Vyšší věk rodiček přispívá k srdečnímu selhání

0
4917
selhani
Foto: Pixabay.com

Pozdější mateřství přináší vyšší riziko srdečního selhání. V těhotenství srdce přečerpává větší objem krve. Což u gravidních žen ve vyšším věku často vede k rozvoji i odhalení srdeční nemoci. Při podezření je namístě kardiovyšetření.

Kardiologové u těhotných žen v posledních letech stále častěji řeší srdeční komplikace. K těm vůbec nejčastějším patří srdeční selhání. Za narůstajícími počty těhotných pacientek v péči kardiologů stojí podle specialistů hlavně vyšší věk rodiček i vícečetná těhotenství spojená s umělým oplodněním. Významnou roli v ne příliš dobré kondici těhotných sehrává také nadváha a obezita žen.

„S těhotenstvím je spojena vyšší hemodynamická zátěž. To znamená, že srdce musí přečerpávat větší objem krve, protože v době těhotenství se její množství zvýší. Proto může v tomto období dojít k odhalení srdeční choroby, která se do té doby klinicky neprojevovala,“ říká přednosta I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně [FNUSA] prof. Jan Krejčí.

Nádor prsu u žen vzniká i kvůli pozdnímu těhotenství

Za jednu z nejvíce nebezpečných srdečních komplikací v těhotenství nebo těsně po porodu považuje peripartální kardiomyopatii. K nemoci podle profesora Krejčího dochází většinou v závěru těhotenství i u žen bez dřívějších srdečních potíží. A defekt bohužel vede k těžkému srdečnímu selhání. To je stav, kdy srdce nezvládá přečerpávat potřebné množství krve do všech částí těla.

Starší rodičky ohrožuje srdeční selhání

Těhotné ženy i bez předchozích srdečních obtíží proto mají podle lékařů pečlivě sledovat příznaky nemoci především v posledním trimestru gravidity. Upozorní je na ně oteklé kotníky, dušnost, častá únava a náhlé přibírání na hmotnosti. Problém je, že jmenované symptomy provází v posledních týdnech těhotenství většinu rodiček.

Je třeba těmto příznakům věnovat zvýšenou pozornost a nesvádět vše jen na probíhající těhotenství. Alarmující by pro ženy mělo být, pokud se jim hůř dýchá a jsou unavené při minimální námaze, nebo dokonce v klidovém režimu,“ radí prof. Krejčí.

U těhotenství bez potíží stačí tři ultrazvuková vyšetření

I díky častějším kontrolám v těhotenských poradnách v posledních týdnech gravidity se o problémech těhotné dozví většinou jako první ošetřující gynekolog. Ten při podezření na srdeční onemocnění ženu odesílá na laboratorní vyšetření, které stanoví hladiny natriuretických peptidů. Pokud podezření na nemoc krevní testy potvrdí, doporučí ženu na kardiologii, kde ji specialista provede ultrazvukové srdeční vyšetření.

Léková terapie v těhotenství

I když dnes umí lékaři pomocí farmak významně zlepšit kondici srdce a snížit riziko srdečního selhání na minimum, tak dostupné léky se ale neslučují s graviditou. Těhotným proto lékaři tyto léky s ohledem na zdravý vývoj dítěte nepředepisují.

Existují podrobné medicínské postupy pro konkrétní stupeň srdečního postižení. V nejtěžších případech s ohrožením života matky je nutné dokonce přerušit graviditu bez ohledu na stáří plodu, v řadě případů je nutný porod císařským řezem. Dobrou zprávou je, že po porodu a následném zavedení komplexní medikace je velká šance, že se stav srdce výrazně zlepší,“ doplňuje prof. Krejčí.

Těhotenství i doba kojení si žádá vyšší přísun vody

Současně ale nevylučuje těhotenství u žen s již diagnostikovaným srdečním onemocněním. Podle lékařů musí žena těhotenství ale plánovat. A společně s lékařem kvůli němu upravit léčebný program.

„Setkáváme se s tím, že některé těhotné trpí vrozenou srdeční vadou, dědičnou chorobou srdečního svalu nebo mají vyšší tlak. V takových případech je důležitá úzká spolupráce ošetřujícího gynekologa a kardiologa,“ říká předseda České kardiologické společnosti prof. Aleš Linhart.

A souhlasí se svým brněnským kolegou, že srdeční nemoci dnes ve srovnání s dobou před několika lety častěji u těhotných diagnostikují především kvůli jejich vyššímu věku. Přes všechna rizika spojená s těhotenstvím žen se srdečními chorobami lékaři zmiňují, že zdravé děti u nás porodily dokonce ženy po transplantaci srdce.

„Vím minimálně o čtyřech českých ženách po transplantaci srdce, které se nenechaly přesvědčit, aby pro mateřství zvolily jinou cestu než vlastní těhotenství, a nakonec porodily zdravé dítě,” říká prof. Krejčí.

Nicméně dodává, že těmto ženám těhotenství kvůli řadě rizik nedoporučují. Pokud lékařské doporučení ale nepřijmou, pak u nich lékaři ještě před otěhotněním upravují imunosupresivní léčbu. Tu však kvůli riziku odhojení srdečního štěpu nelze zcela vysadit, dodává lékař.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here