Posudková služba přijme 160 nelékařských zdravotníků

0
8960
posudkova_sluzba
Foto: Pixabay.com

Namísto vylepšení procesů v lékařské posudkové službě přistoupil stát ke zvýšení počtu státních zaměstnanců. Příští rok tak zřejmě posudková služba přijme jako výpomoc 160 nelékařských pracovníků.

Posudková lékařská služba fungující při České správě sociálního zabezpečení [ČSSZ] posuzuje invaliditu, zhodnocuje rozsah pracovní neschopnosti nebo vyhodnocuje nárok na příspěvek na péči. Změny v často veřejností i odborníky kritizované lékařské posudkové službě nově přináší novela zákona o změnách v organizaci sociálního zabezpečení. Legislativní úpravu navrženou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR [MPSV ČR] dnes [18.11.] schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna.

„Díky našemu návrhu, který dnes prošel ve sněmovně třetím čtením, budou nově posudkovým lékařům pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách,“ uvedl k přijatému návrhu zpravodaj tisku a předseda sociálního výboru Poslanecké sněmovny Vít Kaňkovský [KDU-ČSL].

Z posudkových lékařů mají čeští pacienti často strach

Po vypracování posudku nelékařským zdravotníkem podle potřebné specializace pak posudkový lékař dokument podepíše, čímž se zaručí za jeho správnost.

„Reagujeme tak na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů,“ uvedl Vít Kaňkovský.

Od legislativní úpravy, respektive rozšíření kompetencí pro některé nelékařské zdravotnické specializace si poslanci slibují zrychlení vyřízení nároku na příspěvky či posouzení invalidity.

160 nových státních míst pro zdravotníky na úřadu

Posílení lékařské posudkové služby cestou nabírání nových pracovníků nikoli třeba zefektivněním využívání elektronické komunikace se tedy neobejde bez personálu. Vznikne nová pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka [ONZP].

Podle MPSV se příležitost nabízí například všeobecným sestrám, dětským sestrám, ergoterapeutům, zdravotně‑sociálním pracovníkům, zdravotnickým záchranářům nebo fyzioterapeutům. To paradoxně v situaci, kdy českému zdravotnictví dlouhodobě chybí všeobecné sestry a obecně právě nelékařský zdravotnický personál.

„Ti se budou v rozsahu své kvalifikace podílet na plnění úkolů LPS v součinnosti s lékaři Oblastní správy sociálního zabezpečení,“ vysvětlují zástupci MPSV.

U posudkových lékařů lidé cítí bezmoc, ukázal průzkum

Tým složený z ONZP a lékaře tak zvládne podstatně větší objem práce než samotný posudkový lékař, slibuje si od změny úřad.

Posudková služba na skutečnou reformu teprve čeká

Nicméně takové změny si samozřejmě vyžádají další pracovníky placené ze státního rozpočtu. Novela počítá s přibližně dalšími 160 pracovními pozicemi, kteří se stanou součástí lékařské posudkové služby při ČSSZ.

„Cílově by se v rámci oblastních správ sociálního zabezpečení mělo vytvořit zhruba 160 systemizovaných míst ONZP,“ potvrzují zástupci resortu v tiskové zprávě.

Lékařská posudková služba míří k totálnímu rozvalu

Další navrhované změny se týkají problematiky vyžádání lékařského vyšetření pro účely posouzení ve věcech sociálního zabezpečení, doplnění podkladů o zdravotním stavu poskytovatelem zdravotních služeb. Týkají se i možnosti elektronické komunikace mezi orgánem sociálního zabezpečení, poskytovatelem zdravotních služeb a posuzovanou osobou. Do posudkového procesu se například nově doplní stanovení lhůty, v níž posuzovaná osoba předloží podklady k posouzení zdravotního stavu. Posuzovaná osoba tak podle zákonodárců získá větší právní jistotu, že veškeré podklady dodala včas.

 –VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here