Firmy tápou ve změně vyhlášky pro zdravotní prohlídky

0
722
vyhlasky
Foto: Pixabay.com

Očekávaná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách nabyla účinnosti 1.1. 2023. Změnila tím povinnosti zaměstnavatelů v pravidelných pracovnělékařských prohlídkách u nerizikových profesí 1. a 2. kategorie.

Od prvního dne letošního roku jsou tyto prohlídky pro dané kategorie pouze dobrovolné. Zaměstnavatel nebo zaměstnanec si je může vyžádat. V praxi už se ale objevují případy, kdy se zaměstnavatelé domnívají, že mohou vstupní prohlídky úplně zrušit.

„Nová změna na mnoha pracovištích, stejně jako u zaměstnanců mnoha firem, vyvolala přinejmenším značné nejasnosti,“ uvádí ředitel Polikliniky IPP Adam Zaydlar.

Doplňuje, že klíčových změn novely je několik. Patří mezi ně například zkrácení seznamu rizik ohrožení zdraví, který neobsahuje například práce ve školách, činnosti epidemiologicky závažné, či takzvané „řidiče referentských vozidel“. Pojem „režim práce“ se přejmenoval na „režim pracovní doby“ a další.

Změny vyhlášky přinesly zmatky na pracoviště

Aktuální změna, jak ukazuje praxe, vyvolala v určitých případech zmatky a nedorozumění. Někteří zaměstnavatelé se dokonce mylně domnívají, že došlo ke zrušení všech prohlídek. Tak tomu samozřejmě ale není.

„První měsíc tohoto roku se v našem případě nesl ve znamení častého vysvětlovaní a upřesňování toho, co novela přinesla. Vzhledem k množství nepřesných informací, které proběhly médii, a to i ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR, si část zaměstnavatelů myslí, že v oblasti PLS nemají již žádné povinnosti, případně, že došlo ke zrušení vstupních prohlídek,“ dodává Vedoucí obchodu a dohledů pracovišť úseku PLS Polikliniky IPP Petra Prášilová.

Doplňuje, že zůstala zachována povinnost zaměstnavatelů mít klasifikované jednotlivé profese a provádět takzvané dohledy pracovišť. Klade důraz hlavně na povinnost provádění vstupních prohlídek u všech kategorií. U rizikových zaměstnanců mají firmy zákonnou povinnost mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Zrušené prohlídky ušetří až miliardu korun

Od ledna 2023 neplatí povinnost pro pravidelné pracovnělékařské prohlídky u profesí, které neohrožují zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatelé za tyto prohlídky platili miliardu korun ročně. Zrušení pravidelných pracovnělékařských prohlídek u nerizikových profesí od ledna 2023 přinesla nová úprava vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR].

„První krok, který bude fungovat od 1.1.2023, je zrušení pracovních prohlídek v první a druhé kategorii profesí,“ uvedl loni ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09].

Podle něj se resort chystá i na zrušení vstupních a výstupních pracovnělékařských prohlídek. Plánuje zrušit i potravinářské průkazy. Do nich podle něj typicky spadají administrativní pracovnice, sekretářky, ale i mnozí zaměstnanci ve školství.

Zrušené pracovnělékařské prohlídky ušetří miliardu ročně

Podle vyjádření předsedy Sdružení praktických lékařů [SPL ČR] Petra Šonky v pořadu České televize zrušením části pracovnělékařských prohlídek se uvolní kapacity o deset až patnáct procent. Nicméně do odhadu zahrnul zřejmě i zrušení vstupních a výstupních prohlídek. Nikoli jen těch průběžných, které se ruší s příchodem nového roku.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here