FN Plzeň ukazuje příkladné čerpání dotací z EU

0
2497
FN_Plzen
Foto: FN Plzeň

Nákladná přístrojová technika v nemocnicích rychle zastarává a žádá neustálou obnovu. Udržet přístroje v čase nemocnicím pomáhají evropské dotace. Příkladné čerpání ukazuje plzeňská fakultní nemocnice. Ta z REACT-EU získá 710 mil. Kč.

Plzeňské fakultní nemocnici se podařilo zapojit do všech tří výzev dotačního programu REACT-EU. To je investiční nástroj k čerpání finanční podpory pro segment zdravotnictví z Integrovaného regionálních operačního programu [IROP]. V součtu by měla nemocnice získat 710 milionů korun.

„Hlavní prioritou našeho rozvoje je právě evropský program REACT-EU. Zúčastnili jsme se všech tří výzev,“ potvrzuje ředitel Fakultní nemocnice Plzeň [FN Plzeň] Václav Šimánek, který nemocnici vede přes osm let.

REACT-EU nabízí českému zdravotnictví 18,4 miliardy

První část čerpání evropských peněz se podle něj zaměřuje na zobrazovací techniku, jako jsou rentgeny. A dále na investice do modernizace v intenzivní péči. Druhá část pak na onkologii a třetí na rekonstrukce a vybavení pro laboratoře.

V čerpání evropských peněz se FN Plzeň daří

Podle Šimánka už se s realizací některých investičních záměrů začalo. Za úspěch považuje i to, že se vedení nemocnice podařilo do výzev zařadit novou angiolinku za 20 milionů korun, kterou nemocnice zakoupila již dříve. Přístroj už nemocnici EU proplatila a plně ho využívá.

Podání opodstatněných žádostí o evropské peníze z REACT-EU jsou jedna věc a další je pak samotné zajištění a realizace jednotlivých projektů. Veškeré dodávku totiž musí nemocnice vysoutěžit nejpozději do konce roku 2023. A i to se plzeňské fakultní nemocnici daří.

FN Plzeň dala 58 milionů do bezpečnostního systému

Aktuálně vyhlašuje soutěž na kompletní rekonstrukci metabolické jednotky intenzivní péče téměř za 100 milionů korun. Nabídky čeká do konce srpna. Poté je posoudí komise. Tato investice je jedinečná v tom, že zahrnuje nejen nákup nových přístrojů, ale její součástí jsou ale i stavební práce a rozvody medicinálních plynů.

Rekonstrukci metabolické jednotky intenzivní péče podle ředitele Šimánka nemocnice plánuje už přes dva roky. Nyní na její modernizaci využije evropské dotace.

V další etapě použije FN Plzeň podporu v objemu 80 milionů korun na obnovu pozitronové emisní tomografie PET/CT. S její pomocí zdravotníci provádí CT vyšetření a pacient při něm dostávají radioaktivní látku, díky níž jeho poškozená tkáň víc prosvícená a lékař lépe rozpozná druh nádoru.

Nemocnice se stabilizuje i personálně

Modernizace se dočká i onkologická klinika plzeňské fakultní nemocnice. V další etapě chce nakoupit čtyři lineární urychlovače na ozařování onkologických pacientů.

„Ze státního rozpočtu jsme získali peníze na jeden a už jsme ho obnovili na začátku prázdnin. Na další tři půjde dotace z REACT-EU,” přibližuje ředitel Šimánek.

Nemocnice dál soutěží vybavení operačních sálů, například operační mikroskopy a anesteziologické stativy.

Ve FN Ostrava pomáhá nový robot za 131 milionů korun

Plzeňská fakultní nemocnice patří k významným zaměstnavatelům v kraji. Práci dává 5 100 lidem. Z toho je zhruba 1 000 lékařů a 1 700 zdravotních sester.

„Sester nám chybí 26, což je zanedbatelné číslo. Dlouhodobě jsme se pohybovali v deficitu kolem 50. Doktorů nám schází kolem 30, ale teď přicházejí noví a do konce roku číslo klesne pod 20,” uvádí Šimánek k personálnímu zajištění.

Co do výše platů lékařů a zdravotních sester se FN Plzeň pohybuje na druhém až čtvrtém místě mezi velkými nemocnicemi v Česku.

–ČTK/VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here