Policie neoprávněně sbírala info o lidech v izolaci

0
1292
izolaci
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Bezmála milion korun pokuty udělil Úřad pro ochranu osobních údajů [ÚOOÚ] Ministerstvu vnitra ČR [MV ČR]. Důvod byl neoprávněné policejní zpracovávání údajů o zdravotním stavu lidí v nařízené izolaci kvůli koronaviru.

ÚOOÚ uložil MV ČR pokutu 975 000,- Kč za přestupek, a to v souvislosti s aplikací Karanténa a shromažďováním dat o osobách v izolaci Policií ČR. Pokuta byla udělena Ministerstvu vnitra ČR na základě Hlavy III. zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, protože Policie ČR nemá právní subjektivitu. Nyní běží osmidenní lhůta, kdy může být proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů podán odpor.

ÚOOÚ: Policie ČR jednala v rozporu se zákonem

Jednání, které je předmětem přestupku, spočívá v neoprávněném zpracování údajů o zdravotním stavu osob Policií ČR, kterým byla nařízena izolace. Toto jednání bylo v rozporu s § 79 odst. 3 zákona o Policii ČR, podle kterého

„Shromažďovat údaje o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, sexuálním chování nebo sexuální orientaci lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupku, nebo při poskytování ochrany osob,“ uvedl v tiskové zprávě ÚOOÚ.

Plošným zpracováním osobních údajů o všech osobách v izolaci podle něj Policie ČR jednala v rozporu s tímto ustanovením.

ÚOOÚ již v minulosti Policii ČR upozornil, že svým jednáním zřejmě porušuje evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Již loni touto dobou nařídil MV ČR, aby policie přestala sbírat údaje o osobách, které kvůli covidu musely do izolace. Ministerstvo jeho výzvu ale odmítlo. Policie přitom argumentovala, že údaje o lidech v izolaci jí umožňují kontrolovat, zda dodržují s izolací spojená nařízení. V tom spolupracovala s krajskými hygienickými stanicemi.

Nejen sbírání info o lidech v izolaci, ale i vysoké náklady

Chytrou karanténu od Armády ČR převzalo k letošnímu 1.6. Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Projekt se tak stal součástí Národního systému pro zvládání zdravotních hrozeb. Chytrá karanténa stát dosud vyšla na jednu miliardu korun.

Chytrá karanténa stála miliardu. Nově ji má zdravotnictví

Letos v únoru se projektem začala zabývat Policie ČR. To, když Nejvyšší kontrolní úřad [NKÚ] podal trestní oznámení kvůli hospodaření s penězi na podporu protiepidemických opatření. A trestní oznámení NKÚ podal již v době kontroly právě tohoto projektu.

Kontroloři NKÚ loni prověřovali vynakládání peněz v Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] a v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie [NAKIT].

A právě NAKIT je správcem protiepidemických systémů Chytrá karanténa a vypnutého systému eRouška. Oba projekty přitom řídilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR [MO ČR]. Podle médií se podezření z porušení zákona týkala rezortu zdravotnictví. Což nepřímo potvrdil i mluvčí MZ ČR Ondřej Jakob.

„Evidujeme policejní žádost o součinnost v této věci. Ministerstvo zdravotnictví jí vyhovělo, ale nemůže se k podrobnostem vyjadřovat,“ uvedl Jakob.

Stát platil za jeden trasovací hovor při pandemii i 435 Kč

Zástupci NAKIT v únoru odmítli, že by si od nich policie vyžádala nějaké dokumenty. Mluvčí NAKIT Lukáš Trnka nicméně potvrdil, že úřad kontroloval nakládání s penězi v souvislosti s IT podporou Chytré karantény. V závěrečné zprávě podle jeho slov ale nebylo konstatováno žádné porušení zákona.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here