Letní tábory se blíží. Většina zdravotních pojišťoven na ně přispěje

0
2113
letni_tabory
Foto: Pixabay.com

Výdaje na letní tábory dětí i o tisíce korun sníží příspěvky zdravotních pojišťoven. Ne všechny ale na dětské tábory přispívají. A ty, které přispějí, se zase různí ve výši podpory a podmínkách přiznání benefitu.

Výtvarný, keramický, čtyřkolkový, na koních, taneční nebo dokonce i vojensky zaměřený letní pobytový tábor. Nabídka poskytovatelů je i letos pestrá a stejně jako loni a zřejmě i předloni vzrostly ceny za pobytové i příměstské tábory. Letos vyjde běžný týdenní pobyt na letním táboře pro děti od pěti do čtrnácti let na zhruba pět až šest tisíc korun. Dvoutýdenní pobyt, respektive druhý týden bývá sice o něco levnější, maximálně však o dvacet procent. To znamená, že za dvoutýdenní letní tábor pro jedno dítě letos rodič zaplatí minimálně 10 tisíc korun.

„Letos na tábor vyráží s našimi dvěma dcerami poprvé i náš šestiletý syn, za jejich čtrnáctidenní pobyt na Šumavě zaplatíme bezmála 33 tisíc korun,“ potvrzuje výdaje 40letá Karolína z Prahy.

Tím podle ní výdaje spojené s dětským letním táborem ale nekončí. Samozřejmostí je vybavit děti nějakými potravinami a každý dostane kapesné kolem 500 korun na pobyt.

Kdo chce, zaplatí i si storno pobytu

„Kvůli úspoře jsme vypustili sjednání pojištění storna pobytu, které nám nabízeli za 400 korun na dítě, což je v našem případě dalších 1 200 korun navíc,“ dodává Karolína.

S organizátory táboru jsou domluveni, že při nemoci nebo úrazu se úhrada převede do dalších letních prázdnin. Což jí dává určitý klid. Na prázdninové aktivity dětí Karolína odkládá peníze po celý rok na účtu, což díky složenému úročení pravidelně odkládaných částek vytvoří ještě nějaké zhodnocení navíc než jen odložené částky. Tak jsou schopni s manželem tábory naráz zaplatit.

Tělesná zdatnost českých školáků strmě upadá

„Co se týče paní Karolíny, tak u ní vidím odpovědný přístup. Finance si plánuje a peníze si odkládá. Ne každá domácnost tak postupuje, přitom tvorba dlouhodobé a krátkodobé rezervy je základ každého správného nakládání s domácím rozpočtem,“ uvádí na adresu paní Karolíny finanční poradkyně skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová.

Na letní tábory přispívají pojišťovny, ale ne všechny

Při plánování letních táborů by neměli rodiče zapomínat, že jim na pobyt za určitých podmínek přispívá i jejich smluvní zdravotní pojišťovna, respektive smluvní pojišťovna dítěte. Ne však každá, a ne vždy ve stejné výši.

„Jako jediná letos ze svého fondu prevence dětem na letní tábor nepřispívá Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, která u nás obhospodařuje zhruba 60 procent všech pojištěnců,“ říká Dana Chňoupková Míchalová.

Ostatní zdravotní pojišťovny podle ní příspěvky na dětské letní tábory v nějaké výši nabízejí. Částkou až 1 500 korun letos na letní tábor dětem od tří let věku přispívá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. To za podmínky, že tábor trvá alespoň čtyři dny. Nezáleží přitom na tom, jestli jde o pobytový, nebo příměstský tábor, na kterém děti nepřespávají.

„K převodu peněz od pojišťovny dochází až po skončení pobytu dítěte na táboře. A to oproti dodanému dokladu o platbě vystaveného od organizátora akce,“ doplňuje finanční poradkyně.

Dále upozorňuje, že většina zdravotních pojišťoven požaduje doklady o úhradě pro čerpání příspěvku doručit nejpozději do tří měsíců od data jejich vystavení.

Příspěvky na pobytové a příměstské výpravy

Rodiče dětí registrovaných u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR [ZP MV ČR] mohou letos na letní tábor žádat o příspěvek ve výši 500 korun. To v sezónní akci zvané Dětské sportovní léto. O příspěvek se žádá pouze elektronicky, včetně datové schránky.

„K žádosti o příspěvek na sportovně pohybový pobyt u ZP MV ČR rodiče či jiní zákonní zástupci dítěte opět přikládají potvrzení o účasti a úhradě pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím subjektem,“ připomíná Chňoupková Míchalová.

Malým táborníkům ve věku od čtyř do 18 let letos přispívá částkou až jeden tisíc korun i Vojenská zdravotní pojišťovna [VoZP]. Podmínkou je, že se akce uskuteční v období od 26.6. do 31.8. letošního roku a trvat bude minimálně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek na tábor ale dostanou rodiče výhradně na pobytové tábory konané v přírodě, tedy mimo město. Na příměstský tábor jej vyplatí pojišťovna jen v případě, že jde o sportovně zaměřenou akci. Nikoli například hudebně, počítačově či výtvarně zaměřený tábor.

Školní jídelny přesolují. Děti pak pijí sladké nápoje a tloustnou

Až 700 korun na letní tábor pro děti do 18 let věku přispívá Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Další ze zaměstnaneckých pojišťoven Oborová zdravotní pojišťovna přispívá na letní tábor prostřednictvím věrnostního programu, na který si klienti postupně ukládají body. Například za dodržovanou prevenci. Výše příspěvku se proto nedá jednoznačně vyčíslit. A na úhradě letošních táborů se nabízí podílet i RBP, zdravotní pojišťovna. Pro letošek nabízí příspěvek až 1 500 korun pro děti od tří let až do doby ukončení základní školy.

„Čerpání příspěvku si RBP podmiňuje konáním letního táboru od 1. července do posledního srpna letošního roku. Na rozdíl od jiných zdravotních pojišťoven ale musí pobyt na něm trvat alespoň sedm dnů,“ upozorňuje na podmínky přiznání příspěvku finanční poradkyně.

Stejně jako u jiných zdravotních pojišťoven je podle ní i u RBP, zdravotní pojišťovny třeba o finanční benefit požádat nejpozději do tří měsíců od ukončení letního tábora.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here