Bohnická nemocnice sníží spotřebu energií o 30 %

0
321
energii
Ilustrační foto: Pixabay.com

30% úspory energií, které přinése rekonstrukce Psychiatrické nemocnice Bohnice, nemocnici zaručuje kontrakt s dodavatelem technologií. Ten nemocnici garantuje úspory po dobu deseti let.

V loňském roce začala v areálu pražské Psychiatrické nemocnice Bohnice velká rekonstrukce zaměřená nejen na opravu starých budov, ale především na snížení spotřeby energií a vodního hospodářství. K financování rekonstrukce nemocnice využívá dotační tituly z Operačního programu Životní prostředí a Nová zelená úsporám. A zhruba půlmiliardový podíl na něm zabírá metoda zvaná Energy Performance Contracting [EPC]. Zjednodušeně řečeno jde o navržená a provedená energetická opatření vedoucí k úsporám, které po dobu stanovenou ve smlouvě garantuje jejich dodavatel.

„Garantovaná úspora v rámci celého EPC projektu činí více než 30 % původní spotřeby,“ říká obchodní ředitel společnosti, která bohnické nemocnici dodává úsporná technologická řešení, Jan Matějovský.

FTN projde největším nemocničním EPC projektem v ČR

Veškerá smluvně dohodnutá opatření podle něj firma dokončí do konce letošního roku. Od následujícího roku poběží desetileté období zaručených 30% úspor a výkonu energetického managementu. Další z výhod realizace projektu pomocí metody EPC je podle něj i to, že vynaložené investice hradí zadavatel, v tomto případě bohnická nemocnice, splátkami přímo z peněz ušetřených za energie.

„Další výhodou je, že dodavatel ručí za sjednaný objem úspor energie a zároveň přebírá část rizik spojených s realizací, případně také se splácením investice,“ říká Jan Matějovský.

Oběhová čerpadla ušetří přes 75 procent elektřiny

Nezanedbatelné energetické úspory přinese nemocnici rovněž modernizace centrální výměníkové stanice a otopných soustav. Podle Matějovského jde o obnovu formou decentralizace. Nové a moderní objektové stanice s čerpadly zajistí budovám nemocnice lepší regulaci teploty a kvalitní přípravu teplé vody. Vůbec největší energetickou úsporu zajistí plánovaná výměna 102 oběhových a 47 cirkulačních čerpadel. Jejich obnova sníží spotřebu elektrické energie o 76,5 procenta. Návratnost zhruba milionové investice do nákupu a instalace nových čerpadel je tak velmi krátká. Dodavatel technologie ji vyčíslil na patnáct měsíců.

„Pokud se zaměříme čistě na výměnu čerpadel, která jsme nyní do areálu dodali, tak ta ušetří téměř 77 % elektrické energie oproti původním čerpadlům,“ potvrzuje Matějovský.

Nemocnice na Vysočině mají nové kogenerační jednotky

Dnes již bývalá čerpadla nemocnici sloužila přes pětadvacet let. Navíc se nedala nijak regulovat, jejich konstantní nastavení znamenalo zbytečně vysokou spotřebu energií.

„Nově dodaná čerpadla dokáží pomocí funkce Dynamic Adapt Plus hospodárně regulovat otáčky dle aktuálních potřeb otopného systému,“ vysvětluje Matějovský.

Platí totiž jednoduché pravidlo. A sice, čím starší typ oběhového čerpadla je, tím rychlejší je pak návratnost vynaložené investice na jeho obnovu. Položka modernějších tepelných čerpadel pro bohnickou nemocnici čítá investici v objemu jednoho milionu korun. Investice se zařízení, jak již bylo zmíněno, vrátí za patnáct měsíců. Psychiatrická nemocnice Bohnice se tak zařadila ke zdravotnickým zařízením, která snižují energetickou náročnost provozů přestavbami i za využití metody EPC, u níž dodavatel technologií ručí za slibované úspory a samotné fungování nastavených opatření.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here