Europoslanci zase o něco posílili zdravotní unii

0
238
europoslanci
Předsedkyně EP Roberta Metsola a evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides. / Foto: EP

Europoslanci přijali dohodu o rozšíření pravomocí Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [ECDC] a potvrdili mu mandát. Zároveň schválili dohodu se zeměmi EU o spolupráci v oblasti veřejného zdraví.

Přijatá legislativa posiluje postavení EU v oblasti ochrany veřejného zdraví. Ta je součástí projektu jednotné evropské zdravotní unie, které dala EK v reakci na pandemii covidu-19 základy koncem roku 2020.

„Nově přijaté předpisy jsou přímou odpovědí na přání 74 procent evropských občanů, podle nichž by se Unie měla ve zvládání krizí více angažovat. Krůček po krůčku tak vzniká ‚evropská zdravotní unie‘,“ okomentovala přijetí legislativy zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová [Francie] ze skupiny Renew Europe.

Členské země EU podle ní budou nyní lépe připraveny na řešení zdravotních hrozeb s dopady do dalších zemí. Dojde podle ní i na lepší koordinaci práce jednotlivých států při zvládaní pandemií, jakou byla právě ta covidová.

Už při prvních krocích k realizaci myšlenky na jednotnou evropskou zdravotní unii navrhla Evropská komise [EK] v listopadu 2020 nový právní rámec zdravotní bezpečnosti. Jeho součástí jsou tři právní předpisy. První z nich posiluje roli Evropské agentury pro léčivé přípravky, druhý prodlužuje mandát Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a třetí navrhuje nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách.

Europoslanci chtějí jednotnou zdravotní unii

Dohodu s Radou o návrhu nařízení, jenž posiluje postavení a rozšiřuje kompetence ECDC, schválilo 542 poslanců. 43 jich hlasovalo proti a devět europoslanců se volby zdrželo.

„Cílem nového právního předpisu je posílit schopnost EU předcházet ohniskům přenosných nemocí, připravovat se na ně a zvládat je,“ shrnují důvody přijetí legislativy zástupci zpravodajského oddělení Evropského parlamentu [EP].

Zdravotní unii má v budoucnu posílit nový úřad HERA

Středisko nyní začne úzce spolupracovat s EK, státními orgány, unijními institucemi a mezinárodními organizacemi. Jednotlivé orgány mají postupovat jednotně tak, aby se jejich činnosti vzájemně doplňovaly. Sladit jejich práci tak bude nyní jedním z hlavních úkolů ECDC. Pracovat má středisko nově i na standardizaci postupů sběru dat, ověřování údajů a analýz na úrovni celé EU. Sledovat má rovněž schopnost vnitrostátních zdravotnických systémů odhalovat ohniska přenosných nemocí, předcházet jim, reagovat na ně a odstraňovat jejich následky.

EU chce rychlou reakci na zdravotní hrozby

Další z přijatých návrhů, který přispívá ke vzniku jednotné zdravotní unie, je dohoda s členskými státy o opatřeních, která EU pomohou lépe se připravit na závažné přeshraniční zdravotní hrozby. Návrh europoslanci přijali v počtu 544 hlasů. 50 poslanců hlasovalo proti a deset se jich hlasování zdrželo.

WHO varuje před kolapsem zdravotnictví v Evropě

Od nové úpravy si zákonodárci slibují lepší prevenci a připravenost na zdravotní hrozby. Přispět má i k včasnější reakci na úrovni členských států stejně jako EU. Novinka je, že EK nyní může uznat takzvanou mimořádnou situaci v oblasti veřejného zdraví. Následně čehož dojde k posílení spolupráce v rámci EU a začnou se rychleji vytvářet zásoby léčivých přípravků a zdravotního materiálu. Nový předpis tak zasahuje do postupů nákupu léků a zdravotnických pomůcek na unijní úrovni.

„Bude-li určitý produkt nakupován tímto společným postupem, bude podle nových pravidel možné omezit zúčastněným státům možnost současně nakupovat prostřednictvím jiných kanálů nebo provádět souběžná jednání o nákupech,“ shrnují změny při společných nákupech léků a zdravotnického materiálu zástupci EP.

Jakmile přijaté návrhy schválí plenární zasedání, zbývá už jen formální hlasování v Radě. Poté úředníci nové předpisy vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here