Reklama na dopravu zdarma je u zdravotnického prostředku nelegální

0
445
reklama_na_dopravu_zdarma
Foto: Comgate

Zásilkový výdej zdravotnických prostředků podpořila letos zavedená elektronická preskripce ePoukaz. Ale reklama na dopravu zdarma u zdravotnického prostředku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění legální není.

Na častou praxi zásilkových výdejců zdravotnických prostředků vydávaných na lékařský předpis, kteří inzerují dopravu zdarma jako určitý benefit pro pacienta, nedávno upozornil expert na právo ve zdravotnictví a ředitel poradenské společnosti Porta Medica Jakub Král.

„Je to praxe relativně častá. Avšak hned na první pohled se nabízí otázka, zda je takové počínání etické, a především legální právě u zdravotnických prostředků hrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění,“ říká odborník na legislativu v oblasti zdravotnictví.

O stanovisko k reklamě na dopravu zdarma u zásilkového výdeje zdravotnických prostředků na lékařský předpis proto požádal orgán k tomu kompetentní. A sice Ministerstvo zdravotnictví [MZ ČR]. Odpověděla mu ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků MZ ČR Daniela Rrahmaniová.

„Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky a smluvní výdejce nesmí v souvislosti s výdejem léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku hrazeného ze zdravotního pojištění poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy. A to ani prostřednictvím třetích osob,“ vyslovila se jasně za ministerstvo Rrahmaniová.

Reklama na dopravu zdarma

Současně dodala, že tím ale není dotčena možnost poskytnutí slevy nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku.

Nicméně inzerování dopravy zdarma u distančně vydávaného zdravotnického prostředku na lékařský předpis může být posuzována jako nabídka určité výhody. To v souvislosti s výdejem zdravotnického prostředku hrazeného ze zdravotního pojištění.

„Což je v rozporu s výše citovaným ustanovení zákona o veřejným zdravotním pojištění,“ upozorňuje úřad.

Zdravotnické prostředky na zakázku: SÚKL na zavedené praxi nic nemění

Jinak řečeno, inzerovat dopravu zdarma u zdravotnického prostředku vydávaného zásilkovým výdejem formou reklamy by mohlo být považováno za porušení § 32 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

„U hrazených zdravotnických prostředků tedy jde o nelegální obchodní praktiku, které je třeba se vyvarovat,“ shrnuje stanovisko ministerstva Jakub Král.

V této souvislosti připomíná, že zásilkový výdej z veřejného zdravotního pojištění hrazených zdravotnických prostředků je na rozdíl od zásilkového výdeje léčivých přípravků na lékařský předpis v Česku povolený. Tedy až na některé výjimky.

„Tyto výjimky představují prostředky předepisované na tzv. bezpečnostní poukaz. A patří mezi ně mechanická nitroděložní tělíska, prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku, injekčně aplikované implantabilní prostředky a sluchadla,” vyjmenovává.

ePoukaz na zdravotnické prostředky

Elektronický poukaz na zdravotnické prostředky zachovává všechny typy poukazů, které se vystavovaly pouze v listinné podobě. Každý ePoukaz dostává devítimístný identifikátor. Po vystavení se ukládá do takzvaného Centrálního úložiště elektronických poukazů. To je součástí informačního systému eRecept.

Pojištěnci naleznou vystavené ePoukazy ve svém lékovém záznamu. A to stejně jako vystavené eRecepty a záznamy o provedeném očkování. Do lékového záznamu je možné se přihlásit například prostřednictvím bankovní identity.

ePoukaz se dotýká i lékáren a výdejen zdravotnických prostředků. Předepisování stejně jako výdej elektronických poukazů je zatím nepovinné.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here