Oční lékaře těžko hledají už i soukromé kliniky

0
968
ocni
Foto: Pixabay.com

České zdravotnictví se už delší čas potýká s nedostatkem lidí. Lékaři chybí napříč specializacemi. Někdy je lékařů dost, jako jsou třeba stomatologové, selhává u nich ale systém úhrad z pojištění. Nově v Česku chybějí oční lékaři.

Zájem o studium zdravotnických oborů v Česku obecně roste. Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které během studií na lékařské fakultě studenti učiní, je výběr specializace. Podle personálního ředitele oční kliniky Geminy Tomáše Joška na rozdíl od západní Evropy a Ameriky, kde patří oční lékařství mezi nejprestižnější specializace, v Česku je o něj zájem spíše průměrný.

„Oftalmologie je v rámci medicíny velmi úzká profilace. Studenti se jí během studia dotknou jen okrajově. Z pohovorů s mladými lékaři vychází, že se k oční medicíně dostali buď na základě vlastní zkušenosti s očními vadami či nemocemi, jako pacienti nebo v rodině. Případně pochází z rodiny, kde je některý z příbuzných očním lékařem. Často také v oftalmologii najdou zalíbení během lékařské praxe,“ tvrdí Jošek.

Zrak je základ. Dostupnost péče se ale zhoršuje

Oční lékaři v Česku scházejí nejen v nemocnicích, ale s personálními problémy se potýkají i soukromé oční kliniky. A to přesto, že většinou nabízejí vyšší platové i provozní podmínky. Přičemž příležitost [stejně jako i ostatní zdravotnická zařízení, pozn. red.] dávají také začínajícím lékařům.

„Oční lékaři nemají po absolvování vysoké školy velké problémy najít uplatnění. Naopak kliniky se o ně ‚perou’. Lékaři si tak zpravidla mohou vybírat, kde svou praxi odstartují. Častou volbou jsou soukromé oční kliniky, které kromě vyššího platu nabízejí i jednosměnný provoz bez nočních nebo celodenních služeb,“ vysvětluje přednosta sítě očních klinik Gemini Pavel Stodůlka s tím, že nabídka lékařů je rok od roku menší.

Mezi lékaři, kteří z Česka odchází, jsou i oční lékaři

Podle Stodůlky se na nedostatku lékařů obecně podepisují odchody mladých absolventů do zahraničí. Každý rok opustí brány osmi lékařských fakult v Česku zhruba tisícovka začínajících lékařů. Podle některých odhadů až třetina z nich vyráží hned za hranice.

„Česká oční chirurgie patří ve světovém měřítku k jedněm z nejlepších. Vybavení očních klinik je na velmi vysoké úrovni. Lékaři mohou pracovat s nejmodernějšími lasery, vícero operací bylo v Česku provedeno vůbec poprvé na světě,“ tvrdí Stodůlka.

Mírně přibývá studentů mediků, kteří chtějí zůstat v ČR

Na druhou stranu do Česka přicházejí lékaři z jiných zemí. V Česku aktuálně pracuje přes čtyři tisíce lékařů a téměř 2 500 zdravotních sester se zahraničním původem napříč obory. Jakkoli má česká oční chirurgie ve světě zvučné jméno, začít lékařskou praxi v tuzemsku není pro zahraniční lékaře vůbec jednoduché.

„Lékaři z ciziny se dělí na tři skupiny. První jsou lékaři ze Slovenska – bez rozdílu, zda vystudovali v Česku nebo na Slovensku – zde je nejjednodušší možnost je zaměstnávat. Byrokratický proces je relativně krátký a slovenský lékař může v Česku pracovat velmi rychle,“ vysvětluje Tomáš Jošek.

Druhou skupinu představují lékaři cizí státní příslušnosti, kteří lékařskou fakultu vystudují v Česku. V případě občanů Evropské unie jde opět o relativně krátký proces, do kterého vstupuje pracovní povolení vydávané cizineckou policií.

Problém je se zapojením lékařů z třetích zemí

V případě lékařů s občanstvím mimo EU je proces vstupu na tuzemský trh práce daleko složitější a zdlouhavější. Zásadní otázkou zůstává náročná zkouška z českého jazyka. Bez ní cizinec nemůže pracovat na pozici samostatného lékaře.

„Poslední skupinu tvoří lékaři, kteří studovali mimo Českou republiku. Avšak jejich zaměstnávání je velmi komplikované. Pro malé nebo úzce specializované pracoviště pak téměř nereálné,“ říká Tomáš Jošek.

O potřebě cizinců v ČR se hodně mluví, ale málo dělá

Dodává, že s vývojem oční chirurgie a zapojením moderních technologií při operacích zdravotnická pracoviště hledají i další, nemedicínské profese. Což je však další dlouhodobý kámen úrazu v Česku.

„Situace na trhu práce v odborných zdravotnických profesích se dlouhodobě nelepší. Naopak opravdových specialistů ve zdravotnictví každým rokem ubývá,“ tvrdí Jošek s dovětkem, že v oblasti zdravotní péče o oči pracoviště hledají lékaře, střední zdravotnický personál, optometristy, ortoptisty, biomedicínské inženýry a IT speciality.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here