Kvůli očkování proti covidu SÚKL prověřil přes 170 úmrtí

0
996
umrti
Foto: Pixabay.com

V souvislosti s očkováním proti covidu-19 Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL] prověřil přes 170 úmrtí. Souvislost s očkováním se potvrdila v jednom případě.  Šlo o trombózu a snížení krevních destiček. Zemřelý dostal vektorovou vakcínu.

O nežádoucích účincích a možných úmrtí, jež by mohla časově souviset s podáním očkovací látky proti covidu-19, informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Podle tamního ředitele sekce registrací Tomáše Boráně lékový ústav dosud přijal více než dvanáct tisíc hlášení o nežádoucích účincích na vakcíny proti covidu-19. A do letošního dubna prověřil 174 úmrtí, která by mohla souviset s podáním očkovací látky.

„Mnoho hlášení byla u lidí, kteří v krátké době po očkování onemocněli covidem-19 nebo měli jiná onemocnění,” řekl k číslům Boráň.

Ministerstvo odmítá žádosti o odškodnění za očkování

Pravděpodobně přímo v souvislosti s očkováním se dle něj vyskytl jeden případ trombózy spojené s trombocytopenií, tedy snížením počtu krevních destiček. A to u adenovirové vakcíny. Dle Boráně je to na počet podaných dávek srovnatelné se stavem v jiných zemích.

„Rizika onemocnění covid-19 jsou daleko vyšší,” podotkl.

EU a tedy i Česko upustilo od vektorových vakcín

Adenovirové vektorové vakcíny se v Česku podávaly od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson. Podle dat o podaných vakcínách jich bylo asi 887 tisíc dávek u dvoudávkové AstraZenecy a 413 tisíc dávek jednodávkové vakcíny Janssen od firmy J&J. Kvůli vyššímu výskytu trombóz u očkovaných těmito látkami v zahraničí Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučilo očkovat těmito vakcínami zájemce starší 60 let. Čímž opadl zájem veřejnosti o tyto preparáty. Letos se u nás vyočkovalo jen 216 dávek jedné z vektorových vakcín. Celkově se u nás proti covidu-19 naočkovalo téměř 6,9 milionu lidí.

SÚKL neřeší očkovací strategii, říká Irena Storová

Běžně se trombózy vyskytují asi u 160 osob ze 100 tisíc každý rok. Riziko zvyšují i jiné léčivé přípravky, často se hovoří třeba o hormonální antikoncepci. Riziko zvyšuje zhruba čtyřnásobně, ještě víc pak u žen s nadváhou a kuřaček.

SÚKL do letošního dubna zveřejňoval údaje o nežádoucích účincích vakcín proti covidu-19 každý měsíc. Nově je bude stejně jako u ostatních vakcíny publikovat souhrnně za celý rok vždy na začátku léta následujícího roku v informačním zpravodaji. Za rok 2021 by měl vyjít koncem června.

Farma firmy upravují vakcíny přímo na omikron

Z poslední na webu SÚKL publikované zprávy ze začátku dubna vyplývá, že ústav přijal od začátku očkování v prosinci 2020 více než dvanáct tisíc hlášení na nežádoucí účinky covidových vakcín. V roce 2021 jich bylo podle výroční zprávy SÚKL asi 10 600.

„Samotné počty nijak nevypovídají o bezpečnostním profilu léků. Smysl má jejich vyhodnocování na velkém souboru, což vykonává Evropská agentura pro léčivé přípravky,” objasnil Boráň.

Mezi hlášeními podle něj dominují reakce v místě podání vakcíny, které ohlásilo přes šest tisíc lidí. Dále jde o poruchy nervového systému, pod které spadají bolesti hlavy a poruchy svalové a kosterní soustavy, tedy i bolesti svalů a kloubů. Ty i podle výrobce patří mezi očekávatelné nežádoucí účinky. Hlášení nežádoucích účinků podle Boráně evropské úřady vyhodnocují každý měsíc a informace o vakcínách o ně doplňují.

EMA podrobně sleduje zásoby léků na covid i poptávku

Kromě stávajících vakcín upravených na omikron podle ředitelky SÚKL Ireny Storové EMA posuzuje registraci vakcíny firmy Valneva, která jako první obsahuje inaktivovaný virus. A také používání vakcíny od Novavaxu pro děti od dvanácti let. Na podzim by také dle ní mohly být k dispozici vakcíny upravené přímo na variantu omikron.

V EU nově vznikl seznam léků, které jsou považované v souvislosti s covidem-19 za významné. Speciálně ustanovený tým EMA tak sleduje dostupnost těchto léčivých přípravků a jejich dostatečné zásoby jak v EU, tak v jednotlivých unijních státech. Opatřením se EK snížuje riziko jejich nedostatku v době opětovného šíření koronaviru, který se očekává s příchodem podzimních měsíců.

–ČTK/VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here