V digitalizaci zdravotnictví Česko zaostává

0
495
digitalizaci_zdravotnictvi
Ilustrační foto: ATDZ

Je Česko připraveno na digitalizaci českého zdravotnictví? Podle autorů letošní studie KPMG pro Alianci pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb [ATDZ] není.

Česká republika podle Digitial Economy and Society Indexu [DESI] zaostává v celkové digitalizaci zdravotnictví. Z výsledků studie KPMG vyplývá, že Česká republika se potýká s nedostatečnou legislativní úpravou a nekoncepčním řízením ze strany státu.

„Česká republika je v oblasti digitalizace našeho zdravotnictví v porovnání s ostatními a zejména západoevropskými zeměmi stále dost pozadu. Příkladem by nám mělo být zejména Dánsko, které je evropským digitálním premiantem,“ uvádí předseda Správní rady ATDZ Jiří Horecký.

Podle něj funkční telemedicínské projekty vznikají spíše izolovaně v rámci soukromých iniciativ, případně ve spolupráci s městy nebo kraji. Důvod? Národní strategie elektronizace nemá jasně nastavenou implementační strukturu a zůstává proto nenaplněna.

EU podporuje digitalizace zdravotnictví

Digitalizace přináší nesporné benefity všem aktérům zdravotnického systému. Platí to pro finance stejně jako využívání času. Orgány státní správy by proto podle autorů studie měly benefity digitalizace systematicky a srozumitelně řídit a prezentovat spolu s informacemi o konkrétních cílech, které stanoví ve spolupráci s relevantními stakeholdery.

„Avšak nedostatečné koncepční řízení v této oblasti může obzvlášť v této době vést k nevyčerpání nebo k neefektivnímu čerpání Národního plánu obnovy či nedostatečnou připravenost České republiky na implementaci požadavků, které vyplynou z nařízení o Evropském prostoru zdravotních dat [EHDS],“ uvádějí.

Problém má však i sama EU. Ta řeší potíž s tím, jak jednotlivé národní digitální systémy synchronizovat. Přesněji řečeno, řeší to jednotlivé země na základě unijního požadavku. Mezi odborníky panuje vůči projektu skepse.

Sdílení zdravotních údajů v EU čeká ještě dlouhá cesta

Sama Evropská unie digitalizaci ve zdravotnictví definuje následovně: „Digitální zdraví a péče se týká nástrojů a služeb, které využívají informační a komunikační technologie ke zlepšení prevence, diagnostiky, léčby, monitorování a řízení problémů souvisejících se zdravím. A ke sledování a řízení návyků životního stylu, které ovlivňují zdraví. Digitální zdraví a péče je inovativní a může zlepšit přístup k péči a její kvalitu a také zvýšit celkovou efektivitu zdravotnictví.“

Jak situaci vidí soukromý sektor

Soukromý sektor nový trend v podobě digitalizace zdravotnictví zachytává. Naráží ale na mnohé obtíže. Podle ředitele společnosti Meddi hub Jiřího Peciny Česko nutně potřebuje jeden zákon.

„Aby všichni výrobci zdravotnického zařízení, softwaru, povinně umožňovali výměnu informací všem ostatním výrobcům zdravotnických zařízení,“ vysvětlil důvod v nedávném podcastu ZdraveZpravy.cz s tím, že trh, lékaři a pacienti se následně postarají o zbytek.

Zdravotnictví potřebuje apizaci, říká Jiří Pecina

Za příklad povedené digitalizace uvedl zkušenosti firmy z nemocnic v Latinské Americe, kde se pomocí aplikace Meddi daří snižovat počty diabetiků na urgentních lůžkách o 70 %.

„To znamená, že pokud se nám prostřednictvím telemedicíny podaří šetřit kapacity urgentní medicíny, vy nebudete čekat na výměnu kyčelního kloubu nebo chlopně dva roky, ale třeba jen pár měsíců nebo týdnů. A to proto, že lékaři na vás budou mít čas,“ popisuje jasný přínos digitalizace Pecina.

Bez využívání telemedicíny se české zdravotnictví podle něj neobejde. Už kvůli tomu, že v několika málo letech přijde o značnou část lékařů, kteří zamíří do penze. V podcastu ZdraveZpravy.cz pak popisuje, jak vypadá současný stav IT v tuzemských nemocnicích.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here