FN Motol otevřela Kliniku infekčních nemocí

0
1019
infekcnich
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny ve FN Motol. / Foto: FN Motol

V pražské Fakultní nemocnici Motol rozšířili služby infekční medicíny. Tamní infekční oddělení se od září změnilo na Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny s kapacitou 23 lůžek. Kliniku vede Milan Trojánek.

Důvody k rozšíření kapacity infekčního oddělení v motolské fakultní nemocnici přibližuje přednosta nové Kliniky Milan Trojánek.

„Nejen složitá covidová pandemie, ale nové nebo znovuobjevující se infekce, narůstající rezistence bakterií na antibiotika, stále častější turistické i pracovní cesty do exotických oblastí anebo odmítání očkování jsou hlavními důvody, proč infekční lékařství neustále nabývá na významu,“ vyjmenovává.

Česko chce znovu navýšit kapacity infekčních oddělení

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny v motolské nemocnici funguje od září a podle Trojánka v poskytování zdravotních služeb navazuje na bývalé infekční oddělení nemocnice. Zároveň jeho služby i rozšiřuje. Zatím je v provozu 23 lůžek. V budoucnu vedení nemocnice ale počítá s rozšířením kapacity až na 40 lůžek pro dospělé pacienty. Dalších dvacet lůžek má vzniknout pro děti.

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

V provozu je od září ambulantní i lůžková část Kliniky. Navíc ze současných 23 lůžek jich pět až sedm funguje v režimu intermediární péče. Tedy takové péče, která je někde mezi oblastí intenzivní a standardní zdravotní péče. Lůžková část slouží hlavně pro diagnostiku a terapii stavů vyžadujících specializovanou infektologickou péči. A pro terapii komunitních a nozokomiálních infekcí, jež vyžadují izolační režim pro zábranu dalšího přenosu nákazy.

„Poskytovaná péče bude zaměřena nejen standardním směrem, ale soustředí se také na moderní metody s důrazem na mezioborovou spolupráci a konziliární přístup,“ uvádí zástupci FN Motol.

Novoměstská nemocnice letos obnoví infekční oddělení

Nová klinika plánuje úzce spolupracovat s odborníky z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol. A do léčebných týmů na jednotlivých klinikách chce také více začlenit infektologické konzultanty.

„Naším cílem je poskytovat kvalitní a komplexní péči o infekčně nemocné s využitím moderních vědeckých poznatků a principů medicíny založené na důkazech. Přičemž zkušenosti ze zahraničí ukazují, že péče o naše pacienty musí být založena na mezioborové spolupráci. K čemuž FN Motol poskytuje optimální zázemí,“ říká k budoucímu směřování nové Kliniky její přednosta Milan Trojánek.

Své dítě bych dnes proti TBC očkovat nenechal

Zabývat se v ní zdravotníci budou podle něj převážně určením infekcí a neinfekčních onemocnění, která se mohou projevovat obdobnými symptomy. V praxi jde často o horečku a záněty s nejasnou etiologií, uzlinový syndrom apod. Zaměří se i na antibiotické terapie méně častých nebo obtížně léčitelných infekcí. Zdravotníci nabídnou i diagnostiku a terapie infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče a rozvojem programu antibiotického stewardshipu. To je přístup, který definuje správné používání antimikrobiálních látek v celém zdravotním systému.

Kliniku doplní i očkovací a speciální centrum

K dalším už běžnějším zdravotním službám nově otevřené kliniky ve FN Motol patří nabídka jakéhokoli očkování. Pro radu o očkování před vycestováním do některé z exotických destinací si mohou lidé zajít do komplexního Centra cestovní medicíny, které je taktéž součástí Kliniky. V něm se lidé s lékaři poradí o rizicích infekčních nemocí ještě před vycestováním, případně se v něm nechají proti danému onemocnění naočkovat. Specialisté ale pomohou i s případnými zdravotními obtížemi po návratu z tropů.

„V rámci Kliniky bude také zřízeno Centrum pro pacienty s horečnatými a zánětlivými stavy nejasné etiologie,“ doplňují výčet zdravotních služeb zástupci Kliniky.

Opičí neštovice chytl na Pridu. Málem přišel o oči

Již dříve na Klinice fungovalo Centrum pro léčbu virových hepatitid a Centrum pro léčbu uživatelů drog, které ve své práci nadále pokračuje. V budoucnu chtějí tamní zdravotníci navíc zřídit i stacionář pro OPAT [outpatient parenteral antibiotic therapy]. A rozšířit provoz specializovaných infektologických ambulancí.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here