulová.

Rekonstrukce porodnice U Apolináře skončí roku 2030

Kurz, který trval téměř půl roku, absolvovala v pěti blocích přímo v prostorách porodnice U Apolináře. Vedle teorie obsahoval praktická cvičení a nácvik na moderních simulátorech 1. LF UK. Kristýna Matulová upozorňuje, že vzdělávací program není určený jen pro porodní asistentky od Apolináře. Otevřený je porodním asistentkám z celého Česka.

„Další možnost přihlásit se mají zájemkyně letos na podzim,” říká zdravotnice.

Spontánní porod zvládne vést asistentka sama

Skutečnost, že u nízkorizikového neboli spontánního porodu nemusí být přítomna vždy lékařka či lékař potvrzuje vedoucí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK a iniciátor a garant programu prof. Antonín Pařízek.

„V případě nízkorizikové rodičky se nemusí lékař či lékařka skutečně porodu vůbec účastnit. Na druhé straně, pokud se u porodu vyskytne nepravidelnost, mají porodní asistentky v porodnickém zařízení jistotu, že se na pomoc doktor dostaví neprodleně. To je dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví do pěti minut,“ vysvětluje lékař.

Podle něj i v těchto případech je role porodní asistentky zásadní, byť účast lékaře je nezbytná a nutná.

Předčasný porod u žen odhalí vyšetření metodou QUiPP

Odborně doškolené porodní asistentky dle něj ale už nyní smějí předepisovat léky pro prevenci nadměrného krvácení u porodu, indikovat a samostatně obsluhovat epidurální analgezii. Absolvování kurzu jim taktéž rozšiřuje možnosti v ošetření porodních poranění s podáním místního anestetika. To vše samostatně, tedy bez přítomnosti lékaře.

„Jsme vůbec první nemocnicí v České republice, kde může profese porodní asistentky v rámci českého zdravotnického systému získat takto specifické kompetence,“ říká k novince náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN Dita Svobodová.

Porodní asistentky chtějí pracovat samostatně

Česká legislativa nelékařským povoláním obecně neumožňuje samostatně předepisovat léky. V případě nízkorizikového porodu, který porodní asistentka zvládne vést sama, lékař porodník často jen indikuje léky a nijak nezasahuje. Pouze a jen v kompetenci porodníků je podání léku pro prevenci nadměrného porodního krvácení. Dále také podání antibiotik při pozitivní detekci streptokoků u rodičky, aplikace epidurální analgezie či jiné farmakologické metody pro tlumení porodních bolestí. A také aktivní vedení III. doby porodní a podání lokálních anestetik při ošetření porodních poranění.

Císařským řezem rodí každá čtvrtá žena v ČR

Porodní asistentka absolvováním zmiňovaného programu získá zvláštní odbornou způsobilost pro všechny tyto úzce vymezené zdravotnické činnosti. Ty jsou jinak dle doporučení Světové zdravotnické organizace [WHO] při nízkorizikovém, lidově řečeno fyziologickém porodu, na porodním sále v rukou lékaře. A tak může pracovat zcela samostatně. Což je dle profesora Pařízka klíčová změna.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here