Českou onkologickou společnost nově vede Igor Kiss z MOÚ

0
1705
Igor_Kiss
Nový předseda České onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., přednosta kliniky komplexní onkologické péče brněnského Masarykova onkologického ústavu. / Foto: MOÚ

Českou onkologickou společnost ČLS JEP nově vede brněnský onkolog Igor Kiss. Na pozici předsedy výboru vystřídal Janu Prausovou, která vedla odbornou společnost předchozí dvě čtyřletá volební období.

28. května 2023 skončila lhůta pro podání stížností na průběh a výsledky voleb členů výboru České onkologické společnosti [ČOS] na následující čtyři roky. Minulý týden se tak sešlo nově zvolené vedení, do jehož čela usedl doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., přednosta kliniky komplexní onkologické péče brněnského Masarykova onkologického ústavu [MOÚ].

„Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období všemi členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2023 a jeho funkční období skončí v roce 2027,“ informují na webu zástupci ČOS s tím, že výbor se schází každý měsíc s výjimkou letních prázdnin.

Volby do třináctičlenného výboru a tříčlenné revizní komise ČOS proběhly jednokolově a hybridně. To znamená jak elektronickou, tak i korespondenční formou. Podle zástupců ČOS nedodalo sedm z členů společnosti své e-mailové adresy.

Na rozvoj onkologie nabízí MZ ČR z NPO 3,6 miliardy

Volba členů výboru proběhla z nominantů, kteří se sami přihlásili s nominací do výboru ČOS nebo je nominoval jiný člen ČOS. A se svou nominací souhlasili. Vlastní volby proběhly 18. 4. až 25. 4. 2023 s tím, že 28. 5. 2023 skončila lhůta pro podání stížností.

Česká onkologická společnost je dobrovolné nezávislé sdružení lékařů, farmaceutů a dalších odborníků v oboru onkologie a souvisejících službách. ČOS se zaměřuje na šíření vědecky podložených poznatků v onkologii a souvisejících oborech, které se snaží uplatňovat v onkologické péči. Důraz klade rovněž na prevenci nádorových onemocnění.

Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D

Docent Igor Kiss si v nové funkci klade za cíl především zajištění úhrady inovativních léčiv v čase co nejkratším po registraci v plné šíři, stejně tak, jako je tomu jinde v EU. To bez finančních limitů pro jednotlivá pracoviště. Zároveň se zaměří na decentralizaci pracovišť s oprávněním podávat pacientům centrové léky tak, aby je mohli dostávat i v regionálních onkologických centrech.

Ve své nové pozici chce i více řešit přípravu společného profilu absolventa a jasně definovat jeho kompetence spolu s vedením lékařských fakult. Rovněž chce posílit spolupráci s regionálními poskytovateli zdravotní péče a jejími plátci.

Stejně tak plánuje více zdůraznit roli výboru při důležitých jednání v oblasti českého zdravotnictví, konkrétně právě onkologii.

Každý čtvrtý občan EU umírá na rakovinu

Docent MUDr. Igor Kiss, Ph.D začal svou kariéru jako lékař na Interní hematoonkologické klinice ve Fakultní nemocnici Brno. Jako vědecký pracovník působil rok na University of Kansas v USA. V roce 1993 se vrátil do FN Brno, kde pracoval na Interní hematoonkologické klinice. Postupně se stal primářem Oddělení onkologie.

V roce 2009 přešel do Masarykova onkologického ústavu, kde dnes zastává funkci přednosty kliniky komplexní onkologické péče. Zároveň působí jako náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči a statutárního zástupce ředitele.

Docent Kiss je autorem či spoluautorem více než 75 odborných publikací s impakt faktorem. Zároveň se angažuje jako řešitel několika projektů Agentury zdravotnického výzkumu a je hlavní řešitel klinické studie RASMIR.

Kromě svého odborného působení ve jmenovaných funkcích uplatňuje v profesi i vlastní manažerské zkušenosti, které využívá při kontaktu s plátci péče i při vyjednáváních o podmínkách úhrad se zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here